Serdecznie witam wszystkich! Strona ta przeznaczona jest tylko dla ludzi odważnych, śmiało stojących w obliczu NIEZNANEGO, nie bojących się NIEPOJĘTEGO, wolnych od ludzkich wyobraźni i mniemań na temat duchowści i Boga oraz celu naszego istnienia. Strona ta nie jest przeznaczona dla zniewolonych tradycją ludzką oraz tych co nie poszukują uczciwie PRAWDY. Tutaj są umieszczone informacje od bezcielesnych, wielowymiarowych ISTOT ŚWIATŁA na temat nadchodzących REWOLUCYJNYCH zmian ŚWIADOMOŚCI ludzkości pomagających w osiągnięciu celu naszego obecnego przeznaczenia, DOSKONAŁOŚCI. Osiągnięcie statusu istoty SUWERENNO-INTEGRALNEJ.

Archive for the ‘BRAMA NIEBIOS’ Category

BRAMA NIEBIOS

plik PDF   BRAMA NIEBIOS

BRAMA NIEBIOS
BRAMA ŚWIATÓW

Przekaz ten kieruję do wszystkich ludzi obecnie żyjących na tym planie rzeczywistości, w tym miejscu, na tym poziomie wibracji i na wszelkich innym poziomach istnienia, do channelingów, kanałów, ludzi mających świadomość, że ten plan rzeczywistości, te miejsce bytu nie jest ich rdzennym miejscem.
Dawno temu doszło do awarii na poziomach niewidzialnych. Skutkiem tego wszyscy zostaliśmy rozproszeni. Każdy z nas wszedł na inną drogę. Próbowano to naprawić, ale doszło do jeszcze większych kataklizmów. Wielu ratując się przed kataklizmem rzuciło się w materię. Rozproszeniu uległy całe cywilizacje. Rozpaczliwie poszukiwaliśmy powodu upadku. Szukaliśmy BOSKIEJ CZĄSTKI, BOSKIEJ MOLEKUŁY ŻYCIA, ŹRÓDŁA ISTNIENIA , PODSTAWY WSZELKIEGO BYTU. Idei gdzie znaleźć tą cząstkę i czym ONA jest było mnóstwo, stąd doszło do rozproszenia. Nie było już jedności w myśleniu, jedności w DUCHU. Każdy zaczął szukać na własną rękę. Materia pochłonęła nas. Światy zaczęły się zapadać. Wylądowaliśmy na tym planie rzeczywistości, na tym zakresie rzeczywistości. Ten zakres to POWIETRZE. Obecnie i ja jestem na tym planie rzeczywistości, żyję w Polsce. Od urodzenia na tej ziemi szedłem za silnym głosem odzywającym się z głębi mojej istoty. W niewytłumaczalny sposób, poprzez ten sposób przekazu odnalazłem KREATORA WSZECHRZECZY. ON okazał mi swoje WIELKIE MIŁOSIERDZIE. Pozwolił zobaczyć część PRAWDY.

Zobaczyłem światy, nadświaty, podświaty. Wszyscy tęsknimy za JEDNOŚCIĄ, wszyscy w głębi mamy kod wołający do powrotu do DOMU, do ŹRÓDŁA WSZECHISTNIENIA. Materia wielu pochłonęła, wielu z tych, co odkryli zagubione instrumenty potrzebne do kontaktu, KLUCZE POZNANIA, utkwiło w świecie DUCHA. Nie mogą się ruszyć, działać, zostali owładnięci promieniowaniem, wpływem energii wielkiego władcy tego świata. Jego energia zagłusza, dekoncentruje i zniewala, pochłaniając wiele istnień w NIEBYCIE. Zobaczyłem, że istnieje takie miejsce. Cokolwiek wam opowiadano, cokolwiek mówią niektóre istoty z innych wymiarów, NIEBYT istnieje.

I to jest ostrzeżenie przed pochopnym przyjmowaniem, jak to się mówi, WILKÓW w OWCZYCH SKÓRACH.
Istota władająca tym planem bytu, zwanym POWIETRZE, chce pochłonąć jak najwięcej istnień. Nie wiedzieliśmy nic o istnieniu tej istoty, dopóki nie doprowadziła do upadku naszego świata. Ta istota znalazła dojście i uszkodziła naszą spójność, jedność, kompatybilność ze STWÓRCĄ, KREATOREM. Rozpoczęliśmy rozpaczliwe poszukiwania możliwości powrotu do niezakłóconej HARMONII ze STWÓRCĄ.

Wiedzieliśmy, że jest coś, co da nam możliwość istnienia w BOSKICH EONACH, ale nie wiedzieliśmy co to jest. Pamiętam, że opowiadano o tym jako o TAJEMNICY KREATORA. Pożądano tego. Wielu prosiło STWÓRCĘ o możliwość otrzymania JEGO molekuły. STWÓRCA wyznaczył czas i sposób powrotu do naszego DOMU.

Odnalazłem to, co poszukiwaliśmy, jest to kompletnie coś innego, niż sobie wyobrażaliśmy, niż szukaliśmy.
Nie w ten sposób szukaliśmy.

Odnalazłem BRAMĘ NIEBIOS, WROTA ŚWIATÓW, BOSKĄ CZĄSTKĘ, DROGĘ DO DOMU, ŹRÓDŁO ŻYCIA, CHLEB ŻYCIA, WODĘ ŻYCIA, OSTATECZNE ROZWIĄZANIE, HARMONIĘ ZE STWÓRCĄ, poszukiwaną przez cywilizacje, aniołów, synów Bożych.

Jest to SYN KREATORA – JEZUS CHRYSTUS, MOC NAD MOCAMI, KRÓL KRÓLÓW, PAN PANÓW.

Pozwólcie, że wytłumaczę wam to, co znalazłem.

Jezus Chrystus, umiłowany Syn Boga, Stwórcy wszechrzeczy.
Jezus Chrystus to KAMIEŃ WĘGIELNY każdego bytu i istnienia. Podstawa wszechrzeczy.
Syn Mocarza posiada wszelką moc na niebie i ziemi.

ew. Mateusza 28:18
A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi.

 Jezus Chrystus jest ŹRÓDŁEM ŻYCIA i CHLEBEM ŻYCIA.
Jezus Chrystus jest ZBAWICIELEM na wszystkich płaszczyznach, we wszystkich światach, podświatach i nadświatach, wszelkich iluzjach. Jest Tym, przez którego wszystkie istoty niebieskie i ziemskie zostaną połączone w jedno, aby Bóg był wszystkim we wszystkim.
Obecnie jesteśmy w stanie rozproszenia.

ew. Jana
11:51
Jezus miał umrzeć za naród.
11:52
A nie tylko za naród, lecz też aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże.

Ks. Izajasza 53:6
Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył,

a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich.

Początkiem grzechu są myśli, uczucia, emocje, one wprowadzają każdego człowieka w niskie ciężkie wibracje.
Dlatego przykazania miały na celu trzymać ludzi od takich grzechów. Jednak ciemność nęci, ma sprzymierzeńców, służą jej silne bezcielesne istoty posiadające wielką moc i władzę.
Chrystus jest dla ludzi zbawicielem, wybawcą od wpływów ciężkiej wibracji i oczyszcza nas od tej energii.

W ostatnich czasach spotkałem się z napływem przeróżnych przekazów istot wielowymiarowych, bezcielesnych, poprzez tzw. channelingi, kanały, ludzi, którzy rezonują na takiej częstotliwości, że nawiązują kontakt z takimi istotami. Jednak te wszystkie przekazy, pomimo głębokiej wiedzy, mówią o ciągłości życia, wspaniałej przyszłości, ale jednak niewiele tam jest przekazu o BRAMIE NIEBIOS, BRAMIE ŚWIATÓW.

ew. Jana 10:7
Wtedy Jezus znowu powiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam,

Ja jestem drzwiami dla owiec.

ew. Jana 10:9
Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie.

Opisywałem w książce „JA ZWYCIĘŻYŁEM ŚWIAT-PAN DOBRA I ZŁA” i w wielu wypowiedziach podkreślam fundamentalne znaczenie jakie ma Jezus Chrystus w życiu ludzi.

Zobaczyłem, że cieszycie się tym, że moc przez was przepływa, że jesteście kanałami, że wznosicie się w wyższe wibracje, jednak zobaczyłem także, że nie macie SZATY.
Bez SZATY jesteście bezbronni, goli, nic was nie chroni przed mocą ISTOTY O NISKIEJ WIBRACJI.
Nie macie prawa do udziału w ŻYCIU.

1 list Jana 5:12
Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota.

Wielu z was marzy o PASTWISKU, świecie na wyższych wibracjach, o cudownych możliwościach, mocach.
Oczekujecie gorliwie. W między czasie poznajecie tajniki posługiwania się mocą i udaje wam się. Sam widzę, że udaje się to częściowo opanować. Jednak podkreślam – Chrystus jest BRAMĄ NIEBIOS, BRAMĄ ŚWIATÓW i jeśli przez Niego nie wejdziecie w te światy, czyli jak Jezus mówił do owczarni, to wtedy będziecie uważani za ZŁODZIEJÓW I ZBÓJCÓW.

ew. Jana 10:1
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą.

To jest nieistotne, co ludzie myślą i co uważają na ten temat, istotne jest to, co uważa Bóg, to On ustanawia warunki. Zobaczyłem, że Bóg ustanowił Chrystusa BRAMĄ i to nie podlega zmianie.

Ważna jest WOLA tego, który ustanowił PRAWA.
To, że ktoś używa mocy lub jest kanałem nic nie znaczy, to go nie uchroni, ważne jest to, czy robi to wg procedur, wg PRAWA, jakie ustanowił PRAWODAWCA.

ew. Mateusza 7:22
W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów?

ew. Mateusza 7:23
A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

ew. Mateusza 25:41
Wtedy powie i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom.

Zwróćcie uwagę, że ci, co posiadali wiedzę i moc usprawiedliwiali się tym, że używali tą moc i wg ich mniemania byli pewni, że dostaną się do wymarzonych NIEBIOS, wymarzonych ŚWIATÓW.
Jednak rozczarują się. Ich praca pójdzie na marne.
Nie dotrzymali warunków wejścia do NIEBIOS, innych ŚWIATÓW.
Warunkiem jest NOWONARODZENIE z Ducha Świętego, Ducha KREATORA. To daje pełne prawo do posługiwania się MOCĄ.

ew. Jana 3:3
Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego.

Także moi drodzy przyjaciele, jest jeszcze czas, by wejść prawomocnie przez BRAMĘ do OWCZARNI, wejść na tak oczekiwaną ucztę i nie zostać wyrzuconym z niej jako złodziej i zbójca.

ew. Mateusza
22:11
A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nie odzianego w szatę weselną.

22:12 I rzecze do niego: Przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej?

A on oniemiał.

Tacy bardzo się rozczarują, będą bardzo zaskoczeni.

Dlatego jest jeszcze czas, by uzupełnić swoją wiedzę o POKÓJ z BOGIEM poprzez Jezusa Chrystusa.

Wielu ludzi ostatnio zostało kanałami dla różnych istot, ale najważniejsze, to być kanałem Chrystusa, być jedno z Nim. Nie wierzcie każdemu, badajcie w waszych sercach. Tam macie ukryty wskaźnik PRAWDY. Może on być zagłuszany, ale słuchajcie w skupieniu, w koncentracji, to usuwa zakłócenia.

ew. Jana 6:56
Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a Ja w nim.

ew. Jana 15:5
Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie.

On jest podstawą wszelkiego istnienia.

list do Kolosan 1:16
Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.

W Nim żyjemy. Otacza nas wszechobecne spektrum INTELIGENTNEJ TWÓRCZEJ ENERGII, która przybrała w odpowiednim czasie ludzkie ciało i jako Jezus Chrystus przybyła na ziemię, by dokonać oczyszczenia z wpływów niskiej częstotliwości.

Dz. Apostolskie 17:28
Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli: Z jego bowiem rodu jesteśmy.

On jest źródłem życia, światłością.

 ew. Jana 1:4
W nim było życie, a życie było światłością ludzi.

ew. Jana 4:14
Ale kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu.

ew. Jana 8:12
A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota.

On jest chlebem życia.

ew. Jana 6:48
Ja jestem chlebem żywota.

ew. Jana 6:51
Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił; jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki; a chleb, który Ja dam, to ciało moje, które Ja oddam za żywot świata.

On jest jedynym wybawcą.

list do Efezjan 1:7
W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów,
według bogactwa łaski jego

list do Efezjan 1:4
W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości

W Nim jest doskonałe połączenie wszelkiego istnienia.

 list do Efezjan 1:10
Tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach,i to, co jest na ziemi w nim,

list do Kolosan 1:19
Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości

list do Kolosan 2:9
Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości

 Chrystus ma wszelką władzę na niebie i ziemi, nad wszystkimi istotami, jakie do nas przemawiają.

 list do Kolosan 2:10
I macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności,

Dlatego jest ważne byście mieli PEŁNE prawo do korzystania z mocy.
Jeśli do tej pory nie wiedzieliście o tym, to czas to nadrobić.
To jest KAMIEŃ WĘGIELNY, FUNDAMENTALNY, wszelkiej wiedzy, nauki, mocy i wszelkiego prawa do ŻYCIA. W Nim jest wszelka PRAWDA i On jest PRAWDĄ i JEDYNĄ DROGĄ DO BOGA, WSZELKIEJ ENERGII i MOCY.

 ew. Jana 17:17
Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą.

 ew. Jana 14:6
Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

list do Efezjan 4:21
Jeśliście tylko słyszeli o nim i w nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie.

Niskie wibracje nęcą, ściągają do niskich wibracji, wysokie wibracje wprowadzają na wyższe wibracje.
Wszystko jest żywą inteligentną energią.

ew. Jana 3:21
Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości,aby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu.

 JEZUS CHRYSTUS jest BRAMĄ NIEBIOS, BRAMĄ ŚWIATÓW.

 ew. Jana 10:7
Wtedy Jezus znowu powiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Ja jestem drzwiami dla owiec.

 ew. Jana 10:9
Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie.

 ew. Jana 11:25
Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie

 Reguły, prawa ustanawia najwyższy STWÓRCA, KREATOR, ŹRÓDŁO.
ENERGIA rządzi energią.

ew. Jana 8:24
Dlatego powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeśli bowiem nie uwierzycie, że to Ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach.

Wcześniej byłem w innych rzeczywistościach.
Po raz pierwszy na tym planie przybyłem, by zebrać to, co jest rozproszone, co sam straciłem.
Byłem bardzo dobrym stworzeniem.
Obecnie poprzez JEZUSA CHRYSTUSA stałem się istotą DOSKONAŁĄ.
Na tym planie rzeczywistości doszło do TRANSFORMACJI energii, jaką każdy z nas jest i obecnie jestem energią DOSKONAŁĄ w CHRYSTUSIE.
To jest TO, co poszukiwaliśmy od prawieków.
To nie jest TO, co głoszą religie.
One mącą, same utkwiły w grząskim błocie, w świecie ducha.
Oni są ślepi. Jedni widzą częściowo, ale brakuje im KOMFORTOWEGO kontaktu z NIM.
Nie rezonują z NIM.

Starałem się w przystępny sposób opisać fundamentalne znaczenie Jezusa Chrystusa.
Sam osobiście przeżyłem spotkanie z Nim i obecnie jestem w Nim, a On we mnie.
Wypełniam reguły, jakie ustalił BÓG STWÓRCA WSZECHRZECZY.

Moja rada polega na tym, by każdy z was uczciwie spojrzał w siebie i sprawdził, czy ma w sobie ŻYCIE, czy ma SZATĘ, dające komfortowe życie i patrzenie w przyszłość jako ZWYCIĘZCA.

Bez Jezusa Chrystusa jesteśmy skazani na niskie wibracje, dużo niższe, niż możemy sobie wyobrazić.

Proces destrukcji trwa.
On nie skończył się, jest dalej kontynuowany.
Myśleliście, że nic gorszego was nie spotka.
Zobaczyłem, że KREATOR ma miejsce zwane NIEBYTEM.
Tutaj mówi się na to PIEKŁO.
Tutaj chodzi o Wasze ŻYCIE, dalsze ISTNIENIE.
Czytacie, słuchacie różne przekazy, różnych istot wielowymiarowych i, jak one same mówią i ostrzegają nas, że nie wszyscy z nich są po tej samej stronie, wielu służy złu, niskim wibracjom.
Wielu chce nam pomóc, ale ciężko im dotrzeć do nas.
Dzieli nas ten zakres częstotliwości POWIETRZE, a tutaj działa BUNTOWNICZY DUCH, który pochłania coraz więcej naszych poprzez to, że słuchają go.
Ci, co są w CHRYSTUSIE szybko rozpoznają głos nierezonujący z rezonacją ich PASTERZA.

 ew. Jana 10:4
…. owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos.

10:5
Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych.

Przyjaciele, teraz wiecie już o roli Chrystusa i wystarczy teraz po prostu poprosić Go o to, by stał się waszą BRAMĄ NIEBIOS, WYBAWCĄ, ZBAWICIELEM uwalniającym od wpływów i mocy ciemnej ciężkiej wibracji, zwanej złem, prowadzącej człowieka do grzechu.

Moi przyjaciele, RĘCZĘ Wam, On na pewno się odezwie.
Przyjaciele, nasłuchujcie, wypatrujcie Go.
ON znajdzie Was. Znajdzie do Was dojście.
Cierpliwości. ON słyszy, każdą myśl, każde słowo.
Poproście CHRYSTUSA o to, by stał się waszym WYBAWCĄ, ZBAWICIELEM, PASTERZEM, PRZYWÓDCĄ, PANEM, a On usłyszy ten głos i szybko odpowie.

Widzicie, co mówią istoty przemawiające przez channelingi, nic na siłę. Nic nam nie mogą pomóc, jeśli nie wyrazimy na to zgody, woli, ochoty.
CHRYSTUS nic nie robi na siłę, szanuje KAŻDY wybór, nawet jeśli z jakiegoś powodu GO odrzucicie.
Chrystus to OCZYSZCZACZ od ciemnej energii, niskiej wibracji wołającej każdego, który raz zakosztował tą wibrację.
CHRYSTUS daje SZATĘ jest to PŁASZCZ OCHRONNY, SZATA WESELNA, UMOŻLIWIAJĄCA PRZEBYWANIE W BOSKICH EONACH. To jest KOD DOSTĘPU.
Ci, co czyszczą się Nim uczestniczą w prawdziwym życiu. Są w naturalnym stanie naszego wcześniejszego, pierwotnego istnienia MIŁOŚCI, RADOŚCI, POKOJU i WOLNOŚCI, królestwie BOGA.

 Objawienie 22:14
Błogosławieni, kt
órzy piorą swoje szaty,

aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta.

Dz. Apostolskie 2:21
Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie.

 CHRYSTUS jest tajemnicą STWÓRCY, OJCA WSZECHISTNIENIA.
CHRYSTUS jest poszukiwanym KLUCZEM.
KLUCZEM ŻYCIA i WIEDZY.
KLUCZEM do NIEBIOS.
Klucz został przekazany kościołowi, ale ten Go schował, bo nie zrozumiał Jego znaczenia i sam Go nie używa i innym nie pozwala używać, by iść do NIEBIOS, do WYŻSZYCH ŚWIATÓW, DO PASTWISKA.
Stańmy się JEGO prawdziwym KOŚCIOŁEM, ON sam nas do tego wzywa.
Słyszycie ten głos?
Wglądnijcie uczciwie w swoje serca.
On chce nas zjednoczyć.
On nas wcześniej znał i teraz nas szuka, by przywrócić nas na swoje miejsce, na święte eony wysokich wibracji.

 List do Rzymian 8:29
Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci;

list do Efezjan 1:4
W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości

CHRYSTUS jest MĄDROŚCIĄ STWÓRCY przekazaną kościołowi.

 List do Efezjan 3:10
Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą,

 Doskonałego ZJEDNOCZENIA, doskonałej JEDNOŚCI oczekują wszelkie istoty w różnych światach.

list do Efezjan
1:9
Oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył,

1:10

Tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach,
i to, co jest na ziemi w nim,

list do Kolosan 1:16
Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.

To CHRYSTUS objawił powód naszego upadku i wystawił na pokaz, byśmy wyraźnie widzieli naszego WROGA, sprawcę upadku, dysharmonii ze STWÓRCĄ.

 list do Kolosan 2:15
Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi.

To był i jest PLAN KREATORA, STWÓRCY, OJCA WSZECHISTNIENIA.

 list do Efezjan 1:4
W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości

1:5

Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej,

1:6
Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym.
1:7

W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego,

1:8

Której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności,

1:9
Oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył,
1:10
Tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim,
1:11
W którym też przypadło nam w udziale stać się jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej,

CHRYSTUS to jest nasza BRAMA NIEBIOS, WROTA ŚWIATÓW, OCZYSZCZACZ, HARMONIA WYSOKICH WIBRACJI.
Przebudźcie się dobrowolnie.
Wołajcie do NIEGO o wybawienie, wyprowadzenie z niskich wibracji i wprowadzenie do swojego świata, swojego legendarnego KRÓLESTWA.
To jest nasz KLUCZ.
To On jest KLUCZOWYM ROZWIĄZANIEM !!!
CHRYSTUS jest PEŁNIĄ, bez Niego nie ma PEŁNI w modlitwie, medytacji, wzniesieniu.
Bez NIEGO wszelkie działanie jest NIEPEŁNE, nie przyniesie skutku, rozwiązania.
Na pewno CHRYSTUS odpowie, znajdzie dojście do was.
W światach ducha ważny jest sam wasz akt woli, on rozpoczyna procedurę zmiany.
On nas nawołuje i jednoczy.
On nadchodzi, stąd te wszelkie przekazy i zmiany częstotliwości wibracji wszystkich światów oraz ziemi.
On chce was obudzić.
Nadchodzi JEGO wstrząs.

List do Hebrajczyków 12:26
Ten, którego głos wtenczas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc:
JESZCZE RAZ WSTRZĄSNĘ NIE TYLKO ZIEMIĄ, ALE I NIEBEM

Dopóki przebudzenie nie następuje dobrowolnie, inteligencja kosmosu zmuszona jest aplikować terapię wstrząsową, jak dotąd jedynie skuteczną.

Następny pochodny temat SZATA, zapraszam.

http://www.nadswiadomosc.wordpress.com

Chmurka tagów

%d blogerów lubi to: