Serdecznie witam wszystkich! Strona ta przeznaczona jest tylko dla ludzi odważnych, śmiało stojących w obliczu NIEZNANEGO, nie bojących się NIEPOJĘTEGO, wolnych od ludzkich wyobraźni i mniemań na temat duchowści i Boga oraz celu naszego istnienia. Strona ta nie jest przeznaczona dla zniewolonych tradycją ludzką oraz tych co nie poszukują uczciwie PRAWDY. Tutaj są umieszczone informacje od bezcielesnych, wielowymiarowych ISTOT ŚWIATŁA na temat nadchodzących REWOLUCYJNYCH zmian ŚWIADOMOŚCI ludzkości pomagających w osiągnięciu celu naszego obecnego przeznaczenia, DOSKONAŁOŚCI. Osiągnięcie statusu istoty SUWERENNO-INTEGRALNEJ.

Dzisiaj chcę przedstawić powiedzmy „moje” stanowisko w sprawie tzw. długu pranicznego i karmy.
Piszę w cudzysłowie „moje”, ponieważ nie jestem twórcą stanowiska wobec tych tematów, a raczej zostałem pouczony o tym, jaki jest właściwy stosunek do tego zagadnienia. Zrozumiałem, uświadomiłem sobie, a nadświadomość zapanowała nad tym i wiem, że tak należy traktować te sprawy, jak je poniżej wyjaśnię, mam nadzieję, że zrozumiale, ponieważ pojmuję i rozumiem to powiedzmy duchowo, a brakuje mi słów, by opisać ten powiedzmy styl życia.

Postaram się w najprostszy sposób przedstawić to czego mnie nauczono.
Jest to jeden z elementów PRAWDY, jakiej naucza DUCH za pośrednictwem różnych „narzędzi”, w moim przypadku akurat nauczyła mnie tej lekcji pewna istota nadludzka, która żyje życiem rozwojowym, czyli doświadcza i rozwija się tak, jak pozostałe istoty zamieszkujące jej świat.
To taki ich styl życia, „pogoń” za doskonałością.
U nas stylem życia jest pogoń za pieniądzem, władzą itp.

Niewłaściwy stosunek do tematu długu pranicznego i karmy nie jest przypadkiem, on jest zaprogramowany i każdy, kto wyznaje dług praniczny i karmę na niskim poziomie pojmowania, sam sobą przedstawia, że jest w gronie tzw. recyklingu, czyli system nad nim działa.

Coraz częściej spotykam się w rozmowach, internecie, TV, a nawet w filmach z tym, że promuje się dług praniczny i karmę jako coś oczywistego i tym dyscyplinuje się ludzi.
Mówi się: uważaj co robisz, bo to do ciebie wróci.
Jeśli ktoś ci pomógł, to masz u niego dług, więc jeśli nie chcesz mieć długu, nie proś innych o pomoc itp. itd. Jeśli ty pomagasz innym, to oni mają dług u ciebie.
Słyszę te twierdzenia i poglądy bardzo często.
Nawet ostatnio, oglądając „Gwiazdy Lombardu”, jeden z właścicieli powiedział, że wierzy w karmę i dlatego uczciwie się zachowuje, bo nie chce, by w tym lub przyszłym życiu spotkała go nieuczciwość.
Nawet MARVEL w „Doktor Strange” mocno podkreśla temat karmy.
Na koniec jeden z bohaterów odchodzi, bo boi się, że karma wróci do niego, więc woli nie angażować się w coś tam. Uznał, że dobrze zrobi jak innych zostawi z problemem i niech oni sami sobie radzą, bo jak powiedział: za wszystko trzeba zapłacić i wszystko wróci do ciebie, więc on odchodzi.
Paradoksalnie, jak na ironię losu, wg jego wiary zostawiając ich samych z problemem, by samemu nie płacić, by nie angażować się w problem, to wg jego wiary powinno to samo go spotkać później, czyli ktoś go zostawi sam na sam z problemem.
Za płytko myślał, brak wyobraźni, bał się zrobić coś, bo to do niego wróci, więc zrobił coś, co i tak do niego wróci, zamknięte koło.

Wydaje się, że to jest pętla zdarzeń i nie ma z niej wyjścia, a jednak jest znacznie wyższy poziom, poziom bardziej zaawansowanej KARMY.
Patrząc analogicznie jak w szkole, świat pozostał powiedzmy na poziomie 4 klasy w 10-klasowej szkole KARMY.
A ja właśnie chcę przedstawić 10 klasę KARMY i PRANY.
Twierdzenia na temat KARMY i DŁUGU PRANICZNEGO, jakie są obecnie na świecie, reprezentują bardzo niski poziom i brakuje im rozsądku oraz wiedzy z poziomów wyższych.
Ludzie tego słuchają i wnika to w ich umysł, a człowiek posiadający tylko umysł jest bardzo podatny na manipulację.
Wiedza to informacja, wnika w umysł.
Świadomość to wiedza świadoma, jak sama nazwa mówi.
Świadomość rozróżnia co jest właściwe, a co nie, z wiedzy jaką otrzymuje.
Nadświadomość to wiedza władcza, ponad świadomością, zarządza energiami oraz kontroluje inteligentne siły, które chcą manipulować, w naszym przypadku nami ludźmi.

Jak wiele razy wspominałem, Biblia jest dla mnie cenną księgą, ponieważ zawiera w sobie diamenty prawdy.
Biblii nie da się zrozumieć na poziomie świadomości, a tym bardziej umysłem.
Do napisania Biblii zaangażowała się grupa istot posługująca się minimum nadświadomością, bo to jeszcze jakoś tam przemawia do ludzi.
Umysł i świadomość nie potrafią odczytywać holistycznie i gubią się, i zniekształcają wiedzę, jaką przekazują te istoty.
Dlatego często cytuję Biblię, bo zawiera cenne diamenty prawdy, istotnej wiedzy prowadzącej do wolności Synów Bożych, wolności inaczej zwanej suwerenność. Niepodatność na nic, a władza nad pełnią. To taka 10 klasa KARMY i PRANY.

Na poziomie wiedzy i świadomości tak zgadzam się z tymi twierdzeniami.
Dług praniczny istnieje i karma do nas wraca zawsze.
Nawet jest to zapisane w Biblii.

List do Galacjan 6:7, Biblia Warszawska
Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie.
Nic tylko karma.
To, co robisz do ciebie wróci.
Święta prawa i jeszcze raz prawda, bardzo poważnie piszę.
Całe chrześcijaństwo na tym stanęło i utknęli jak w grząskim bagnie.
Bo nie zauważyli innych świętych słów z Biblii, mówiących o stosunku Boga do pewnych ludzi.

Spójrzcie poniżej, zwróćcie uwagę co mówią te wersety.

2 Ks. Samuela 22:27, Biblia Warszawska
Ze szczerym postępujesz szczerze, Z przewrotnym surowo.

Psalm 18:26, Biblia Warszawska
Z pobożnym obchodzisz się łaskawie, Z nienagannym postępujesz nienagannie.

Psalm 18:27, Biblia Warszawska
Z czystym okazujesz się czysty, A z przewrotnym postępujesz przewrotnie.

CO CZŁOWIEK SIEJE TO ŻĄĆ BĘDZIE, czyli KARMA.
Bóg reaguje na wiarę człowieka zgodnie z poziomem wiary tego człowieka, jak powyżej.

Na poziomie wiedzy i świadomości tak zgadzam się z tymi twierdzeniami.
Dług praniczny istnieje i karma do nas wraca.
A że posługuję się nadświadomością, to ja zarządzam energią praniczną i karmą, i nie wierzę w to, że pomagając innemu on u mnie zaciąga dług, a jeśli coś zrobię, nawet dobrego, to mnie to samo spotka, bo to do mnie wróci, nie, nie wierzę, bo to co robię, robię z innych pobudek.

Właśnie te inne pobudki decydują o poziomie KARMY i PRANY, i to one wprowadzają człowieka podzielającego ich poglądy na 10 poziom szkoły.

Nie wierzę w KARMĘ i PRANĘ tak, jak wierzą powszechnie ludzie, a te ich wyznanie jest nacechowane strachem i mocno ograniczone.

Nie wierzę, ponieważ „CO CZŁOWIEK SIEJE TO ŻĄĆ BĘDZIE” i zacytowane ostatnie trzy wersety z Biblii popierają mnie na poziomie nadświadomości.
Wierzę w BEZINTERESOWNOŚĆ i MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWĄ, i to sieję i taki jestem.
Bóg z bezinteresownym jest bezinteresowny i zawsze ma do nas miłość bezwarunkową.
W Jego miłości do nas nie ma cienia warunków.
Istoty nadludzkie często bezcielesne mają większe doświadczenie z Bogiem, bo też i są zdecydowanie starsze, nie tylko wiekiem, ale i doświadczeniem.
Te istoty pokazały mi rożne poziomy i warstwy świadomości oraz to, że Bóg reaguje na nas zgodnie z naszym poziomem wiedzy, świadomości lub nadświadomości.
Jeśli wierzymy w dług i karmę, to nas to w co wierzymy spotka, bo jak w powyższych wersetach, co człowiek sieje to żąć będzie, bo Bóg z człowiekiem postępuje tak, jak człowiek wierzy (czyli według wiary).
Więc polecam wzbogacić wiedzę i uświadomić sobie, że jest coś takiego jak BEZINTERESOWNOŚĆ i MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA, i jeśli to człowiek sobie uświadomi, to nadświadomością zapanuje nad emocją, która wiąże się z wiarą, pozostającą na poziomie strachu pranicznego i karmy, jak dla mnie negatywną emocją.

Sieję BEZINTERESOWNOŚĆ i MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWĄ powiązane z ŻYCZLIWOŚCIĄ do ludzi i istot nadziemskich cielesnych i bezcielesnych tych, co mi sprzyjają i tych, co chcą mi zaszkodzić, i co sieję, to do mnie wróci, więc, sieję wyższe wartości i siły duchowe, wyzwalające człowieka spod nieświadomości, jaka jest na rękę tym istotom, które „zachorowały” na chciwość i pozbawiły się miłości do innych na rzecz samolubstwa.

Wg mnie wiara w BEZINTERESOWNOŚĆ, MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWĄ i ŻYCZLIWOŚĆ jest wyższym poziomem świadomości KARMY i PRANY, i przynosi człowiekowi wyższy poziom istnienia, i jest bardziej korzystna, niż tylko pozostanie na poziomie dobrych i złych uczynków, i życie pod ich wpływem.
Pomagam ludziom nie oczekując od nich pomocy ani zapłaty. Widzę głupotę, brak rozsądku u ludzi, a jednak cieszę się z ludzkości takiej, jaka jest i nic złego jej nie życzę, bo taki mam charakter, a nie dlatego nie życzę, bo ta nieżyczliwość do mnie może wrócić.
Jak widzicie Bóg to tajemnicza istota, postępuje z człowiekiem zgodnie z tym, jaki człowiek jest i w co wierzy, coś jakby lustro.
Dlatego szukam wyższych poziomów nadświadomości.
Jeśli staniemy się BEZINTERESOWNI i będziemy żyć i oddychać MIŁOŚCIĄ BEZWARUNKOWĄ to BEZINTERESOWNOŚĆ i MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA stanie się naszym udziałem, jak w lustrze będzie nas „prześladować”.

Nadświadomość to jak urządzenie do rozmagnesowywania tych, co się spięli, czyli namagnesowali się rożnymi poglądami i żyją pod ich dyktando.
Nadświadomość mówi: ok, tak jest, ale jest jeszcze coś ponad tym, i jak człowiek jest uczciwy i szczery, to mu to pokaże, to, co go uwalnia, dodaje skrzydeł i czyni suwerennym.

Człowiek świadomy, raczej wg mnie tkwiący w nieświadomości, czyli mający nie uporządkowaną wiedzę, będzie siedział, żył w strachu uczynków i nie osiągnie celu wolności Synów Bożych.

Tak obrazowo, człowiek nieświadomy, tylko z wiedzą, z 4 klasy, to taki co tylko zna z matematyki dodawanie, mnożenie, dzielenie i tym rozwiązuje wyższą matematykę. A wyższa matematyka to całkiem inne wzory.

Wydaje mi się, że wyjaśniłem zrozumiale.
Reasumując, w skrócie KARMA i PRANA wracają do nas wg naszej wiary i poziomu, na jakim jesteśmy, więc bardzo ważne i zdrowe dla człowieka jest, by posiadać takie urządzenie do „rozmagnesowywania” jak BEZINTERESOWNOŚĆ i BEZWARUNKOWĄ MIŁOŚĆ nie oczekującą rewanżu.
Wyższe istoty, te świetliste, są na wyższym poziomie nadświadomości i nawet coś więcej, i one mają już tak rozwinięty charakter, że to co robią robią doskonale. Na tym poziomie one nawet nie pomyślą, że mogą robić źle, ale nie dlatego, że wierzą, że te zło wróci do nich. Taki tok myślenia jest dla nich obrzydliwością, to my ludzie możemy tak myśleć, ale to znowu koło zamknięte, bo jednak to zło wraca do człowieka.

Chmurka tagów

%d blogerów lubi to: