Serdecznie witam wszystkich! Strona ta przeznaczona jest tylko dla ludzi odważnych, śmiało stojących w obliczu NIEZNANEGO, nie bojących się NIEPOJĘTEGO, wolnych od ludzkich wyobraźni i mniemań na temat duchowści i Boga oraz celu naszego istnienia. Strona ta nie jest przeznaczona dla zniewolonych tradycją ludzką oraz tych co nie poszukują uczciwie PRAWDY. Tutaj są umieszczone informacje od bezcielesnych, wielowymiarowych ISTOT ŚWIATŁA na temat nadchodzących REWOLUCYJNYCH zmian ŚWIADOMOŚCI ludzkości pomagających w osiągnięciu celu naszego obecnego przeznaczenia, DOSKONAŁOŚCI. Osiągnięcie statusu istoty SUWERENNO-INTEGRALNEJ.

Archive for the ‘MER KA BA’ Category

WRÓG

 

Dzisiaj chcę przedstawić wam naszego wspólnego WROGA.
Dla niektórych jest to przyjaciel.
Zostałem oświecony, jako Chrześcijanin  uznaję go za osobistego WROGA.
On jest odpowiedzialny za cały SYSTEM WĄTPLIWOŚCI, jakim ludzie żyją i przez to są pozbawieni stałego kontaktu ze STWÓRCĄ.
Wróg, jest to istota inna od wszystkich.
Odzyskuję tożsamość. Obecnie żyję na planecie dwoistości.
Wcześniej byłem osobą bardzo dobrze sprawującą swoje zadania, jednak miałem braki, które szybko się ujawniły kiedy nadszedł on, złodziej i zbójca, i podstępem zabrał to, co było mi dane przez STWÓRCĘ.
Słyszeliśmy o nieznanej sile, zwanej ZŁO. Mówiono o niej – pochłaniacz światów.
Opowieści były różne.
ZŁO kryło się w zasłonie mroku, niewiedzy. Nie wiedziano, kto to jest i czym w ogóle jest.
Zasłona mroku nieświadomości jest podstawą siły ZŁA.
Zanim się zorientowaliśmy co się stało, straciłem bardzo dużo, nie wiedząc jak i dlaczego.
Przyszło się zmierzyć z czymś niewidzialnym, niewiadomym, nie widzieliśmy co robić, nikt nie myślał o walce, bo nie wiedziano co to takiego.
Stwórca, Najwyższa Istota, Wszechmogący i Wszechwiedzący, Najwyższy Mistrz i Nauczyciel okazał mi swą wielką łaskę i pozwolił mi wystąpić na tym planie iluzji, tym planie rzeczywistości. Tutaj, kiedy przyszedł odpowiedni czas, doznałem wielkiej łaski Boga Najwyższego i objawiono mi Chrystusa, Wielką Tajemnicę skrywaną od wieków, Kluczowe Rozwiązanie, Pana panów, Króla królów.
Poznałem Go jako swojego ZBAWICIELA od wszelkiej niemocy i wpływów zła, całego systemu wątpliwości, jakiemu sam zostałem poddany w momencie narodzin na tej ziemi. Doznałem wielkiego zaszczytu, stałem się człowiekiem.
W odpowiednim czasie poznałem Chrystusa, mojego MISTRZA i NAUCZYCIELA. On przybył na tą iluzję, na ten plan rzeczywistości dużo wcześniej ode mnie. Zmierzył się z władcą tego świata i pokonał go.
Osiągnął szczyty. Nagle to, co było niemożliwe i nieosiągalne dzięki Chrystusowi stało się takie proste i łatwe.
Obecnie Chrystus jest moim Nauczycielem i Mistrzem.
Przygotowuje mnie do bycia ZWYCIĘZCĄ nad niewidzialnym wrogiem, który teraz jest dla mnie widzialny i pojęty.
W Chrystusie doskonałość stała się możliwa.
Chrystus uczy mnie swoich nauk, staję się podobny do Niego, szykuje mnie do walki.

ew. Łukasz 6:40 Biblia Warszawska
Nie masz ucznia nad mistrza, ale należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jak jego mistrz.

Obecnie nie tęsknię za tym, kim byłem wcześniej, jestem tu i teraz, i jestem poprzez nauki Chrystusa wzbogacany.
Zejdę z tego planu rzeczywistości jako bogaty w moc i doświadczenie człowiek, syn Boga Najwyższego.
Byłem stworzeniem, stałem się dzięki Chrystusowi synem Boga.
Od bardzo dawna wróg mnie atakował. Byłem nieświadomy swojej tożsamości i nie rozumiałem dlaczego z taka furią wróg mnie atakuje i nie daje mi spokoju. Kiedy poznałem swoją tożsamość, wróg stał się dla mnie workiem treningowym.
Stracił swoją moc bazującą na niewiedzy, stał się dla mnie cennym polem do nauki i wzrostu mojej świadomości, budowanej na Chrystusie.
Obecnie uczę się jak pokonywać moc ciemności.
Pisałem już wcześniej o tym, że wszystko jest energią, i że energia rządzi energią.
Świadomość rządzi świadomością, prawda nad niewiedzą.

Wróg jest nosicielem, powiedzmy zakaźnej choroby, tylko mocno zaawansowanej.
On nie jest źródłem, źródło jest inne, ale teraz o tym nie mogę mówić.
Skupmy się na tym przejawie wroga.
Mieszkamy na częstotliwości zwanej POWIETRZE i tutaj rządzi wróg, potężny władca, któremu służą rzesze jego aniołów.
W Biblii mamy przykład próby dotarcia aniołów Boga do Daniela. Zajęło im to 21 dni ziemskich i tylko jednemu udało się skutecznie dotrzeć, i to tylko na chwilę. Więc te POWIETRZE jest silną barierą, warownią wroga. Dlatego ludzie, którzy nie umieją znaleźć drogi, a niewielu ją znajduje, ci ludzie modlą się latami zanim dostaną odpowiedź, dzieje się tak dlatego, że władca tego świata skutecznie zaciemnia obraz i zniechęca, frustruje, człowiek traci kontakt z aniołami Boga, takimi jak: dyscyplina, karność i wytrwałość, i jest pochłaniany przez aniołów wroga, takich jak m.in. niecierpliwość, zniechęcenie.
Wróg wie, że jego czas się kończy, ale do ostatniej chwili będzie walczył, bo nie ma w nim pokory.
Nie będę się rozpisywał. Przedstawię wam krótko i zwięźle NIEKTÓRYCH z jego aniołów, z którymi mamy codziennie kontakt.
To są istoty.
One będą robić wszystko byście nie patrzyli na nich jako istoty, pamiętajcie, ich moc to zasłona niewiedzy.
Te niektóre istoty to :
STRACH, LĘK, OBAWA, ZAZDROŚĆ, ZAWIŚĆ, NIENAWIŚĆ, UŁUDA, NUDA, BEZSENS, FRUSTRACJA, PYCHA, PONIŻANIE SIĘ.
Nimi żyją ludzie, którzy ich słuchają, nimi podejmują decyzje, nimi traktują innych ludzi i wszelkie stworzenie.
Ja chciałbym się skupić na tej istocie, która ma odegrać teraz bardzo ważną rolę, istotną rolę dla władcy ciemności, to jest TRWOGA.
Właśnie tworzy się na ziemi dogodne środowisko dla tej istoty.
Chrystus ostrzegał uczniów przed TRWOGĄ i powiedział:

ew. Mateusz 24:6 Biblia Warszawska
Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec.

Chrystus pokazał mi, że TRWOGA chodzi z OBAWĄ, LĘKIEM i STRACHEM.
Razem wykonują ciemną robotę i trzymają ludzi w więzieniu umysłu i wpływają na ich życie poprzez emocje i uczucia, a tym jest trudno się oprzeć, jeśli nie jest się adeptem Chrystusa.
To są prawdziwi władcy ciemności, odbierają wolę życia i wprowadzają do swoich więzień. Prowadzą jak na smyczy ludzi, którzy myślą ich myślami, czują ich uczuciami i kierują się ich emocjami.

Chrystus jest Tym, który ich pokonał, ma władzę nad nimi.

ew. Mateusza 28:18 Biblia Warszawska
A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa:
Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi.

Obecnie uczę się skutecznie posługiwać mocą, jaką dał Chrystus, by zwalczać wroga.
Jest to niesamowicie fascynująca nauka, podchodzę do niej jak do zabawy, jak do wyzwania.
Kiedyś WRÓG wywierał na mnie TRWOGĘ, obecnie widzę go jako salę treningową, jak worek treningowy.
Tak mi pokazał mój MISTRZ i NAUCZYCIEL CHRYSTUS.
Sami nigdy nie zwyciężycie wroga, on działa jak narkotyk, zmusza do wypełniania swojej woli.
On nie szanuje was, nie ma w sobie miłości, jest agresywny i zaborczy.
Zobaczyłem, że PRAWDA, jaką jest CHRYSTUS, jest niesamowicie potężniejszą siłą niż wróg.
Wróg będzie robił wszystko, byście traktowali CHRYSTUSA jako coś nieosiągalnego, będzie was trzymał z dala od CHRYSTUSA.
Trzymał?
Jak to może robić?
To wy sami oddzielacie się od Chrystusa, dajecie władzę nad sobą wrogowi.
Jak?
Wierząc w kłamstwo wroga.
To takie proste.
On nie ma mocy nic wam zabrać, jeśli sami mu nie dacie, a dajecie, bo wierzycie w kłamstwo.
Nadchodzą inne czasy.

ew. Jana 8:32 Biblia Warszawska
I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.

ew. Jana 14:6
Odpowiedział mu Jezus:
Ja jestem DROGA i PRAWDA, i ŻYCIE,
nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie

Innymi słowy PRAWDA, jaką jest CHRYSTUS, wam się objawi i jeśli uwierzycie w nią, to staniecie się wolni.
Podstawową PRAWDĘ objawił mi Chrystus i ona mnie uwolniła od wielu wpływów wroga i jestem w fascynującej szkole nauki stosowania PEŁNEJ PRAWDY. Sam doświadczam jak wróg pada u moich stóp. Stracił i traci coraz więcej wpływów na mnie.
Dziękuję Bogu Wszechmogącemu, że okazał mi wielką łaskę i mogłem urodzić się na tym planie, w tej Jego iluzji i doświadczyć takiej przemiany. Chrystus sprawił poprzez swoje nauki, że osłabła moc wroga.

Izajasz 42:4 Biblia Warszawska
Nie upadnie na duchu ani się nie złamie, dopóki nie utrwali prawa na ziemi; a jego nauki wyczekują wyspy.

Nie znamy pełni WROGA, ale wiemy, że CHRYSTUS jest większy niż WRÓG.
Czas Wroga już się kończy i on o tym wie.

Proście Chrystusa o to, by stał się waszym ZBAWCĄ od wpływów wroga i stał się waszym MISTRZEM i NAUCZYCIELEM.

SKUTKI WZNIESIENIA ZIEMI

plik PDF SKUTKI WZNIESIENIA ZIEMI

SKUTKI WZNIESIENIA ZIEMI

 Pouczono mnie, że obecnie ziemia zmienia częstotliwość wibracji w celu samooczyszczenia.
Do ziemi dociera energia z wszechświata o różnej barwie, szerokim spektrum pól energetycznych, światło zmienia, zawęża swoją barwę. Dociera energia o różnym natężeniu, wibracji w postaci wiatrów energii słońca. Pole magnetyczne ziemi zmienia się. Moc energii kosmicznej sprawia, że ziemia jest w procesie przebiegunowania. Bóg jest źródłem wszelkiej energii. I On przez swoje centra, bramy wszechświata posyła nowe energie, powodujące tak gwałtowne zmiany nie tylko na ziemi, ale i na niebie. Energie te to Jego aniołowie MOCY. Dokonują oczyszczenia.
Sprowadzają na ziemię i niebiosa takie zmiany, że jest to REWOLUCYJNY WSTRZĄS.

list do Hebrajczyków 12:26
Ten, którego głos wtenczas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc:

Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem.

W ten sposób oczyszcza się z brudnej ciemnej energii, przejawiającej się w niskich wibracjach energetycznych.
Ci ludzie, którzy nie wzniosą się na poziom wibracji ziemi poniosą śmiertelne skutki, bo ziemia stanie się dla nich śmiertelnym środowiskiem. Zacznie się to objawiać w bólach głowy, mdłościach, zawrotach, utracie równowagi, zaburzeniu orientacji, zmianach psychiki, rozdrażnieniach, poddenerwowaniu, złości, napadach lęku, frustracji, bezsensu, nudy, gwałtownej niewytłumaczalnej ochocie popełnienia przestępstwa, głębokim nęcącym pragnieniu popełnienia samobójstwa. Ludzie masowo będą szaleć.
Nastąpią zmiany genetyczne. Kobiety będą przedwcześnie rodzić, nastąpią masowe zgony noworodków lub narodziny mutantów. Kobiety, które niedawno urodziły dzieci, przestaną produkować pokarm i najdzie na nie nieopanowane wielkie obrzydzenie do swoich dzieci.

 ew. Łukasza 21:23
Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni;

będzie bowiem wielka niedola na ziemi i gniew nad tym ludem,

Dlatego Bóg chce pomóc ludziom przejść przez ten okres zmiany.
Ponad rok temu, w 2010 roku, powiedział do mnie w modlitwie:

Przygotowałem gruntowne zmiany, nadchodzą trudne czasy, ale Ja cię przeprowadzę przez nie”.
Jest to okres konieczny, by nastąpiła zmiana energii z niskiej ciemnej wibracji, w której ludzkość obecnie żyje, i która ułatwia życie w ciemności duchowej. Ta niska wibracja to jest tak zwane POWIETRZE, jest to zakres częstotliwości, na jakiej ludzkie umysły funkcjonują. POWIETRZE jest środowiskiem władcy tego upadłego świata. Władca tego świata został zrzucony na tą częstotliwość zwaną POWIETRZEM i on może działać tylko na tym zakresie.

 list do Efezjan 2:2
W których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych.

A Bóg podnosi właśnie zakres częstotliwości niebios i ziemi, i wszelka zmiana na górze odbija się zmianą na dole. Na górze dochodzi do wielkich RESTRUKTURYZACJI i to odbija się na dole na ziemi.
Ziemia wychodzi z zakresu POWIETRZA, ponieważ CHRYSTUS – BRAMA NIEBIOS, BRAMA PASTWISKA – woła. CHRYSTUS – DROGA – wpływa na wszelką energię, bo wszystko jest energią. Zapomnieliście o tym, musicie sobie to przypomnieć, poznać PRAWDĘ o sobie.
Niska ciężka wibracja przejawia się w głupocie, otępieniu umysłu, doprowadza do samodestrukcji.
Bóg swoją mocą, energią, płynącą z głębi kosmosu podnosi wibracje ziemi.
Przykazania miały chronić ludzkość przed przemożnym zniewalającym wpływem ciężkiej energii.
Ci ludzie, którzy nieświadomie, w głupocie i otępieniu umysłu, jak i ci ludzie, co świadomie zlekceważą, świadomie postanowią, że nie chcą zmian, poniosą naturalne skutki swoich decyzji.
Ulegną zniszczeniu, zostaną usunięci przez aniołów MOCY.
W ten sposób Bóg oddziela ludzi żyjących w dobrej wysokiej wibracji od tych, co żyją w złej, gęstej ciężkiej wibracji.
Wzrost wibracji w człowieku objawia się wzrostem aktywności mózgu, płat czołowy, szczególnie, miejsce zwane trzecim okiem – szyszynka aktywuje produkcje składników chemicznych organizmu, by wzmocnić organizm połączony z naszym duchem i duszą. Szyszynka uruchamia energetyczne pole ochronne w koło człowieka, powstaje tzw. znak na czole.
Ci, co będą mieli wysokie wibracje, znak na czole, nic złego nie doświadczą, wierny PRAWDOMÓWNY BÓG przeprowadzi ich przez ten okres.

Objawienie Jana
7:2 Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc:

7:3
Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich.

To jest tak samo, jak wkładamy do mikroweli mrożonki i włączamy kuchenkę, i następuje wzrost wibracji energii tak, że wydzielająca się energia rozgrzewa mrożonki. Ich stan, w jakim są ulega zmianie, roztapiają się, bo nie nadążają ze zmianą częstotliwości energii.
Nie jesteśmy pozostawieni samym sobie na żywioły wszechświata.
Bóg nas wspiera, On jest wierny i pomocny.
Dlatego posyła swoje MOCE, wielkie i silne anioły, by nam służyły nauką, radą, ostrzeżeniami, by wprowadzić nas na te same wibracje, co wibruje ziemia. By zmieniający się klimat ziemski i zmiany promieniowania kosmicznego nie wyrządzały nam krzywdy.
Bóg nie czyni nic, jeśli wcześniej nie ostrzeże, takie jest Jego prawo i to właśnie czyni obecnie przez przekaz anielski.

Ks. Amosa 3:7
Zaiste, nie czyni Wszechmogący Pan nic,
jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom.

 Właśnie ten plan został mi pokazany i przekazuję go Wam. Uważajcie, byście nie drwili, nie lekceważyli nadchodzących zmian i nie zostali odrzuceni. W ten sposób Bóg czyni różnice pomiędzy tymi, którzy mu służą, a tymi, co nie służą.
Nie bądźcie jak te głupie panny lub leniwy sługa, ale zrozumcie jaka jest wola Boga, jaki jest Jego plan. Kto to zlekceważy poniesie skutki swojej decyzji.
W czasach Noego wyśmiewano się z niego, bo jak woda może spadać z nieba, woda przecież jest w rzekach, morzach i oceanach. Wizja spadającej wody z nieba była wizją niewyobrażalną, nie mogli tego pojąć, więc wyśmiali te ostrzeżenie i zlekceważyli je, przez co zginęli. Zebrali to, co zasiali. Bóg uczynił różnicę pomiędzy Noem, a resztą ludzi.
Tak samo uczynił różnice pomiędzy Lotem, a mieszkańcami Sodomy i Gomory.

2 list do Tymoteusza 2:19
Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma taką pieczęć na sobie:
Zna Pan tych, którzy są jego, i: Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego.

Ks. Malachiasza 3:18
Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto Bogu służy, a tym, kto mu nie służy.

 Objawienie Jana
7:2 Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc:

7:3 Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich.

Nadchodzi nowy REWOLUCYJNY oczyszczający, uzdrowieńczy wstrząs.

 list do Hebrajczyków 12:26
Ten, którego głos wtenczas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc:

Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem.

Objawienie Jana 22:11
Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca.

 Nadchodzi nowa ziemia i nowe niebo.

Ks. Izajasza 65:17
Oto Ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych, i nie przyjdą one na myśl nikomu.

Objawienie Jana 21:1
I widziałem nowe niebo i nową ziemię;
albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma.

 nadswiadomosc.wordpress.com

SKUTKI NIEWŁAŚCIWEGO SIANIA

plik PDF SKUTKI NIEWŁAŚCIWEGO SIANIA

SKUTKI NIEWŁAŚCIWEGO SIANIA

Naturalnym środowiskiem dla człowieka jest MIŁOŚĆ, SPRAWIEDLIWOŚĆ, POKÓJ, WOLNOŚĆ w Duchu Świętym.
Patrząc z punktu wibracji tak jak wcześniej wspominałem, wibracje ciemne ciężkie bazują na STRACHU, z którego biorą moc lęki, obawy, frustracje, bezsens, nuda, złość, gniew, zazdrość i wiele innych pochodnych, które są podstawą bytu ludzi na tym planie rzeczywistości. Tak jak w innych artykułach wspominałem, aniołowie pokazali mi, że żyjemy na zakresie wibracji zwanej POWIETRZEM jest to zakres, gdzie swobodnie działa potężny upadły duch zwany WŁADCĄ TEGO ŚWIATA. Działa on w ludziach opornych, czyli tych, co nie szukają zmiany, wzniesienia na wyższe wibracje.
Ziemia przebywa na częstotliwości w jakiej duch ten ma możliwość działania i wszyscy ludzie słyszą jego głos.

list do Efezjan 2:2
W których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych.

1 list Piotra 5:8
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć.

 Sztuka, mistrzostwo, ŚWIĘTOŚĆ polega na usłyszeniu tego głosu i wyodrębnieniu, wyizolowaniu od głosu STWÓRCY, który przemawia na wszystkich poziomach, we wszystkich światach. Głos STWÓRCY nie ma granic, słyszany jest także na ziemi.

Objawienie 3:20
Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.

Wielu nie rozróżnia tych głosów i przyjmuje je do swojego wnętrza, serca, ducha i tym się karmi.
Nasz naturalny stan to stan boskości – ŚWIĘTOŚĆ, czyli czystość na wszystkich poziomach, czystość wibracji. ŚWIĘTOŚĆ to wysoka częstotliwość wibracji.

Tak jak pisałem wcześniej aniołowie pokazali mi, że ziemia przechodzi okres WZNIESIENIA na wyższe wibracje, inni mogą nazwać to EWOLUCJA, kto jak woli, nieistotne są nazwy, istotny jest fakt. Ludzie, którzy nie będą wibrować / ewoluować z ziemią, sami odpadną. Jednak STRAŻNICY, ŚWIĘCI chcą przyspieszyć ten proces z tego też powodu ingerują, oczyszczając ludzkość z niskich wibracji i tych ludzi, którzy mają istotny wpływ na innych ludzi, których słowa są bardzo poważnie traktowane. Przez aniołów ci ludzie są nazywani DROGOWSKAZAMI. Ostatnio aniołowie zaczęli usuwać DROGOWSKAZY, ponieważ nie wskazywały ŚWIĘTOŚCI, nie wibrowały wysokimi wibracjami. Ci ludzie byli ostrzegani wiele razy, by przestali myśleć, czuć, mówić, robić wszystko co jest związane z niskimi wibracjami, jednak zlekceważyli te ostrzeżenia i musieli zostać usunięci z tej RZECZYWISTOŚCI.

Pokazano mi, że w tamtym roku został usunięty ze swojego urzędu znany kaznodzieja. Był to DROGOWSKAZ o szerokim wpływie. Śledziłem od długiego czasu jego blog i widziałem w jego wypowiedziach jak rezonował z DROGĄ i nagle, nawet w tym samym artykule, nagle schodził z DROGI. To co głosił było już mieszanką wibracji z dużą przewagą niskich wibracji. W jakiś sposób znalazł do niego dojście WŁADCA TEGO ŚWIATA.

Aniołowie powiedzieli mi, że był osobiście ostrzegany, by przestał wibrować na tych wibracjach.

Ks. Izajasza 22:19
I usunę cię z twojego urzędu, i zrzucę cię z twojego stanowiska.

 Jednak on nadal trwał w uporze i został nagle usunięty.
Co takiego robił ten DROGOWSKAZ?
Usunięcie go ze stanowiska już jest drogowskazem byśmy nie postępowali w ten sposób.
Tak jak pisałem wyżej, niska wibracja bierze początek ze STRACHU. Człowiek ten głosił Chrystusa z podstawy STRACHU. Ostatnie lata DROGOWSKAZ głosił CIERPIENIE, domagał się cierpienia, poszukiwał cierpienie, płakał nad brakiem cierpienia. Jednak ten temat jest zarezerwowany dla tych, którym przeznaczono, powołano ich, by cierpieć.
Nasz naturalny stan to MIŁOŚĆ, RADOŚĆ.
Pokazano mi, że musimy bardzo uważnie przyglądać się sobie i dbać o to, by nie było niskich ciemnych wibracji w naszych myślach, emocjach, uczuciach, czynach i słowach.
Przez wieki głoszono Chrystusa strasząc piekłem. Uczęszczałem na kazania, gdzie wszelka nauka była przekazywana w duchu potępienia. Do dzisiaj uczy się groźbami. Aniołowie pokazali mi, że Chrystus tak nie głosił. Dopiero kiedy pytali go o przyszłość mówił o ciężkich czasach. Nigdy nie zdobywał dusz strasząc ludzi przyszłością lub namawiając ludzi do umartwiania się i ściągania do siebie cierpień. Raczej głosił jak uniknąć cierpień i pokazywał, że naturalny stan człowieka to RADOŚĆ.

Dlatego Bóg będzie usuwał z tego planu rzeczywistości tych, co chcąc dobrze robć będą posługiwać się niską wibracją, złem.
Niską wibrację zwycięża się wysoką wibracją.

list do Rzymian 12:21
Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.

Tak jak wcześniej wspominałem :

list do Galacjan 6:7
Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać;
albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie.

Każdy, kto sieje ciemność zostanie szybko usunięty.
Dlatego uważajcie PASTERZE, co mówicie i w jakim duchu, w jakiej wibracji, na tym polega szkoła ŚWIĘTOŚCI.

Ks. Ezechiela 34:10
Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja wystąpię przeciwko pasterzom i zażądam od nich moich owiec, i usunę ich od pasienia moich owiec, i pasterze nie będą już paść samych siebie. Wyrwę moje owce z ich paszczy; nie będą już ich żerem.

Wszystkie nasze myśli powinne być wysokiej wibracji, czyste i święte, jak jest święty Bóg, który jest MIŁOŚCIĄ.
To co mówimy musi wypływać z wysokiej wibracji MIŁOŚCI, wtedy nie będą głoszone nauki, mające podłoże w groźbie i strachu.

 1 list Jana 4:8
Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością.

1 list Piotra 1:16
Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.

Zapraszam do pochodnego tematu ODPOWIEDZIALNOŚĆ

nadswiadomosc.wordpress.com

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

plik PDF ODPOWIEDZIALNOŚĆ

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

ew. Marka 5:30
A Jezus poznawszy zaraz, że z niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł: Kto się dotknął szat moich?

ew. Łukasza 8:46
Jezus zaś rzekł: Dotknął się mnie ktoś; poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie.

ew. Jana 14:10
Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie?
Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię,
ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje.

Energia przejawia się w częstotliwości wibracji.
Im wyższa wibracja tym większa energia, im niższa wibracja tym gęstsza, mniejsza energia.
Wysoka wibracja ma niszczycielki wpływ na niską wibrację.
Energia o niskiej wibracji przejawia się w materii.
Musimy być świadomi potęgi ENERGII / MOCY.
Nieświadomość potęgi MOCY na pewno wywoła dla nas i otoczenia naszego tragiczne skutki.
Dlaczego?
Doświadczyłem tego sam na sobie, ludziach i urządzeniach mechanicznych, będących w miejscu w jakim przebywałem w danej chwili.
Nawiązałem kontakt z istotami wielowymiarowymi, aniołami Boga o dużo wyższej wibracji.
Nie zdawałem sobie sprawy z tego, co niesie ze sobą taki kontakt.
Wierzący modlą się o moc Bożą, o obecność w ich życiu Boga, Chrystusa, aniołów i nie zdają sobie sprawy z tego, co niesie ta obecność.
Jest to prośba o obecność MOCY, która jest niszczycielska dla osoby, jeśli ta osoba nie umie się z nią obejść.
Bóg natomiast powiedział:

2 Mojżeszowa 33:5
Rzekł Pan do Mojżesza: Powiedz do synów izraelskich:
Jesteście ludem twardego karku; jeślibym tylko przez jedną chwilę szedł pośród ciebie, zgładziłbym cię;

Nawet przebywanie w obrębie MOCY jest niebezpieczne.

4 Mojżeszowa 4:20
Niech jednak nie przychodzą, aby przyglądać się rozbiórce tego, co święte, aby nie poginęli.

Same obrządki przy świątyni miały być tak dokładne i skrupulatne, każdy błąd kosztował życie.
Synowie Aarona już przy pierwszym składaniu ognia zginęli, bo niewłaściwie postąpili.

Ciężko chorowali filistyńczycy, kiedy sprowadzili do siebie arkę.

Zginął człowiek, który tylko podparł ręką arkę, by nie spadła na ziemię.

Od dawna chciałem bliskiego kontaktu z Bogiem, Chrystusem, Duchem Świętym i Jego aniołami. Jak wiecie od jakiegoś czasu nasiliły się kontakty z bezcielesnymi wielowymiarowymi istotami, mistrzami, posłańcami, aniołami, sługami Światła, jak siebie określają.

W ostatnim czasie doszło w moim życiu do stałego kontaktu.

Powiedzieli mi: „Teraz, to możesz czuć się komfortowo, bo wzniosłeś się na taki poziom wibracji, gdzie możemy stale z tobą przebywać i doradzać, i pomagać ci”.

Rzeczywiście tak się stało. Wyraźnie widziałem we wszystkim, że towarzyszą mi niebiańskie istoty. Cieszyła mnie ta sprawa.

Jednak nie rozumiałem głębszego znaczenia tego przekazu.

W przeciągu kilku dni doszło w moim życiu do takich stanów, że sprzęty techniczne przestawały dobrze działać i to wybiórczo. Nie psuł się sprzęt koleżanki, która też ma kontakt z istotami. One, dosłownie parę dni wcześniej, pokazały jej jak stwarzać w koło siebie aurę ochrony. Ona mi kilka dni wcześniej o tym mówiła, ale ja jakoś tak wysłuchałem tego bez większego zainteresowania.
Po dwóch dniach zrozumiałem, że to, co mi powiedzieli to było ostrzeżenie, a koleżankę ochronili przed przebywającą we mnie mocą, ucząc ją tworzenia parasola ochronnego i rzeczywiście sam się dziwiłem, ale tylko ona zachowywała stan bezemocjonalny.
W pracy powstał natłok zajęć. Wiele obowiązków skupiło się na mnie w czasie, kiedy nie miałem na to czasu, za to miałem gorący zapał do robienia innych zajęć.

Doszło we mnie do frustracji, zdenerwowania, pojawiały się nagłe agresywne myśli, które wytworzyły uczucie agresji i złości, niezadowolenie, jak tylko pomyślałem o tym, co mam zrobić w pracy. Zrobiłem podział obowiązków na niepożądane i mile pożądane, przyjemne.

Nagle sprzęty w bliskim moim otoczeniu przestawały działać, ludzie zaczęli być poddenerwowani, chociaż nic nie mówiłem, wydzielałem tylko silne myśli, uczucia i emocje niezadowolenia. Powstała atmosfera trudna do wytłumaczenia. Na dodatek, nagle zrywały się wielkie wichury, by za chwilę uciszyć się i tak co chwilę. Siedziałem rozdrażniony i starałem się uciszyć i co chwilę jakieś myśli negatywne przyjmowałem, a one wytwarzały we mnie stan złości, i wtedy wichury się zrywały. To zwróciło moją uwagę i wtedy wiatr ustał. Miałem silne wrażenie, że chmury przyglądają mi się. To było tak silne wrażenie, że będąc w stanie niezadowolenia zauważyłem stan nieba, aż się zdziwiłem. Jak się opanowywałem, to wszystko działało w porządku. Wtedy pouczono mnie, że teraz wszystko uległo zmianie. Że wzniosłem się na taki poziom, że towarzyszy mi MOC, silna Boska Energia, ŹRÓDŁO WODY ŻYWEJ, przepływa przeze mnie RZEKA WODY ŻYWEJ.

ew. Jana 7:38
Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej.

Usłyszałem: „Wzniosłeś się już na taki poziom, że pojawiła się ODPOWIEDZIALNOŚĆ korzystania z mocy. Teraz stałeś się ODPOWIEDZIALNY za posługiwanie się energią. Już nie możesz tak sobie się irytować, denerwować, źle oceniać innych. Musisz unikać takich stanów. Wszystko w twoim życiu wygląda tak samo jak wczoraj: ten sam świat, ci sami ludzie, te same sprzęty, kubki do kawy, talerze, nic nie uległo zmianie, ale ty uległeś zmianie i wszystko w koło ciebie już wibruje inna wibracją, chociaż wygląda tak, jakby nic nie uległo zmianie. Powiedzieliśmy ci: teraz możesz czuć się komfortowo, bo jesteśmy stale z tobą. My jesteśmy Mocami Boga. Kiedy wibrowałeś na niskich wibracjach mogłeś się denerwować, złościć, źle myśleć i przez to, że to były niskie wibracje były też małe skutki tego stanu. To tak jakbyś rzucał kamykiem o ścianę z betonu. Obecnie masz taki poziom wibracji, że nieumiejętne twoje zachowanie się, wystarczy, że zirytujesz się i już ENERGIA wychodzi z ciebie. Dlatego bardzo ważne jest to, co myślisz i czujesz. Musisz być wolny od ciemnych myśli, emocji. Musisz teraz unikać oceniania, niechęci, niezadowolenia, musisz uważać co siejesz, bo to dostaniesz z powrotem, jak jest napisane w Biblii musisz być święty, by energia jaką wydzielasz nie ściągała do ciebie burz, bo teraz możesz wpływać na pogodę, stany emocjonalne, zdrowotne innych ludzi i przy większym natężeniu złych emocji nawet możesz ściągnąć do siebie pioruny i po co ci to. Dlatego mówiliśmy ci w modlitwie: uważaj, bo On może cię zniszczyć. Nie wymagamy od ciebie niczego innego niż sami przeszliśmy. Zrozumieliśmy, że musimy tak się zachowywać, by odpowiednio zarządzać energią do budowy, a nie zniszczenia. Jeśli będziesz lekceważył moc jaką otrzymałeś, to będzie to tak, jak byś się naśmiewał z Boga. Taki człowiek w końcu otrzyma od Boga tą energię jaką wysyła.

list do Galacjan 6:7
Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać;
albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie.

Mieszkanie mocy Boga w człowieku oznacza, że Bóg miłuje takiego człowieka.
Karcenie i smaganie są to skutki odpowiedzialności.

Przykładem niech będzie kuchenka gazowa. Wiesz, że palący się gaz służy do gotowania i nie należy go dotykać, należy go unikać, jednak jeśli dotkniesz ręką palący się płomień poniesiesz natychmiastowe skutki w zależności od tego jak długo trzymałeś rękę przy gazie. Im dłużej tym większe szkody.

Wcześniej mogłeś zarządzać niewłaściwie mocą i nie wiele miałeś skutków tego, bo siła wibracji była mała, obecnie każde twoje niewłaściwe słowo, uczucie, emocja uderzy przede wszystkim w ciebie poprzez sprowadzenie w niskie wibracje.

Będziesz się czuł jak byś był smagany, a te smaganie będzie ci od razu mówić, niewłaściwe postąpiłeś.

Każde twoje właściwe słowo, uczucie, emocja przede wszystkim podniesie twoje wibracje na wyższe poziomy.

Takie jest prawo fizyki Boga.

Objawienie 3:19
Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam; bądź tedy gorliwy i upamiętaj się.

Przyp. Salomona 3:12
Kogo bowiem Pan miłuje, tego smaga, jak ojciec swojego ukochanego syna.

Dlatego mówiliśmy ci: uważaj, bo Bóg może ciebie zniszczyć. To nie groźba, ale ostrzeżenie, byś właściwie używał energię, byś wysyłał energię MIŁOŚCI, wróci ona do ciebie na pewno, wszystko wraca. Ci co wierzą, że mogą mówić, robić, myśleć, czuć co zechcą i wierzą, że Bóg będzie dla nich łaskawy naśmiewają się z Niego. Tacy są nieodpowiedzialni, nieostrożni i zbierają owoce tego, co sieją.

Ci co niewłaściwie używają energii mają bóle głowy, mdłości, chorują, mają zawroty, słabną w mgnieniu oka, każde takie wyładowanie energii muszą odchorować lub jeśli to były duże przepływy energii umrzeć, czyli zmienić swoją częstotliwość .

Śmierć to tylko zmiana częstotliwości, dalej jesteś tylko już w innej częstotliwości, rzeczywistości.

Chcemy cię nauczyć posługiwać się mocą. Pamiętasz jak ponad 20 lat temu Bóg powiedział do ciebie: Ja szaleńcowi nie dam Mojej mocy. Tak w oczach Wszechmogącego wyglądają ludzie nie gotowi na noszenie Jego mocy. Znasz tekst z Biblii o wymaganiach to jest ODPOWIEDZIALNOŚĆ, teraz musisz zdawać sobie z tego sprawę, teraz wymaga się od ciebie świętości”.

ew. Łukasza 12:48
Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać,
a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać.

Temat można uznać za zamknięty, ale jego praktyczną kontynuacją jest temat

SKUTKI NIEWŁAŚCIWEGO SIANIA zapraszam do przeczytania.

nadswiadomosc.wordpress.com

MER KA BA

MER KA BA plik PDF

MER KA BA

CIAŁO UMYSŁ DUCH

GWIAZDA DAWIDA zwana TARCZĄ DAWIDA

a także jako RYDWAN BOGA

Jestem współwłaścicielem firmy. Prowadzę ją razem z koleżanką.
Razem podążamy tą samą drogą, rezonujemy z DROGĄ.
W firmie mamy od lat pewien problem, który nasilał się i słabł, ale cały czas był obecny.
Modliliśmy się do Boga o pomoc w tej sprawie.
Dostaliśmy odpowiedź od Jego aniołów: „Proście o twórcze rozwiązanie.”
Bóg jest ŹRÓDŁEM mądrości i udziela ją chętnie każdemu, który o to prosi.
Razem modlimy się codziennie o naszą firmę. Kiedy poprosiliśmy każdy z osobna i razem o TWÓRCZE ROZWIĄZANIE od razu dostaliśmy odpowiedź. Przyszła ona w trudny do wyjaśnienia sposób, zajęło by to mnóstwo czasu by opisać, więc skupmy się na tym, co jest istotne. Odpowiedź dostaliśmy już na drugi dzień. Zrozumieliśmy, że potrzebujemy MER KA BY.
Zdaję sobie sprawę z tego, że wiele osób o różnym stosunku do chrześcijaństwa czyta te tematy i dlatego najpierw chciałbym przemówić do chrześcijan, by nie byli szybcy w ocenianiu tylko uważnie przemyśleli to, co jest poniżej napisane zanim zajmą jakiekolwiek stanowisko. Dla mnie chrześcijanie nowo narodzeni to tacy dorośli, którzy utknęli w świecie Ducha, oczywiście nie wszyscy, tylko ci, co poddali się filtrom i systemom przekonań nierezonujących z DROGĄ, czyli Jezusem Chrystusem. Pozostali ludzie to takie dzieci, łatwo wierzą, ale nie przeszli przez BRAMĘ NIEBIOS. O tym piszę w temacie BRAMA NIEBIOS, zapraszam do przeczytania.

ew. Mateusza 18:3
I rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios.

ew. Łukasza 18:17
Zaprawdę, powiadam wam, kto nie przyjmuje Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego.

Biblia usiana jest wieloma na pozór niezrozumiałymi znakami, obrządkami, symbolami, urządzeniami, przedmiotami, które mają duże znaczenie. Przy dzisiejszej wiedzy wiele z nich można logicznie wytłumaczyć, ale czy to jest właściwe tłumaczenie nie wiem, myślę, że pobieżnie rozumiemy pewne sprawy i tutaj trzeba być ostrożnym w ocenie.
Postaram się szybko przejść przez Biblię wskazując takie przedmioty.
Zacznę od Abrahama, który musiał zbudować ołtarz, ponieważ Bóg chciał zawrzeć z nim przymierze.

Następny przykład to Jakub. Bóg przyczynił się do jego wzbogacenia. Posłał aniołów, którzy mu powiedzieli jak ma się wzbogacić nacinając rózgi i kładąc je przed oczami parzącej się trzody. Kiedy parzyła się słaba trzoda zabierał rózgi, a kiedy silna kładł rózgi i tak się potężnie wzbogacił.

Izraelici przed wyjściem z Egiptu musieli krwią baranka paschalnego pomazać: 2 Mojżeszowa 12:7.. i pomażą oba odrzwia i nadproże w domach, gdzie go spożywają. To był znak dla anioła śmierci, z którym Bóg się utożsamia, by ominął dom w ten sposób oznaczony.

Po wyjściu Izraelitów z Egiptu, w drodze po pustyni natknęli się na zatrutą wodę, naród był spragniony wody, ale nie mogli jej pić, bo była zatruta. Wtedy :

2 Mojżeszowa 15:25
Mojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał mu drzewo; i wrzucił je do wody, a woda stała się słodka.

Można to wytłumaczyć chemią, że doszło do reakcji chemicznej i substancje chemiczne niebezpieczne dla człowieka zostały zneutralizowane, ale czy tylko o to chodziło, to nie wiem.

W dalszej wędrówce po pustyni Izrael napotkał śmiertelnie groźne węże. Wielu umarło. Wtedy Bóg pokazał co mają zrobić by przeżyć.

4 Mojżeszowa 21:8
I rzekł Pan do Mojżesza: Zrób sobie węża i osadź go na drzewcu. I stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył.

21:9
I zrobił Mojżesz miedzianego węża, i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu.

Można to wytłumaczyć jako PLACEBO, skutek wiary, ale czy tylko o to chodziło?

Kiedy Izrael walczył z wrogiem Mojżesz musiał trzymać ręce w górze, jeśli opuszczał ręce Izrael przegrywał.

Potem Mojżesz zbudował wg wzoru jaki Bóg mu pokazał przybytek.

To najbardziej tajemnicza budowla, zawierająca 7 przedmiotów o niewytłumaczalnym znaczeniu.
Wielu wydaje się, że poznali znaczenie tych przedmiotów, mi też się tak wydawało dopóki nie powiedziano mi, że nie znamy jeszcze prawdziwego znaczenia przybytku i funkcji przedmiotów.

Sam ołtarz miał być zrobiony w odpowiedni sposób, wykonanie go w inny sposób sprawiało, że był zbezczeszczony, inaczej mówiąc nie działał.

5 Ks. Mojżeszowa 27:6
Z kamieni nie ciosanych
zbudujesz ołtarz Panu, Bogu twemu, i złożysz na nim
ofiary całopalne Panu, Bogu swemu,

2 Ks. Mojżeszowa 20:25
A jeśli postawisz mi ołtarz kamienny, nie stawiaj go z kamieni ociosanych,
bo gdy obrobisz je swoim dłutem, zbezcześcisz go.

5 Ks. Mojżeszowa 27:5
Zbudujesz tam ołtarz Panu, Bogu twemu, ołtarz z kamieni.
Nie podniesiesz na nie narzędzia z żelaza.

Potem Izrael obchodził Jerycho wg wzoru jaki Bóg dał Mojżeszowi.
Potem Izrael staną na przeciw śmiertelnego wroga, który znał drogę do Boga tak, że Bóg spełniał jego prośby.To Bileam.

Wyglądało to tak, jakby Bileam miał wpływ na Boga i Bóg spełniał jego prośby.

4 Mojżeszowa 23:1
I rzekł Bileam do Balaka:
Zbuduj mi tutaj siedem ołtarzy i przygotuj mi tutaj siedem cielców i siedem baranów.
4 Mojżeszowa 23:4I
Bóg raczył się spotkać z Bileamem, ten zaś rzekł do niego:
Postawiłem siedem ołtarzy i na każdym ołtarzu
ofiarowałem po cielcu i po baranie.

Czyli inaczej Bileam mówił do Boga:
„zrobiłem jak trzeba, spełnij moją prośbę”

Bileam mówi o sobie tak:
4 Mojżeszowa 24
24:3 I wygłosił swoje proroctwo, mówiąc: Słowo Bileama, syna Beora, Słowo męża o otwartym oku.
24:4 Słowo tego, który słyszy słowa Boga, Który ogląda widzenie Wszechmocnego,
Który pada, lecz z otwartymi oczyma.
24:16 Słowo tego, który słyszy słowa Boga,
który zna myśli Najwyższego, Który ogląda widzenie Wszechmocnego, Który pada, lecz z otwartymi oczyma.

Potem pojawił się człowiek o nadludzkiej sile SAMSON. Bóg polecił jego rodzicom, by nigdy go nie strzygli i by nie pił mocnych trunków, jeśli to zrobi, to straci swoją moc.

No i dochodzimy do MER KA BY.

Tarczy ochronnej Davida.
Pojawia się człowiek, który wprowadził rewolucyjny jak na tamte czasy sposób myślenia. Młody pasterz, którego wybiera Bóg i namaszcza na Króla Izraela. Udokumentowano, że David nigdy nie przegrał żadnej bitwy. Pokazano mi, że aniołowie poinformowali Davida, by zawsze miał przy sobie MER KA BE, to zawsze wygra. Wszystkie oddziały Davida nigdy nie przegrały, żadnej bitwy, bo szli do boju niosąc w przednich szeregach MER KA BĘ, która została okrzyknięta przez Izrael jako TARCZA OCHRONNA DAVIDA lub GWIAZDA DAVIDA.
Tym przedmiotem posługiwał się później jego syn Salomon.
Obecnie MER KA BA zwana GWIAZDĄ DAVIDA jest oficjalnym godłem IZRAELA.

Co to takiego MER KA BA  ?

Ludzkość nie pamięta początków tego urządzenia. Bardzo stare przekazy mówią, że została przekazana przez aniołów Boga.

Jaki był cel?

Znaczenie słów MER ciało   KA umysł    BA duch.

Izraelici MER KA BĘ utożsamiali z Boskim Rydwanem umożliwiającym międzywymiarową podróż i wzniesienie człowieka w najbliższe otoczenie Boga, do Tronu Boga.

Obecnie uznaje się, że MER KA BA jest AKTYWATOREM ENERGII.

  • Ułatwia skupienie

  • Inspiruje i otwiera na nowe rozwiazania
  • Pozwala z łatwością osiągać głębokie stany medytacyjne
  • Sprzyja przebłyskom twórczego geniuszu
  • Rozświetla aurę
  • Udrażnia kanały energetyczne
  • Harmonizuje czakry
  • Podnosi energetykę pomieszczeń
  • Dynamizuje żywność
  • Oczyszcza wodę

Uznaje się, że nie zastępuje rozwoju duchowego, jest jednak doskonałym narzędziem do jego przyśpieszenia i obrania właściwego kierunku.

Aktywator MER KA BA jest precyzyjnym instrumentem energetycznym. Pole, które Aktywator generuje, wchodzi w rezonans z żywym polem Mer Ka Ba, harmonizuje je i pobudza do aktywności. Pobudzone pole Mer Ka Ba prowadzi do skokowych zmian w rozwoju osobistym na wszystkich poziomach, od pewności i skuteczności w działaniu, do głębokich uświadomień oraz zmian w zrozumieniu i odczuwaniu. Od tej pory wszystko zależy od Ciebie i od kierunku, jaki wybierzesz.

MER KA BA roztacza wokół Ciebie pole ochrony i obfitości. Zalążki przyszłych zdarzeń są w Twoich rękach. Teraz możesz je łatwiej dostrzec. Od Ciebie zależy, które z nich rozwiniesz. Zaufaj wewnętrznej intuicji. Świat nieskończonych możliwości właśnie staje przed Tobą otworem!

Wracając do początku. Modliliśmy się do Boga o pomoc w sprawie naszej firmy.
Dostaliśmy odpowiedź od Jego aniołów: „Proście o twórcze rozwiązanie”. Kiedy poprosiliśmy Boga o TWÓRCZE ROZWIĄZANIE od razu dostaliśmy odpowiedź, na drugi dzień.
Zrozumieliśmy, że potrzebujemy MER KA BY.
Zobaczyłem, że mogę zrobić sam takie urządzenie i zapałałem ochotą do zrobienia we własnym zakresie.
Jednak miałem wahania energii, z praktyki wiedziałem, że jednak trzeba się modlić o radę.
Razem postanowiliśmy, że pomodlimy się do Boga o podpowiedź jak mamy postąpić, czy sami wykonać model, czy jednak kupić.
Odpowiedź przyszła błyskawicznie.

2 Mojżeszowa 35:30
I rzekł Mojżesz do synów izraelskich:
Oto Pan powołał imiennie Besalela, syna Uriego, syna Chura, z plemienia Judy,
35:31
I napełnił go duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem i wszechstronną zręcznością w rzemiośle,
35:32

Pomysłowością w wyrobach ze złota, ze srebra i miedzi,

35:33
W szlifowaniu drogich kamieni do oprawy, w snycerstwie i we wszelkiej artystycznej robocie.
35:34
Dał też zdolność nauczania, jemu i Oholiabowi, synowi Achisamacha, z plemienia Dan;
35:35
Napełnił ich umiejętnością wykonywania wszelkich prac rzemieślniczych, rzeźbiarskich i hafciarskich w fioletowej i czerwonej purpurze, w karmazynie dwakroć barwionym, w bisiorze i w tkaninie, sporządzania wszelkich rzeczy i obmyślania wszelkich wzorów.

Zrozumieliśmy, że nie powinniśmy sami robić tego urządzenia, że do jego wykonania Bóg powołał odpowiedniego człowieka i natchnął go swoim Duchem.
Wtedy Bóg przemówił do nas pokazując dwóch synów Aarona, jak wzięli nie ten ogień i poginęli.

3 Mojżeszowa 10:1
Synowie Aarona, Nadab i Abihu, wzięli kadzielnice, każdy swoją, włożyli w nie ogień i nasypali nań kadzidła, i ofiarowali przed Panem inny ogień, którego im nie nakazał

3 Mojżeszowa 10:2

Wtedy wyszedł ogień od Pana i spalił ich, tak że zmarli przed Panem.

Pouczono nas, że te urządzenie jest anteną ściągającą energię Boga, ułatwia korzystanie z korzystnego promieniowania kosmicznego oraz zakłóca działanie promieniowania niekorzystnego. Podnosi wibrację umożliwiając łatwy kontakt z aniołami Boga, Jego Mocami.

nadswiadomosc.wordpress.com

REWOLUCJA WSTRZĄS

Hebrajczyków 12:26
Ten, którego głos wtenczas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc:
Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem.

Objawienie 22:11
Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca.

Chmurka tagów

%d blogerów lubi to: