Serdecznie witam wszystkich! Strona ta przeznaczona jest tylko dla ludzi odważnych, śmiało stojących w obliczu NIEZNANEGO, nie bojących się NIEPOJĘTEGO, wolnych od ludzkich wyobraźni i mniemań na temat duchowści i Boga oraz celu naszego istnienia. Strona ta nie jest przeznaczona dla zniewolonych tradycją ludzką oraz tych co nie poszukują uczciwie PRAWDY. Tutaj są umieszczone informacje od bezcielesnych, wielowymiarowych ISTOT ŚWIATŁA na temat nadchodzących REWOLUCYJNYCH zmian ŚWIADOMOŚCI ludzkości pomagających w osiągnięciu celu naszego obecnego przeznaczenia, DOSKONAŁOŚCI. Osiągnięcie statusu istoty SUWERENNO-INTEGRALNEJ.

BRATERSTWO

Nawiązując do wcześniejszych tematów SYNOSTWO BOSKIE i OJCOSTWO BOSKIE należy poruszyć następną część wielkiej prawdy dotyczącej rodziny, a mianowicie BRATERSTWO, wszechświatowe braterstwo. Bóg jest naszym Ojcem, my jesteśmy Jego synami, a zatem, jak 2+2 = 4 wynika, że wszyscy jesteśmy braćmi. Jednak te braterstwo ma swoją głębię. Biologicznie wszyscy jesteśmy braćmi, jesteśmy zbudowani z tego samego materiału. Pozostaje braterstwo duchowe i tutaj nie wszyscy jesteśmy braćmi. W Biblii mamy zapisane, że tylko ci, co są prowadzeni przez Ducha Boga są Jego dziećmi, a są prowadzeni, ponieważ zostali przez tego Ducha ożywieni. Biblia określa to zdarzenie jako nowo narodzenie człowieka, ponowne, głębsze narodzenie, jakby kolejny etap życia, najpierw jest biologiczna forma życia potem następuje rozwój umysłu, a kiedy ten umysł dojrzeje, mieszkający w człowieku Duch Boga rozpoczyna swoją transmisję do świadomości człowieka i zadaje człowiekowi wiele pytań, stara się nawiązać kontakt z takim człowiekiem. Wyniki są różne, w zależności od tzw. charakteru człowieka. Kiedy dojdzie do kontaktu na podstawowym poziomie, pojawia się wiara, która jest niezbędna do komunikacji z mieszkającym w człowieku tchnieniem Boga i powstaje reakcja zwana nowe narodzenie, świadomość człowieka zostaje wzmocniona przez Ducha Boga i już taki człowiek, jeśli się podda Duchowi, jest prowadzony przez tego Ducha. Można śmiało powiedzieć, że taki człowiek ma w sobie DNA Ducha Boga, czyli jest Synem Boga i wszyscy, co mają te DNA są braćmi. Ludźmi, którzy narodzili się z Ducha Boga i są przez tego Ducha prowadzeni, ci są nie tylko biologicznie, ale i duchowo złączeni i powstaje pełnia, osiągnięto pewien etap rozwoju człowieka, potem następuje okres nauki, szkolenia i doświadczania, a do tego mamy stworzone super warunki, mamy w tym celu stworzony cały świat, łącznie z wszystkimi jego osobowościami. Jezus Chrystus będąc na ziemi podzielił ludzi na 2 kategorie: żywych i martwych. Ludzie mu się dziwili, o czym on mówi, jak może umarły grzebać umarłego? Jednak On mówił o głębszej prawdzie istnienia, o tym, że człowiek żyjący biologicznie, nie ożywiony przez Ducha Boga jest martwy duchowo. Ci, co są ożywieni duchowo są prawdziwie żywi w pełni, biologicznie i na poziomie Ducha, i dlatego takim ludziom jest łatwiej widzieć świat w wielu wymiarach. Martwi duchowo widzą tylko to, co widzi ich umysł, a umysł nie widzi Ducha, bo po prostu nie może zobaczyć, nie może widzieć ten zakres częstotliwości. Ci, co zostali ożywieni przez Ducha i, jak to Biblia określa, narodzili się na nowo, rozpoczęli niekończącą się wędrówkę, przygodę życia, poznawania niezgłębionego Boga, który jest wszechobecny, w którym żyjemy i się poruszamy, i to jest fascynujące. Wszyscy jesteśmy jedną rodziną i brak tej świadomości pozwala, by pradawni władcy ciemności, pradawni bogowie, niezmienne osobowe duchy zazdrości, zawiści, złości, gniewu, zdrady, pychy, samolubstwa, głupoty, lęku, strachu, obaw itd. itp., wyrażały się w nas i przez nas, i dzieliły poprzez kategoryzowanie, które umożliwia ekspresję wielu ciemnym duchom, które niszczą w ludziach przyjaźń i wzajemną miłość. I w takim świecie przyszło nam żyć, ale ja patrzę z siłą i ufnością, ponieważ mam świadomość, że jesteśmy więksi niż te byty, bo jesteśmy Synami Boga, który żyje i ma życie sam w sobie i jest niepodatny na wszelkie wpływy, więcej, sam wywiera wszelkie wpływy, On jest wolny i to samo daje, oferuje nam swoim synom, jeśli mu uwierzymy, to razem z Nim światy będziemy budować, a na razie rozpoczynamy budowę od tej piaskownicy, jaką jest ziemia.
Uświadomcie sobie lub proście, by Duch Boga pomógł wam pojąć bogactwo braterstwa, a wasze życie zmieni się diametralnie, pewne problemy, trudności jak pył na wietrze znikną. To, co nie mogliście zmienić, bo było jak skała, rozpadnie się jak wosk przed ogniem. Prawda wyzwala w nas moce niebios. Nie gdzieś tam tkwiące, ale one od początku w nas tkwią, więcej, nawet wieczność tkwi w nas.

Ks. Kaznodziei Salomona 3:11, Biblia Warszawska
Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca; a jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca.

Wszyscy jesteśmy braćmi, różnimy się tylko wyposażeniem, a naszym celem – być tak wyposażonym jak Chrystus, zrodzeni na wzór Chrystusa, cel – osiągnąć pełnię Chrystusa, stać się tak jak On wolnym, bo do wolności zostaliśmy powołani i tak jak On do panowania nad władcami ciemności, którzy dzielą i panują w opornych umysłach, i zdobywają je, i wyrażają swoje poglądy poprzez tych naszych braci biologicznych, a nawet duchowych, którzy ulegli ciemnej inspiracji. Ciemność to nie jest nasz przyjaciel, to jest wróg, który chce dzielić i niszczyć, on nas nie kocha tak jak Bóg Ojciec. Kiedy uświadomimy sobie w pełni braterstwo istot, wtedy oblicze świata zmieni się. Chodzi o świadomość globalną. Wielkie bogactwo jest ukryte w świadomości braterstwa. Przemyślcie to, a jeśli macie trudności, to w skupieniu proście Ducha Boga, by wam to pokazał, pouczył o idei braterstwa i jego konsekwencjach.
W następnym wpisie opiszę tych pradawnych bogów, na poziomie jaki mi pokazano.

Reklamy

Chmurka tagów

%d blogerów lubi to: