Serdecznie witam wszystkich! Strona ta przeznaczona jest tylko dla ludzi odważnych, śmiało stojących w obliczu NIEZNANEGO, nie bojących się NIEPOJĘTEGO, wolnych od ludzkich wyobraźni i mniemań na temat duchowści i Boga oraz celu naszego istnienia. Strona ta nie jest przeznaczona dla zniewolonych tradycją ludzką oraz tych co nie poszukują uczciwie PRAWDY. Tutaj są umieszczone informacje od bezcielesnych, wielowymiarowych ISTOT ŚWIATŁA na temat nadchodzących REWOLUCYJNYCH zmian ŚWIADOMOŚCI ludzkości pomagających w osiągnięciu celu naszego obecnego przeznaczenia, DOSKONAŁOŚCI. Osiągnięcie statusu istoty SUWERENNO-INTEGRALNEJ.

IMPLANTY

Dzisiaj chcę kontynuować poprzedni wpis SIEĆ…..

Jednak najpierw chcę odnieść się do komentarza, jaki napisała Zielona Agentka.
Otrzymuję wiele komentarzy, ale decyduję się, by ich nie publikować, ponieważ nie chcę zrobić z tej strony forum, ani rozpraszać tematu na podobne wątki w innych miejscach. Myślę, że ci, co są na wyższym poziomie świadomości, dalecy są od obrażania się 🙂
Mam określony cel i drogę pisania wpisów i przekazywania informacji, i nie chce zboczyć z drogi.
Nie piszę wszystkiego o czym wiem, czego jestem świadomy, czego sam doświadczyłem, ponieważ słucham podpowiedzi, jakie otrzymuję od wyższej istoty (kiedyś opiszę dlaczego używam pojęcia wyższa istota), która stara się prosto i łagodnie przedstawiać fakty tak, by nie wywołać w ludziach aktywności IMPLANTÓW, o jakich dzisiaj chcę opisać kontynuując temat z poprzednich wpisów. Zresztą jest to kontynuacja wszystkich wpisów z tej strony.
Ta istota dba o to, by wyłączyć te implanty lub je przepalić w tych, co czytają te wpisy.
Po prostu jestem świadomy istnienia implantów i jak one działają, i jak je dezaktywować.

Tak jak pisałem wcześniej posługuję się starymi książkami typu Biblia, odkryte ewangelie lub najnowszą Księgą Urantii. Ponieważ jest tam ukryta prawda w gąszczu kłamstwa i matactwa, opisana archaicznym językiem. Biblię czytałem ostatnio ponad 10 lat temu. Pierwszy raz czytałem w 1983 roku i od razu jakby mi ktoś tłumaczył ją, rozumiałem ją inaczej niż moi znajomi z kościoła zielonoświątkowego. Wiele tłumaczeń i pojęć w kościele zielonoświątkowym, do jakiego należałem, było dla mnie niespójnych i kłóciło się oraz były po prostu nie logiczne. Byłem duchowo, świadomościowo słabym człowiekiem, więc uległem fali tłumu, podzielałem ich poglądy, chociaż w środku w sobie na nabożeństwach często zadawałem sobie pytania:
czy tak wygląda Bóg?
czy tego on chce?
Coś mówiło do mnie: a co jeśli prawda wygląda inaczej?
Już jako małe dziecko, kiedy rodzice nie mogli mi sensownie wytłumaczyć kim jest Bóg, postawiłem sobie za cel, że jak dorosnę, to sam poznam kim jest Bóg.
Opisywałem to w moje książce JA ZWYCIĘŻYŁEM ŚWIAT

Wracając do komentarza Zielonej Agentki polecam przeczytać, jest szczegółowy, chociaż ja unikałem takich szczegółów, na razie, miałem zamiar opisać je później, jak ludzie będą bardziej odporni świadomościowo i będą gotowi, bez zmrużenia oka i drgnięcia powieki, tak by nie aktywować implantów, dowiadywać się jak wygląda szczegółowo system recyklingu.
Komentarz mówi o Mocarnych.
W Biblii mamy taki tekst o Jezusie:
Ks. Izajasza 53:12, Biblia Warszawska
Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami.

Nie chodzi o zbieżność nazewnictwa, ale o to, że my ludzie żyjący na Ziemi, nie wszyscy, ale znaczna część jesteśmy z nasienia światłości, plemienia mocarzy. Po prostu jesteśmy jeńcami.
Chociaż na tej Ziemi jestem pierwszy raz i dostałem się tutaj z problemami, też je opisałem w JA ZWYCIĘŻYŁEM ŚWIAT i przechodzę swoje własne doświadczenie, z którego jestem bardzo zadowolony, ponieważ, jak to się mówi, mocno się tutaj podrasowuję. Chociaż jestem istotą przybyłą w innym celu i nie mam świadomości bycia jeńcem, raczej wiem, że w moim przypadku nie oczekują mnie nadzorcy, odciągają jak się da czas kontaktu oko w oko, jak to się tutaj tak ładnie mówi. Po prostu wiem, że w moim przypadku „rozpier…. im system”.
Dlaczego wiem?
Bo jestem świadomym uczestnikiem tego życia, a o tym pojęciu już nie raz pisałem i teraz nie chcę wracać do niego, tylko nawiązuję.
Wiem, że należę do mocarzy, zwycięzców, a jednak na tej Ziemi utożsamiam się z człowiekiem, bo to daje lepsze zrozumienie.
Dokładnie ten sam wzór zrobił wcześniej Jezus, o którym mamy napisane tak:
List do Hebrajczyków 4:15, Biblia Warszawska
Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu.

List do Hebrajczyków 5:2, Biblia Warszawska
I mógł współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, skoro i on sam podlega słabości.

Kiedy System padnie, Jezus będzie dzielił łupy z mocarzami.
Ponieważ mocarze to ci, którzy tutaj żyją w niewoli, ale zawsze byli i są, należeli i należą, bez względu na to gdzie są, należą do światła i są światłością jak diament w błocie, zawsze będzie diamentem, choćby nie wiem jak brudnym, to po umyciu jest w pełni okazały.
Pozostali mocarni od początku podjęli próbę pomocy mocarnym wziętym do niewoli.
Potem przyszedł Jezus i z czasem celowo zmieniono Jego ewangelię na ewangelię o Nim, celowo usunięto wiele Jego wypowiedzi, zniekształcono i zmodyfikowano tak, by dalej istniał system oparty na kłamstwie, ponieważ ten system opiera się na kłamstwie złoczyńcy i wierze ofiary w to kłamstwo.
O tym opiszę w następnych wpisach.
Poniżej wersety z Biblii na temat tego, do kogo przyszedł Jezus:

List do Rzymian 8, Biblia Warszawska
8:28 A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani.
8:29 Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci;
8:30 A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił.
8:31 Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam?
No i na początku niestety, mocarni tak się upili tym życiem w niewoli, tak się wczuli w rolę, że zapomnieli kim są i tak potraktowali Jezusa, nie rozpoznali Go.
Ew. Jana 1:11, Biblia Warszawska
Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli.

W komentarzu Zielonej Agentki jest mowa o rozległych powiązaniach tych ciemnych.
W Biblii mamy to tak opisane na temat tego przywódcy „zła”:
Ks. Ezechiela 28:13, Biblia Warszawska
Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym; okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie: karneol, topaz i jaspis, chryzolit, beryl i onyks, szafir, rubin i szmaragd; ze złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony
28:14 Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię; byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych.
28:15 Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość.
28:16 Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił cię spośród kamieni ognistych.
28:17 Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię; postawiłem cię przed królami, aby się z ciebie naigrawali.
28:18 Zbezcześciłeś moją świątynię z powodu mnóstwa swoich win, przy niegodziwym swoim handlu. Dlatego wywiodłem z ciebie ogień i ten cię strawił; obróciłem cię w popiół na ziemi na oczach wszystkich, którzy cię widzieli.
28:19 Wszyscy, którzy cię znali pośród ludów, zdumiewali się nad tobą; stałeś się odstraszającym przykładem, przepadłeś na wieki.

Oj bogaty temat, archaiczne pismo, ale jakie technologie i prawdy pokazuje: „drogie kamienie”, „złote bębenki”, „ogniste kamienie”, aż mi się chce o tym pisać, co to takiego, ale nie teraz, jeszcze nie teraz.
Jak to Jezus powiedział:
Ew. Jana 16:12, Biblia Warszawska
Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie;
Na tym poziomie zostanie to nie zrozumiane, a nawet opacznie pojęte i wiele szkód wyrządzi.
Już nie chcę cytować Biblii, bo zajmie to dużo czasu i miejsca, ale Biblia mówi o energiach, że są energie, które aktywują „dobrych” i „złych”, „światło” i „ciemność”.
Reasumując widać chociaż częściowo system i ja go widzę, że jest oparty na iluzji, na oszustwie, kłamstwie pewnych istot i naiwności wychodzącej z wiary ofiar, którymi jesteśmy my ludzie istoty mocarne, które się „upiły” i straciły poczucie rzeczywistości.
Jednak korci mnie zacytować ewangelię Filipa:

13. Ziemscy zarządcy chcieli okłamać ludzi; wiedzieli, że ludzie są jednego pochodzenia z rzeczywiście godnym. Wzięli określenia szlachetne i nazwali nimi rzeczy złe, aby w ten sposób okłamać ludzi i przywiązać do złego. Następnie ci ziemscy zarządcy, jakby z łaski, proponują ludziom oddalanie się od „złego” i przywieranie do „dobrego”, tym, z którymi się kontaktują. Ci rządcy ziemscy usiłują uczynić uprzednio wolnych ludzi niewolnikami na wieki.

14. Istnieją moce, które dają człowiekowi (władzę), nie chcąc go ratować. Czynią to (aby podporządkować go).

Ew. Tomasza:
28 Rzekł Jezus: „Stanąłem w środku świata i objawiłem się im w ciele. Znalazłem ich wszystkich pijanych. Nie znalazłem nikogo wśród nich spragnionego, a dusza moja bolała nad synami ludzkimi, gdyż są ślepi w swych sercach i nie przejrzą, że puści przyszli na świat i starają się wyjść z tego świata puści. Teraz jednak są pijani. Gdy odrzucą swoje wino, wtedy będą pokutować”.

Archaiczny język, a jak wiele mówi, trzeba tylko odszyfrować.

Po tym długim wstępie 🙂  który jest kontynuacją wszystkiego, co piszę, chcę mówiąc językiem współczesnym przedstawić wam IMPLANTY.
Piszą do mnie ludzi, którzy mają rzeczywiste problemy ze swoim życiem. Chcą czego innego, a co innego się dzieje, tak jakby ktoś im przeszkadzał, jakby ich kontrolował itp. itd.

Tak jak wspomniałem powyżej, cały system jest oparty na kłamstwie jego stwórcy i wierze ofiary.
Po środku jest technologia umożliwiająca interakcję pomiędzy kłamstwem i wiarą, to IMPLANTY.

Już nie będę cytował Biblii, bo znowu zajmie to dużo czasu i miejsca, opiszę w skrócie jak najjaśniej i jak najprzystępniej.

Jesteśmy duchami, istotami nieśmiertelnymi, żyjemy tutaj „na zesłaniu, na Syberii”.
Duch jest ze światła. Świtało to energia, którą się odpowiednio koduje.
Światło poziomuje się od normalnego do szlachetnego, w zależności od czystości, jak złoto.
Najbardziej szlachetne światło (jak powyżej w opisie o przywódcy „Tyru”, czyli Lucyferze) zobaczyło możliwość kodowania światła tak, by zmienić jego strukturę.
W ostateczności ten kod nazywa się KŁAMSTWO.
Wiara aktywuje działanie kłamstwa i powstają mutacje światła-energii, inaczej mówiąc cechy charakteru, pozytywne i negatywne. Emocje negatywne i pozytywne.
Dlaczego są emocje negatywne i pozytywne?
Jestem człowiekiem emocjonalnym, lubię emocje, ale te emocje, które wprowadzają mnie w samooskarżenie, smutek, złość, gniew, zazdrość itd. itp. są dla mnie „złe”, „negatywne” i dawno je wyeliminowałem jako szkodliwe dla mnie. One wprowadzają człowieka w ciężką gęstość.

Dlatego Jezus mówił: nie martwcie się, nie trwóżcie się, nie bójcie się, nie troszczcie się, nie zazdrośćcie, nie gniewajcie się, nie walczcie o życie swoje, w sensie trzymania się kurczowo tego życia, tak jakby to było jedyne i koniec. Postawa przeciwna do tego, co mówił Jezus gwarantuje funkcjonowanie IMPLANTÓW, które wzmacniają negatywne emocje i myśli, które w rzeczywistości tworzą emocje.
Implanty są wbudowane w ciało człowieka i w języku archaicznym mówi się o „grzesznym ciele”.
Implanty działają u każdego człowieka w zależności od tego, jaką ma świadomość.
Implanty tłumią rozsądek, mądrość, rozwagę, działają tak, by mądrością nazwać otępienie, głupotę i by ludzi chodzili śnięci, a wydawało im się, że są rześcy.
Stąd niektórzy ludzie mają wrażenie, że coś się do nich przypałętało i im dokucza.
Te „grzeszne ciało” dziedziczy każdy człowiek.
To jak to się dzieje, że jedni widzą, a inni są ślepi, chodzi mi o poziom świadomości.
Świadomość też jest rodzajem wiary, ale praktycznej, realnej, prawdziwej, opartej na faktach, spójnej, bez luk.
Opisywałem kiedyś i nie ukrywam tego, że jestem istotą inkarnowaną tutaj w konkretnym celu, żyję, wyglądam jak człowiek i czuje się człowiekiem. Jednak razem z grupą przyjaciół zaplanowałem, że przedostanę się tutaj przez tą przepaść i przejdę sito weryfikacyjne Systemu i oszukam System, i udało się, chociaż coś chyba nie do końca, bo System się zorientował, dlatego urodziłem się martwy, a jednak z jakiegoś powodu: „On zdecydował, że on ma pozostać”. O tym pisałem w JA ZWYCIĘŻYŁEM ŚWIAT. Wyczuwam, że On ma dosyć i chce, by ktoś to zakończył. On się męczy, a Bóg nawet nie ma chwilowego zaćmienia i nie ustaje.
Kiedyś miałem spotkanie z dowódcą sił ciemności. Są już zmęczeni niszczeniem.
Jak cytowałem powyżej, trawi ich ich ogień: „Dlatego wywiodłem z ciebie ogień i ten cię strawił…„.
Ożyłem i prowadziłem życie tutaj w Polsce. Rodzice katolicy zaprowadzili mnie do kościoła i nie mogli mi wyjaśnić po co. Kiedy wspomnieli o Bogu, to nie mogli mi wyjaśnić logicznie i sensownie kto to jest. Postanowiłem sam poznać. Kiedy z przyjaciółmi planowałem przedostać się tutaj, plan był dalekosiężny, no i zawierał dla mnie podkreślam, plan dla mnie, nie oznacza to, że każdy taką drogę ma przejść, plan zawierał także ciężkie doświadczenia. Co jakiś czas doświadczałem bólu psychicznego, różne sytuacje życiowe, które teraz wspominam z przyjemnością, bo ukształtowały mój charakter. Ale obecny stan ukształtowało najcięższe doświadczenie.
Doświadczenie, które przepala IMPLANTY.
W 2003 roku doznałem potężnej depresji, która trwała do grudnia 2008 roku.
Straciłem kompletnie kontakt ze światłem, tylko ciemność, głęboka ciemność i jeden promień światła, i na tym promieniu po jakimś czasie wspiąłem się i pojąłem i zrozumiałem, i wyszedłem, i doznałem oświecenia „światłem żyjących”. Brzmi tajemniczo, a to po prostu, obrazowo mówiąc, wiatr powiał i rozstąpiły się chmury, i zobaczyłem światło, które zawsze świeci i jest, tylko było przykryte chmurami.
Księga Joba, dwa tłumaczenia, BW Biblia Warszawska i BT Biblia Tysiąclecia:

37:21
bw- Czasem nie widzi się światła słonecznego, gdyż zaciemniły je obłoki, lecz gdy powieje wiatr i rozprasza je,
bt- Nie widać teraz światłości, jaśnieje poza chmurami. Zawieje wiatr i je rozpędzi.

37:22
bw- Z północy zjawia się złocisty blask, Boga otacza przerażająca jasność.
bt- Z północy przychodzi blask złoty, to wokół Boga straszliwy majestat.

37:23
bw- Wszechmocny jest niedostępny, jest potężny siłą i bogaty w sprawiedliwość, ale nie podepcze prawa.
bt- Wszechmocny – my Go nie dosięgniemy – wzniosły potęgą i prawością, bogaty w sprawiedliwość, nie w ucisk.

Kiedy wychodziłem z depresji, przez kilka miesięcy, to traciłem „ludzkie reakcje”: gniew, zazdrość, pychę, zarozumiałość, upokarzanie się, samokrytycyzm, troskę o byt, ułudę bogactw, strach przed śmiercią i ogólnie strach. Obrzydło mi kłamstwo, pojawiło się pragnienie prawdy, odwaga, nie bałem się śmiało stawić czoła nawet najgorszej wiadomości. Nie bałem się niepojętego. Ciemność nie porażała mnie. Nie przejmuję się, nie troszczę się, patrzę na wszystko z dystansu obserwatora, widząc ludzi, jak ich pochłania system, posługuję się rozsądkiem i widzę komu można pomóc, a kogo jeszcze zostawić w polu działania sytemu. Jestem wolny od gorliwości bez rozsądku.
Przypowieści Salomona 19:2, Biblia Warszawska
Gdzie nie ma rozwagi, tam nawet gorliwość nie jest dobra; kto śpiesznie kroczy naprzód, może się potknąć.

Cały czas idę i poznaje, i poznaję i jest to coraz bardziej spójne, i coraz bardziej ogarniam plan.
Nie przeraża mnie ani nie wzbudza we mnie odrazy.
Jako mocarz nie jestem na poziomie sparaliżowania, bo tak określam stan życia na Ziemi, Jezus nazwał nas upitymi. Jednak jestem świadomy Systemu, twórców systemu, widzę ich, że tak naprawdę sami są też ofiarami tego sytemu, bo już się wypalili i przegrzali swoje procesory, przez co widać, że coraz więcej ludzi doznaje nadświadomości.
Jak mi radzono, patrzę na te piękne kiedyś istoty, a dzisiaj szkaradne, patrzę na nie spokojnie, ze współczuciem. Inni wkurzają się na nich, nie radzę, bo wkurzanie się to gęstość tych istot, to droga „drapieżnego zwierza”.
Ks. Izajasza 42:16, Biblia Warszawska
I poprowadzę ślepych drogą, której nie znają, ścieżkami im nieznanymi ich powiodę, ciemność przed nimi obrócę w jasność, a miejsca nierówne w równinę. Oto rzeczy, których dokonam i nie zaniedbam ich!
Ks. Izajasza 35:8, Biblia Warszawska
I będzie tam droga bita, nazwana Drogą Świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty; będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi.
35:9 Nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny nie będzie po niej chodził, tam się go nie spotka. Lecz pójdą nią wybawieni.
To archaiczne pismo.
Potem miałem spotkanie z istotami, które tutaj nazwały się WingMakers.
Współczesnym językiem WM mówią o przepalaniu implantów poprzez 6 cnót.
Dokładnie o tym mówił Jezus, tylko bardziej to opisując w przypowieściach i kazaniach.
Pozwoliłem sobie skopiować grafikę ze strony WM tak, by bardziej obrazowo pokazać te cnoty.

4strona.jpg
Kiedy moje implanty się przepaliły pod wpływem silnego stresu, depresji, utrzymującej się przez dłuższy czas, po jakimś czasie, kiedy już wygasły wszelkie oznaki działania części głównych implantów, moi przyjaciele uaktywnili się i pomogli mi ZROZUMIEĆ, kiedy zrozumiałem musiałem PRZEBACZYĆ, naturalna konsekwencja ZROZUMIENIA, nie ma żalu, ani nie chcę się odegrać na twórcach sytemu, jest mi ich wręcz szkoda i są dla mnie „odstraszającym przykładem”.
System jest potężny. Zadziałała DZIELNOŚĆ, pomaga w ogarnięciu planu. Dzielnie stanąłem przed obliczem niepojętego. Zobaczyłem wiedzę, która mogła przepalić mój nowy umysł, ale nie bałem się, wiedziałem, ZROZUMIAŁEM i DZIELNIE stawiłem czoło nadchodzącej NADŚWIADOMOŚCI, a ta to dopiero jest siłą. Kiedy aktywowały się poprzednie cnoty i ogarnąłem plan, to pojawiła się WDZIĘCZNOŚĆ. Po prostu do nikogo nie mam żalu, na nikim nie chcę się odegrać, rozumiem, że „takie jest życie” 🙂
WSPÓŁODCZUWAM, doświadczam człowieczeństwa i jestem z tego zadowolony.
Poprzednie cnoty dały mi spojrzenie umożliwiające cieszyć się tym życiem.
Wiem, że gdybym narzekał na to życie, gdybym zazdrościł innym lub nienawidził tego życia, to już wpadłbym w gęstość systemu, wszedłbym na drogę „dzikiego zwierza”.

Jestem świadomym uczestnikiem tego życia i dbam też o ten pojazd, instrument ludzki, ciało.
Lubię jeść różne pokarmy i pić różne napoje, ale od jakiegoś czasu wróciłem do intensywnego wysiłku fizycznego jako formy uelastycznienia ciała i dla poprawy funkcjonowania ciała, i od razu sam organizm odrzucił poprzez obrzydzenie i niechęć pewne pokarmy i napoje, jakie używałem spokojnie, kiedy ciało funkcjonowało na niższym poziomie wysiłku.
Zadziałała SZTUCZNA INTELIGENCJA 🙂  (tak jak obiecałem opiszę to po kolei).

WSPÓŁODCZUWAM i widzę, ROZUMIEM ludzi i system, i nie pozwalam sobie na rzucanie się na system i wyrywanie ludzi, bo takie zachowanie też jest wpisane w ten system, i z czasem każdy człowiek się wypali, bo wtedy już przy takim działaniu nie działa ZROZUMIENIE I PRZEBACZENIE, a te cnoty to OGIEŃ ŚWIĘTY, to paliwo boskich istot. Jeśli jedna z tych cnót nie działa, to i reszta będzie szwankować, aż wygasi się człowiek i wróci „pies do wymiocin swoich”.

2 List Piotra 2:22, Biblia Warszawska
Sprawdza się na nich treść owego przysłowia: Wraca pies do wymiocin swoich, oraz: Umyta świnia znów się tarza w błocie.

Wszystkie poprzednie cnoty aktywują SKROMNOŚĆ, to jest zdrowy rozsądek i jak w przypadku wysiłku fizycznego, jak powyżej opisywałem, SKROMNOŚĆ daje niechęć do pychy i zarozumiałości oraz szukania poklasku. SKROMNOŚĆ jest rozsądkiem dobrze kierującym gorliwością.
To są cnoty opisane w skrócie.
Można ich praktyczne przejawy zobaczyć w tych wpisach i następnych, jakie wam przedstawię.

Dlatego bardzo ważna jest jakość pożywienia dla ducha.
Dla ciała bardzo ważna jest jakość tego, co je ciało.
Wysokogatunkowe pożywienie odżywiające, orzeźwiające i budujące ciało jest drogie i nie jest powszechnie znane. Dopiero aktywują się inkarnowane istoty, dietetycy, lekarze, którzy w przyszłości uświadomią i obalą mity żywieniowe odpowiedzialne za wspomaganie sytemu.
Ponieważ system, IMPLANTY opierają się także na tym, co ludzi jedzą. Ciemne istoty wmówiły ludziom mity dotyczące cholesterolu itp. itd.
Inkarnują się istoty, które obalą mity religijne, poglądy kulturowe, wspierające system.
My już wiemy, więc nie musimy czekać na nich.
My to ci mocarze.
Inni to „plemię żmijowe”, strażnicy systemu.
Jan Chrzciciel był świadomy tego, że na Ziemi są mocarze jeńcy i strażnicy „żmije” Lucyfera, którzy zorientowali się, że ich czas się kończy i chcieli zdradzić Lucyfera, i przez to uniknąć ostatecznego ROZLICZENIA, no bo wszystko ma swoje konsekwencje.

Ew. Łukasza 3:7, Biblia Warszawska
Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby się dać ochrzcić przez niego: Plemię żmijowe, któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem?

To na dzisiaj tyle na temat IMPLANTÓW, które nas uziemiają i są łącznością z tym systemem.
Temat jest jeszcze szerszy i wielopoziomowy, ale przedstawiam podstawy.
Każdy niech sam przeprowadzi uczciwie w sobie introspekcję.

ewangelia Filipa
105. Nie wszystkim tym, którzy posiadają ciało, udaje się poznać swoją Istotę. Ten, kto nie może poznać swej Istoty, nie może wykorzystać danych mu dla rozkoszy możliwości.
Jedynie ci, którzy poznali swoją Istotę, będą naprawdę zaznawać rozkoszy.
107. Powinniśmy stać się ludźmi Ducha, dopóki nie opuściliśmy jeszcze tego świata (tzn. nie odcieleśniliśmy się).
ew. Tomasza
70 Rzekł Jezus: „Gdy pozwolicie powstać tamtemu, co jest w was, wtedy to, co macie, uratuje was. Jeśli nie istnieje tamto, co jest w was, wtedy to, czego nie macie w sobie, uśmierci was”.

108 Rzekł Jezus: „Kto napił się z mych ust, stanie się takim, jak ja. Ja sam stanę się nim i tajemnice zostaną mu objawione”.

Chmurka tagów

%d blogerów lubi to: