Serdecznie witam wszystkich! Strona ta przeznaczona jest tylko dla ludzi odważnych, śmiało stojących w obliczu NIEZNANEGO, nie bojących się NIEPOJĘTEGO, wolnych od ludzkich wyobraźni i mniemań na temat duchowści i Boga oraz celu naszego istnienia. Strona ta nie jest przeznaczona dla zniewolonych tradycją ludzką oraz tych co nie poszukują uczciwie PRAWDY. Tutaj są umieszczone informacje od bezcielesnych, wielowymiarowych ISTOT ŚWIATŁA na temat nadchodzących REWOLUCYJNYCH zmian ŚWIADOMOŚCI ludzkości pomagających w osiągnięciu celu naszego obecnego przeznaczenia, DOSKONAŁOŚCI. Osiągnięcie statusu istoty SUWERENNO-INTEGRALNEJ.

Jest piąta rano, przed chwilą dostałem informację, że już nadszedł czas, by coś więcej napisać na temat nadchodzących szybko zmian świadomości i rzeczywistości ludzkości. Nie jest to szczegółowy opis, lecz tylko przedstawienie zarysu nadchodzących przemian świadomości ludzi.
Wszechobecny Duch Prawdy wszędzie poucza i głosi o prawdzie, która ma moc wyzwolić i przedstawia tą PRAWDĘ tak, jak On ją widzi.

Ew. Jana 8:32, Biblia Warszawska
I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.

PISMO ŚWIĘTE BIBLIA
Nadchodzi gwałtowna przemiana świadomości ludzkości.
Zmieni się diametralnie stosunek ludzi do tzw. Pisma Świętego, czyli Biblii.
Upadnie dogmat o nieomylności pisma.
Pismo zostanie uznane tylko za zbiór pięknych doświadczeń rozwijających się autorów poszczególnych ksiąg,
gdyż pismo zawiera w sobie wiele wartościowych i pożytecznych informacji.
Pismo zawiera w sobie wiele prawdy, ale nie całą prawdę.
Te same pismo zawiera wypowiedź Jezusa, która przeczy twierdzeniom, że pismo zawiera całą prawdę.

Ew. Jana 16:12, Biblia Warszawska
Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie;

Dzisiaj Biblia została przez wielu potraktowana jako ostateczna wykładnia i prawda.
Dla wielu ważne są przecinki i kropki, i litera decyduje o ich życiu, w ten sposób odrzucili prowadzenie Ducha.
Obecny stosunek wielu kościołów do Biblii spowodował, że stracili kontakt z Duchem Prawdy i sami zamknęli się w więzieniu litery, ugrzęźli lub drepczą w miejscu.

OBJAWIENIE SYNÓW BOGA –  SYNOSTWO BOSKIE
Gwałtownej przemianie ulegnie świadomość tych, co narodzili się na nowo, ale wpadli w sidła litery. Tacy ludzie odkryją, że są Synami Boga i jakie to ma znaczenie dla nich i dla ludzkości.
I w ten sposób objawią się Synowie Boży w całej pełni świadomości prawdy, czym jest Synostwo Boskie, jakie daje prawa, przywileje i obowiązki.
To spowoduje, że świadomość Synów Boga przemieni się w nadświadomość i ta nadświadomość doprowadzi do diametralnych zmian, łącznie z wpływem na całe oblicze ziemi, w sensie poznania Boga jako Ducha i oddziaływania na materię.
Pod wpływem uświadomionych Synów Boga zmieni się nauka, polityka, religia, moda, trendy, relacje ludzkie, stosunek człowieka do świata i materii.
Za pojęciem „objawienie się Synów Bożych” kryje się wiele, ale teraz dla umysłów ludzi, żyjących na tym poziomie świadomości, jest to niemożliwe do pojęcia i zostanie to w pełni pojęte już nie długo. Jednak zanim to się stanie, wcześniej muszą nastąpić pozytywne dezintegracje świadomości ożywionych przez Ducha ludzi. Jest to proces niezbędny. Oczyszczenie z błędu i obaw, by pojąc prawdę w odwadze ducha. Opróżnienie, by napełnić. Musi zostać zbudowany silny fundament, na którym stanie okazała budowla.

1 List Piotra 5:10, Biblia Warszawska
A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie.

List do Rzymian
8:19   Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych,
8:20  Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei,
8:21  Że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych.
8:22 Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd.
8:23  A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek Ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego.

I pełnia Synostwa już się rozwija w świadomości nieuświadomionych Synów Boga.

EWANGELIA JEZUSA CHRYSTUSA vs EWANGELIA O JEZUSIE CHRYSTUSIE
Nastąpi powrót do ewangelii Jezusa Chrystusa.
Obecnie prym wiedzie ewangelia o Jezusie Chrystusie.
Ci, co szczerze szukają prawdy, pojmą w pełni i zrozumieją prawdziwe przesłanie ewangelii Jezusa tak, jak to rozumie Duch Prawdy.

Ewangelia Jezusa Chrystusa miała być głoszona od początku, ale już po zmartwychwstaniu Jezusa została zmieniona przez Żydów, starających się za wszelką cenę udowodnić, że Jezus zmartwychwstał. Nacisk na ten fakt spowodował, że fala entuzjazmu z poznania tego faktu i niewłaściwego potraktowania zmartwychwstania wyeliminowała współpracę z Duchem Prawdy. Chrześcijaństwo pozostało samo, bez Ducha, i idąc samo wpadło w dół fanatyzmu, marazmu, nieporozumień, obłędu i podziałów, brat nie lubi brata itp. Takie są skutki nieuważnego słuchania Jezusa Chrystusa. Niesłuchanie i nierozumienie idei Jezusa przez uczniów mamy zapisane w ewangeliach. Oni ciągle oczekiwali materialnego królestwa i walczyli między sobą o zaszczytne miejsca, i przy takim sposobie nadziei i oczekiwania na pewno nie zobaczy się duchowych mocy i prawdy Ducha. Materializm zaślepia.

Nadchodzi powrót do ewangelii Jezusa Chrystusa. Już się rozwija świadomość ewangelii Jezusa Chrystusa. Ewangelia o Jezusie Chrystusie zostanie uznana za przeżytek.

GRZECH PIERWORODNY
Nie istnieje. Jest to wymysł nieuduchowionych umysłów.
Jest to fałsz, który zatrzymał ludzkość w rozwoju duchowym.
Poznanie i zrozumienie tego faktu uwolni do działania boskie moce Ducha Prawdy w umysłach dzieci Bożych, rozpoznających powoli Boga.

ZBAWIENIE.
Pojęcie zbawienia nabierze nowego boskiego znaczenia.
Do tej pory Biblia w tej kwestii w wielu miejscach zaprzecza sama sobie.
Autorzy listów często sami siebie wykluczają i przeczą sami sobie, pisząc o warunkach zbawienia.
Do tej pory chrześcijaństwo nie widziało tych błędów w tych niezmiennych od wieków tekstach, ponieważ była zasłona na oczach duchowych. I ta zasłona właśnie jest zdejmowana przez Ducha Prawdy, który działa przede wszystkim na tych, co szczerze i uczciwie szukają prawdy i nie boją się jej.
Tacy za nic mają obawy na temat opinii ludzi.
Nie przejmują się, że latami brnęli w innym kierunku, bez mrugnięcia okiem są gotowi wrócić na właściwą drogę.
Tacy, rozpoznający Boga jako Ojca, ludzie nie męczą się i nie ustają, bo to Ojciec sam poucza i daje niezbędne do rozwoju siły.
Nie będę cytował wszystkich wersetów, bo nie o to teraz chodzi, innym właściwym razem, ale jeśli pamiętacie, to czy nie jest napisane:

List do Rzymian 10:9, Biblia Warszawska
Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.

Jak to się ma do wiary, że krew Jezusa Chrystusa zbawia? Albo „kto będzie wzywał imienia Pańskiego zbawiony będzie” lub „kto uwierzy i ochrzci się zbawiony będzie” itd. itp. Przecież te warunki nawzajem się wykluczają. W Biblii jest zapisana długa lista zasad i warunków zbawienia.
Więcej, fantazja i stopień poznania autorów pism mówi o tym, że ta krew Jezusa Chrystusa jest jako zastępstwo krwi kozłów i baranów. I jeszcze więcej, ci rozwijający się autorzy napisali, że ta krew oczyszcza. Byli to ci autorzy, którzy znali wypowiedzi Jezusa Chrystusa, który mówił, że są czyści już dla samych słów, jakie wypowiedział do nich.
Więc po co ta gadka o oczyszczającej krwi? Czy wynika z tego, że Jezus kłamał?
Judaizm Chrześcijański niósł w sobie nauki faryzejskie, dopasowane do nowych okoliczności, „świątynia jest nie ważna, ważne jest złoto świątyni” i tak też potraktowano ewangelię Jezusa.
Z opisu autorów pism wyłania się obraz obrażonego Boga, który czyha na człowieka i żąda ofiar, krwi czystych niewinnych zwierząt, a w końcu swojego Syna.
A prawda jest inna.
Jezus przyniósł zbawienną informację o Synostwie Boskim i już tym faktem wykonał wolę Ojca, co potwierdza w modlitwie w Getsemani.
Ewangelia Jezusa Chrystusa nie potępiała grzeszników, mówiła o dobrym Ojcu, który oczekuje bezwarunkowo na marnotrawnego syna i sam wychodzi mu na spotkanie, i niewysłowienie raduje się z uświadomienia sobie, że ja marnotrawny, grzeszący człowiek, żyjący w ubóstwie, jestem tak naprawdę Synem Boga i wracam do wzajemnej pełnej miłości relacji z moim OJCEM, więcej, użyte w oryginalnych tekstach słowo „ABBA” znaczy „tatusiu”.
Często Jezus pokazywał, że ludzie powinni uświadomić sobie, że stosunek Ojca w niebie do nas nie jest gorszy, a nawet zdecydowanie lepszy od stosunku ojciec – syn na ziemi.
Śmierć na krzyżu była wynikiem postanowienia Jezusa Chrystusa, że do końca życia na ziemi będzie żył jak syn człowieczy i umrze jak człowiek, bez ingerencji mocy niebios.
Zawistny, ślepy, pyszny, zarozumiały, wystraszony, pełny strachu i obaw, sanhedryn chciał pozbyć się tego nowo objawionego burzyciela wiekowego porządku, chciał pozbyć się tego magika i czarusia, mąciciela i zwodziciela, bo tak nieuduchowiony umysł widzi Synów Bożych i ten sanhedryn doprowadził do śmierci krzyżowej Jezusa, i z czasem ten krzyż stał się fetyszem, i obiektem pieśni i wierzeń, że to krzyż zbawia, bo i takie są nauki na temat zbawienia.
Już się rozwija i rozwinie w pełni prawdziwe pojęcie, zwane ZBAWIENIE, ponieważ Duch Prawdy działa na umysły coraz większej liczby ludzi, którzy są gotowi uczciwie i szczerze, bezproblemowo porzucić fałsz, chociaż zżyli się z nim od lat, i podążać za nowym poszerzonym objawieniem PRAWDY.

No i tak na marginesie.

MATERIA
Świadomość uduchowiona rządzi wszelką materią.
I na razie to tyle, chodzi tylko o zaznaczenie faktu.

NAUKA
Nastąpi błyskawiczny rozwój nauki. Zostaną odkryte nie odnotowane do tej pory siły i energie, działające w kosmosie, które uzmysłowią i poszerzą pojęcia o naturze Boga.

POWSZECHNE POZNANIE BOGA.

Ks. Izajasza 11:9, Biblia Warszawska
Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana jakby wód, które wypełniają morze.
Ks. Habakuka 2:14, Biblia Warszawska
Lecz ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, jak morze wodami jest wypełnione.

Wszystkie te objawy i przemiany będą skutkiem, owocem działania Ducha Prawdy, który uświadomi ludziom kim są naprawdę i co to znaczy, że Bóg włożył w nich wieczność.

Dzieci Boże uświadomią sobie w pełni znaczenie Synostwa i w tej nowej świadomości, o poziomie nadświadomości, zmieni się oblicze ziemi i nie tylko, więcej, będzie to miało oddźwięk na całe stworzenie Boże na wszystkie wszechświaty i światy objawione i jeszcze nieobjawione.
Już to się dzieje, kiełkuje i nadchodzi wiosna objawienia się Synów Bożych.

Chmurka tagów

%d blogerów lubi to: