Serdecznie witam wszystkich! Strona ta przeznaczona jest tylko dla ludzi odważnych, śmiało stojących w obliczu NIEZNANEGO, nie bojących się NIEPOJĘTEGO, wolnych od ludzkich wyobraźni i mniemań na temat duchowści i Boga oraz celu naszego istnienia. Strona ta nie jest przeznaczona dla zniewolonych tradycją ludzką oraz tych co nie poszukują uczciwie PRAWDY. Tutaj są umieszczone informacje od bezcielesnych, wielowymiarowych ISTOT ŚWIATŁA na temat nadchodzących REWOLUCYJNYCH zmian ŚWIADOMOŚCI ludzkości pomagających w osiągnięciu celu naszego obecnego przeznaczenia, DOSKONAŁOŚCI. Osiągnięcie statusu istoty SUWERENNO-INTEGRALNEJ.

Posts tagged ‘Duch Święty’

WSZECHOBECNY WPŁYW

Życie, działanie, pomysłowość, kreatywność, radość, siła umysłowa i duchowa, wewnętrzne przekonania, tworzące niespotykane w nas idee i gotowość do poświęceń. Działanie wbrew wszelkiemu tzw. zdrowemu rozsądkowi i osiąganie sukcesów tam, gdzie nie było nadziei. Siła intuicji powodująca, że ci, co jej ulegają surfują na falach życia  i nie rozbijają się, a wręcz osiągają powodzenie.
Są to znane nam elementy życia.
Kto tym steruje?
Jak to się pojawia i jak to utrzymać?
Za tym wszystkim stoi jakaś siła, co to za siła?
Pojawia się nagle i nagle znika.
Wychodzi z ukrycia i znika w ukryciu.
Nie można ją opanować, a tym bardziej zbadać.
Mieszkańcy wszechświatów znają tą siłę od niepamiętnych czasów.
Jest zarazem obiektem westchnień i pożądania, oraz wzbudza grozę i strach.
Ta sama siła zapala życie i gasi je, ta sama siła obdarza mądrością i pozbawia jej, pozostawiając miejsce głupocie.
Wywiera wszechświatowy wpływ. Jego zachowanie objawia niewidzialną, niesamowicie głęboką i przenikliwą osobowość.
Osobowość ta wzbudza z jednej strony zachwyt, a z drugiej strach.
To jest Duch Święty, żywa osobowa istota.
Duch Święty jest osobowością Jedynego Boga, Stwórcy.
Bóg powiedział :
Zachariasz 4:6 Biblia Warszawska
Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów.

Duch Święty nie jest siłą ani mocą. On jest zarządcą siły i mocy.
Nadziemskie władze, z jakimi się kontaktuję, pokazały mi ogrom możliwości i niebezpieczeństw, jakie tkwią w nieodpowiednim rozpoznaniu Ducha Świętego.
Wg nich Duch Święty jest osobowością Boga.
Jest święty, co znaczy: na nic nie jest podatny, a na wszystko ma wpływ, niczemu nie podlega, wszystko Jemu podlega.
On jest trzecią osobowością Boga i Jego Syna.
Niebiosa Go pożądają i jednocześnie wzbudza w nich trudne do opisania emocje i ostrożność, mówiąc naszym ubogim językiem: wzbudza strach, ale to nie jest taki znany nam strach, jest to, jakby to powiedzieć, jakby ostrożność i rozwaga.
Niewłaściwe obchodzenie się z Duchem Świętym kończy się śmiercią.
Władze i zwierzchności niebiańskie poinformowały mnie, że jest to osobowość Boga, która wywiera na wszystko wpływ, sama, jeśli chce, jest niewidzialna, jeśli zechce, pokazuje siebie.
Ten, komu objawia się Duch Święty i może widzieć Jego działanie, jest już inną istotą.
Duch Święty wie jak kreatywny, twórczy i rozwojowy wpływ na osobę ludzką ma możliwość oglądania Go.
Taki człowiek jest już inny niż dotychczas.
Można oglądać działanie Ducha Świętego, ale nie widzieć Go, ci, co Go widzą są już na innym poziomie rozwoju.
Ten świat nie widzi działania Ducha Świętego.
Mogą patrzeć nawet na Niego, ale Go nie dostrzegają, nawet nie są świadomi Jego obecności.

Jezus Chrystus powiedział o Nim tak :
ew. Jana  Biblia Warszawska
14:16  Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki –
14:17 Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie.

Duch ten jest przede wszystkim nieskończoną osobowością Boga, kompletną i doskonałą.
Posiada wszelkie cechy osobowości.

Posiada przenikający, badawczy umysł.
Sam doświadczyłem i doświadczam Jego niesamowitej bystrości i mądrości oraz przeogromnej, wydającej się bez granic kreatywności i pomysłowości.
1 Koryntian 2:10 Biblia Warszawska
Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha; gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże.

Ma swoją wolę, robi tak, jak chce, działa wg własnego chcenia.
1 Koryntian 12:11 Biblia Warszawska
Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce.

Jest współpracownikiem Boga i Syna.
Przekazuje wolę i nauki pozostałych osobowości Boga.
Jan 16:13 Biblia Warszawska
Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi.

Jako osoba przemawia.
Objawienie 2:29 Biblia Warszawska
Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.

Współpracuje z ludźmi i uczestniczy w podejmowaniu decyzji.
Dz. Apostolskie 15:28 Biblia Warszawska
Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, …

Potrafi ocenić sytuację i w razie potrzeby wstawia się za człowiekiem u Boga, ponieważ wie jaka jest wola Boga i jakimi myślami Bóg się kieruje, i co jest skuteczne w oczach Boga.
Rzymian 8:26 Biblia Warszawska
Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach.

Rzymian 8:27 Biblia Warszawska
A Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi.

Mówi, myśli, podejmuje decyzję, współpracuje, bada, poznaje, rozdziela, wstawia się.
Jezus Chrystus ostrzegał współczesnych Mu ludzi przed lekceważeniem Ducha Świętego i pochopnym, niemądrym stosunkiem, mogącym doprowadzić nas do śmiertelnego, nieprzebaczalnego grzechu.
O randze Ducha Świętego powiedział, że wszelki grzech przeciwko Bogu i Chrystusowi zostanie wybaczony, ale przeciwko Duchowi Świętemu nie i nigdy nie będzie wybaczony. Trochę to objawia ostry, stanowczy i bezwzględny stosunek Boga do upadłych aniołów, wygląda na to, że oni zgrzeszyli przeciwko Duchowi Świętemu, dlatego nie dziwię się, że ci, co zostali zobaczyli jaką wielką osobą jest Duch Święty i mają do Niego wielki szacunek, przejawiający się w zachwycie i wielkiej ostrożności. Zdają sobie sprawę z Jego siły.

ew. Mateusza  Biblia Warszawska
12:31 Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone,
ale bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone.
12:32 A jeśliby ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone;
ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku ani w przyszłym.

Duch Święty jest osobą, którą można zasmucić poprzez brak posłuszeństwa.
Efezjan 4:30 Biblia Warszawska
A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia.

Próba oszukania Go kończy się śmiercią.
Oszukanie Ducha Świętego jest równoznaczne z oszukaniem Boga.

Dz. Apostolskie
5:3 I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje,
że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę?

5:4 Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana,
czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego?
Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu.

5:5 Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli.

Nieposłuszeństwo Duchowi Świętemu skończyło się śmiercią wielu Izraelitów, tych, co zostali przez tego samego Ducha wyprowadzeni z Egiptu, tych też wygubił. Wyraźnie widać, że nie ma względu na osobę, liczy się prawo.

Pierwszy list św. Pawła do Koryntian
10:1  A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli.
10:2   I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu,
10:3  I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli,
10:4  I wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus.
10:5  Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg; ciała ich bowiem zasłały pustynię.
10:6  A to stało się dla nas wzorem, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali.
10:7  Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich; jak napisano: Usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, aby się bawić.
10:8  Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu, i padło ich jednego dnia dwadzieścia trzy tysiące,
10:9  Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli,
10:10  Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali, i poginęli z ręki Niszczyciela.
10:11  A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków.

Wyższe istoty niebiańskie, z którymi mam kontakt pouczyły mnie o tym, kim jest Duch Święty, o Jego zadaniach, randze i sile, i jak należy z Nim się obchodzić, by ciągle spływało na mnie Jego ożywcze działanie, bym nie został przedwcześnie zgaszony przez tego samego Ducha.
To, co mi pokazały to to, że jest to trzecia osobowość Boga i Jego Syna.
Ojciec i Syn są razem obecni w osobie Ducha Świętego.
Duch Święty podobny jest do Ojca i Syna, i zawsze jest z nimi w jedności.
Razem wspólnie zarządzają i administrują wszystkie światy, jakie razem stworzyli.
Wywierają wszechogarniający wpływ na wszystko, co istnieje.
To Duch Święty zapala i gasi życie, inspiruje i, w razie nieposłuszeństwa, pozbawia inspiracji.
Wyprowadza z tzw. rynsztoku i śmietnika istoty, i wprowadza je na stanowiska zaszczytne, a w razie zaprzestania słuchania Go, doprowadza do upadku.
Wynosi królów i narody, a w razie odkrycia nieposłuszeństwa, pozbawia rozumu i doprowadza do upadku całych dynastii, doprowadza do wymarcia starych rodów.
To On uczy, inspiruje, poucza, wzbogaca w mądrość i rozum, wyposaża w siły życiowe i moce, objawia prawa i zasady funkcjonowania światów. Poucza o właściwym sposobie przebywania przed obliczem Boga i jednocześnie, w razie odkrycia nieposłuszeństwa i oporu, nie broni przed pychą i zarozumiałością, i taka istota lub narody, albo całe konstelacje, pogrążają się w ciemności niewiedzy, a ta ma moc, odbiera wzrok i, idąc po omacku, giną cywilizacje, ludy i ludzie.
To Duch Święty po buncie wprowadził w mroki i trzyma w mrokach upadłych aniołów, którzy wykazali się nieposłuszeństwem i przekroczyli zaznaczone im granice. Posługuje się taką siłą i mocą, pomysłowością i kreatywnością, że nie można Mu się przeciwstawić. Wszystko przed Nim drży.
Wyższe istoty powiedziały mi, że dopiero bunt upadłych aniołów uwidocznił potęgę i moc Boga. Objawiły się, nieznane dotąd, osobowości Boga. Dopiero wtedy władze i nadziemskie zwierzchności poznały jaką moc ma Bóg i jaką jest osobowością, że wszelkie siły życiowe administrowane są przez Ducha Świętego.
Oni w pełni zdają sobie sprawę z tego, że Bóg im nie objawił się, że znają Jego szczątkowo, że ich wiedza na Jego temat jest okruchem.
Ta wiedza wzbudza w nich ostrożność, by nie pójść w ślady upadłych istot, gdyż ci stali się odstraszającym, pouczającym na wieki, przykładem krótkowzroczności.
Kiedy ujrzeli w działaniu Ducha Świętego, zapragnęli posiadać każdą cząstkę tego Ducha w sobie. Z jednej strony wszyscy pragną, trawi ich pragnienie zbliżania się do Ducha Świętego i tego, by stał się ich cząstką, a z drugiej strony wzbudza w nich lęk, bo wiedzą, że każde nieposłuszeństwo Duchowi jest surowo karane. Pokazano mi, że wielu odważyło się, by podążać za Nim, ponieważ odwaga jest właśnie przez Niego nadawana i On nią zarządza. Wielu porzuciło lęk i obawę, które są istotami żywymi i strzegą dostępu do osobowości Boga.
To Duch Święty udziela mądrości, rozumu, rozwagi, roztropności, poznania, władzy nad zmysłami, władzy nad myślami, zarządzania energiami, emocjami i uczuciami. Obdarza kreatywnością, pomysłowością i twórczymi rozwiązaniami.  Ten, kto nie spełnia Jego oczekiwań, otrzymuje strach, marazm, nudę, głupotę, podąża na manowce, aż w końcu umiera. Każde nieposłuszeństwo jest karane.
Pokazano mi, że Duch Święty, w celu uzyskanie tego, co chce, posługuje się rzeszą, legionami, zastępami różnych istot duchowych o różnym statusie. Kontaktuje się z różnymi istotami poprzez szereg istot pośrednich, a jednak, w jakiś niewyjaśniony sposób, sam potrafi przebywać w człowieku doskonale się kryjąc. Taka osoba wzbudza podziw i szacunek graniczący z lękiem, obawą, wzbudzającą ostrożność.
Posługuje się doskonałą miarą w ocenie sytuacji i podejmowaniu decyzji.
Swoim działaniem wywiera wszechobecny wpływ.
Ci, co zostali oświeceni, są świadomi Jego działania i ta świadomość wznosi ich jeszcze bardziej.
Ci, co nie są świadomi Jego obecności też są pod Jego wpływem, udziela im nadziei, sił życiowych, pomysłów, inspiruje aż do czasu, kiedy uzna, że upominana uświadomiona istota dalej trwa w uporze, wtedy odwraca swoje oblicze i pojawia się w miejsce siły – bezsilność, w miejsce nadziei – beznadzieja, apatia zajmuje miejsce działania, nuda wypiera pomysłowość i tak dokonuje się upadek.
Dlatego należy uważnie podążać za Duchem, ponieważ Duch prowadzi także na próby i doświadczenia, w miejsca ciemne.
Ci, co dobrze przyjęli Jego naukę, przechodzą próby bez problemu.
Ci, co Go nie słuchali, kiedy uczył, nie umieją się odpowiednio zachować, nie wiedzą, jak się obronić ani jak wziąć siły, i upadają śmiertelnym upadkiem.
Obdarza zaszczytami i stanowiskami, a kiedy uznaje, że taka istota nie jest Jemu posłuszna, odbiera jej to, co dał i wtedy, nierozpoznający Ducha, człowiek walczy z Duchem i istotami posłanymi przez Ducha, by odebrać mu to, co Duch już nie chce dawać.
Pokazano mi wielu ludzi, zajmujących zaszczytne stanowiska w kościołach, i jak Duch postanowił odebrać im stanowisko, a oni uznają to za atak diabelski i walczą. Zobaczyłem, że Duch pozostawia takich na pastwę sił ciemności tak, jak zostawił króla izraelskiego Saula.
Zajmują stanowisko, ale już nie mają namaszczenia, nie powodzi im się, nie mają wsparcia i pomysłów. W celu zachowania stanowiska, zaczynają posługiwać się ciemnością. Nie dostrzegają, że są gaszeni, że odbiera im się to, co dostali na chwilę. Ciemność przekonała ich, że to jest ich i nikomu nie mają oddać tego. W ten sposób podzielają poglądy ciemności.
Dlatego uważajmy na Ducha Świętego, jest to silny, życzliwy, przyjacielski i pomocny Duch, ale nieposłuszeństwo Jego prowadzeniu kosztuje życie. To pokazały mi istoty, które na szczeblu rozwoju duchowego stoją znacznie wyżej i reprezentują znacznie wyższe poziomy świadomości. Czerpcie z Ducha życie, siły, kreatywność, twórcze rozwiązania, inspirację, pomysły i moce. Ci, którzy to robią, są dziećmi Boga, prowadzonymi przez Ducha Świętego.

Rzymian 8:14 Biblia Warszawska
Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi.

Ci są świątynią Ducha Świętego.
1 Koryntian 6:19 Biblia Warszawska
Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych?

Reklamy

Chmurka tagów

%d blogerów lubi to: