Serdecznie witam wszystkich! Strona ta przeznaczona jest tylko dla ludzi odważnych, śmiało stojących w obliczu NIEZNANEGO, nie bojących się NIEPOJĘTEGO, wolnych od ludzkich wyobraźni i mniemań na temat duchowści i Boga oraz celu naszego istnienia. Strona ta nie jest przeznaczona dla zniewolonych tradycją ludzką oraz tych co nie poszukują uczciwie PRAWDY. Tutaj są umieszczone informacje od bezcielesnych, wielowymiarowych ISTOT ŚWIATŁA na temat nadchodzących REWOLUCYJNYCH zmian ŚWIADOMOŚCI ludzkości pomagających w osiągnięciu celu naszego obecnego przeznaczenia, DOSKONAŁOŚCI. Osiągnięcie statusu istoty SUWERENNO-INTEGRALNEJ.

Posts tagged ‘kod śmierci’

KOD ŻYCIA

Ten wpis jest kontynuacją wpisu KOD ŚMIERCI .
Piszę go z własnego doświadczenia, ponieważ moi pomocnicy powiedzieli mi:
„ty znasz się lepiej niż my na tym, czym jest dla was Jezus Chrystus”.

Tak, sam tego doświadczyłem i doświadczam, Jezus Chrystus jest naszym zbawicielem, wybawcą, życiodajnym sposobem myślenia i działania, jest KODEM ŻYCIA, uruchamiającym w nas trwały pokój, radość, zadowolenie, siłę woli, dyscyplinę, karność, panowanie nad zmysłami, czyli nad tym wszystkim, co jest śmiercionośne i wypływa z działania KODU ŚMIERCI.

KOD ŚMIERCI , tak jak pisałem w poprzednim wpisie, uruchamia w nas wszelkie procesy destrukcyjne intelektualnie, umysłowo i cieleśnie.

KOD ŻYCIA to jest świadomość Jezusa Chrystusa, On jest świadomością, informacją, żywym, aktywnym słowem Boga.
Jego świadomość uruchamia wszelkie procesy uzdrawiające, odbudowujące i budujące umysł, intelekt, ciało.
Może powiecie: po co zaraz mówić o świadomości Jezusa Chrystusa, przecież samemu można starać się wypracować w sobie zdrowe myślenie.
Ludzie starają się różnie radzić sobie z niepojętym, zaskakującym ich otoczeniem.
Jedni przeklinają. Znam człowieka, co zawsze ma jedno powiedzenie na temat tego, co go zaskakuje i w ten sposób stara się uspokoić.
Niektórzy szukają odwrócenia uwagi od tych trudnych myśli, niepokojących ich świadomości, i uciekają w alkohol, narkotyki, sex, itp. itd.
Są tacy, co starają się panować nad swoimi emocjami, myślami. Tak, by zawsze mieć pokój, ciszę i zawsze być opanowanym tak, by nic nie zaskoczyło ich. Medytują godzinami, uprawiają jogę, uczestniczą w różnych programach podnoszących świadomość, ćwiczą różne sztuki opanowania ciała i umysłu.
Jednak, jak napisano w Biblii, ta metoda to budowa domu na piasku.

ew. Mateusza 7:26  Biblia Warszawska
7:24  Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce.
7:25  I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce.
7:26  A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku.
7:27  I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki

Wyraźnie widać, że tym, co decyduje o powodzeniu jest zbiór słów, świadomość, jaką jest Chrystus i udziela ją każdemu, kto zechce myśleć tak jak On. Chrystus daje siłę umysłu, intelektu i ducha, a za tym idzie siła fizyczna.

Bo Bóg tak to uczynił, że człowiek żyje nie tylko chlebem, ale i tym, co Bóg mówi.

ew. Mateusza 4:4 Biblia Warszawska
…Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Jezus Chrystus jest słowem Boga, które się zmaterializowało i zamieszkało w ciele ludzkim, i pokazało nam, że można Nim, czyli tym słowem, żyć jak zwycięzca, bez chorób, panować nad wszystkim, nie upadać na duchu, zawsze być odważnym, karnym, zdyscyplinowanym, posłusznym Bogu, szczęśliwym, radosnym, zadowolonym.

Dlatego wszelka próba poradzenia sobie, poza świadomością Jezusa Chrystusa, jest z góry skazana na niepowodzenie.
Wszelka praca psychiczna, umysłowa czy cielesna nad sobą, jeśli nie jest wspomagana i budowana na świadomości, jaką jest Jezus Chrystus, jest stratą czasu i energii, po prostu jest beznadziejna i bezcelowa.

Błędem jest patrzenie na Jezusa Chrystusa tylko jak na człowieka.
Tak jak wyżej pisałem, Jezus Chrystus to Słowo Boga, które zamieszkało w ciele ludzkim.
Spójrzcie na to tak:
Cały system myślenia, działania, umożliwiający wszelką władzę nad wszystkim, co istnieje widzialne i niewidzialne, mądrość, rozum, rozwaga, rozsądek itp., jest to świadomość Boga, to jest Jego słowo i tym słowem jest Chrystus.
I dlatego Bóg powiedział, że tylko ten system mu się podoba i tylko żyjąc tym systemem podobamy się Bogu, i unikniemy porażki oraz zostaniemy usprawiedliwieni, i otrzymamy wszelką pomoc do zakończenia tego krótkiego, intensywnego szkolenia na tej ziemi.
To Chrystus dał nam rozum do poznania Boga:
1 Jana 5:20 Biblia Warszawska
Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy.
My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.

Dlatego wszelkie radzenie sobie z życiem własnymi siłami jest beznadziejne i skazane na śmierć umysłową, intelektualną i cielesną.
Ludzie są uzależnieni od pogody, warunków atmosferycznych, słońca, kiedy tego brakuje w tym dniu już są przygnębieni, zmartwieni, sfrustrowani, a wczoraj mogło świecić słońce i byli bardzo zadowoleni, a dzisiaj, kiedy nie ma słońca  już nie są zadowoleni.

Jak napisano, ci, co żyją Bogiem nie zwracają uwagi na słońce czy księżyc, zawsze są radośni i zadowoleni, niezależnie od pogody zawsze są pogodni.

ks. Izajasza
60:19 Światłością w dzień nie będzie ci już słońce, a blask księżyca nie będzie ci już świecił,
lecz Pan będzie twoją wieczną światłością, a twój Bóg twoją chlubą.

60:20 Twoje słońce już nie będzie zachodziło, a twój księżyc znikał,
gdyż Pan będzie twoją wieczną światłością i skończą się dni twojej żałoby.

Tylko Słowo Boga ma moc uzdrowić nasze ciała.

Przyp. Salomona
4:20  Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa; nakłoń ucha do moich mów!
4:21  Nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca,
Bo są życiem dla tych, którzy je znajdują, i lekarstwem dla całego ich ciała.

No i widzimy wyraźnie, co uzdrawia nasze ciała.
We wpisie KOD ŚMIERCI  wyraźnie widzieliśmy co powoduje, że chorujemy, a teraz widzimy co nas uzdrawia.

Jezus Chrystus daje każdemu, kto chce w Nim trwać, czyli myśleć tak jak On i podzielać takie poglądy jak On ma, daje taki stan umysłu, taki pokój, który przewyższa wszelki rozum i ten pokój eliminuje z naszego umysłu wszelkie destrukcyjne działanie.
Ludzie szukają takiej formy pokoju, ale pomijają prawdziwy, żywy pokój i nie osiągają celu.
To Jezus Chrystus daje mądrość, rozum, pokój, radość, zadowolenie, to jest właściwy sposób myślenia i to On uruchamia w nas wszelkie procesy odnowy, odbudowy zdrowia psychicznego i fizycznego.
On jest właściwym i skutecznym sposobem myślenia, który panuje nad wszystkimi energiami, mocami umysłowymi i materialnymi, siłami widzialnymi i niewidzialnymi. Jest to zbiór właściwych życiodajnych myśli i poglądów, zebrany w świadomość panującą nad wszelką inną świadomością. Ponieważ depresja także jest świadomością, zbiorem myśli zbudowanych na lęku, niewiedzy, strachu, obawach, niewierze itp., i jest to system podległy świadomości Chrystusa.

Ludzie opracowują programy panowania nad zmysłami i emocjami. Jednym z nich jest mówienie tego, co się myśli, w celu wyładowania nagromadzonych emocji, ale jest to błędna droga, ponieważ nie eliminuje się źródła, przyczyny powstania tych emocji.

A Bóg poddaje w wątpliwość taką formę relaksu i ucieczki od złych emocji.

ks. Joba 36:19  Biblia Warszawska
Czy twój krzyk wyprowadzi cię z niedoli albo wszystkie twoje choćby jak napięte wysiłki?

Żadne inne, choćby napięte wysiłki działają tylko chwilę, jak przyjdzie większa pokusa, próba, od razu wszystko to, co było zbudowane poza Chrystusem, upada i ludzie wracają do swoich grzechów, nałogów i ciężkich myśli, które pogrążają skutecznie ich w ciemności duchowej i fizycznej.

Każdy, kto pomija, celowo lub nie, Chrystusa jako właściwy sposób myślenia, zadaje gwałt samemu sobie.

Przyp. Salomona 8:35  Biblia Warszawska
Bo kto mnie znalazł, znalazł życie i zyskał łaskę u Pana. Lecz kto mnie pomija, zadaje gwałt własnej duszy:
Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć.

Reasumując:
Mówiąc o Chrystusie, mówię o najwyższej inteligentnej formie świadomości, to jest żywa istota posiadająca swój świat myśli i poglądów, zwany królestwem. I ten sposób myślenia jest Chrystusem i tylko trwając w Nim możemy myśleć w taki sposób, że panujemy nad zdrowiem naszego ciała, umysłu, intelektu i ducha.
W arkana takiego władczego, panującego nad wszystkim sposobu myślenia wprowadza tylko Chrystus.
Bóg zrodził ten sposób myślenia i uznał, że jest to skuteczny rodzaj świadomości, potrzebny do zarządzania tym wszechświatem.
Bóg objawił tą świadomość nam prostaczkom, zakrył przed mądrymi i roztropnymi istotami, synami królestwa światła, ale ma w planie wszystko to, co na górze i to, co w dole, niebiosa i ziemię połączyć w jedność poprzez jedną władczą i panującą nad wszystkim królewską świadomość, świadomość Chrystusa.
Jej władza polega na tym, że wszelka inna myśl ulega i traci moc przed obliczem myśli Chrystusa.
Nic, żadna inna świadomość nie jest w stanie pokonać świadomości Chrystusa.
Choćby to była najbardziej ciemna, destrukcyjna świadomość, ulega i umiera przed słowem Boga, którym jest Jego ulubiony syn Jezus Chrystus.

To jest kamień węgielny wszelkiej świadomości i nie pomijajcie Go, bo to strata czasu i marnotrawstwo sił i energii, bezcelowe i bezsensowne, z góry skazane na niepowodzenie myślenie.
KTO MA SYNA MA ŻYCIE…
1 Jana 5:12 Biblia Warszawska

Lecz kto mnie pomija, zadaje gwałt własnej duszy. Przyp. Salomona 8:35  Biblia Warszawska

To jest KOD ŻYCIA, żaden inny kod nie działa.

Chmurka tagów

%d blogerów lubi to: