Serdecznie witam wszystkich! Strona ta przeznaczona jest tylko dla ludzi odważnych, śmiało stojących w obliczu NIEZNANEGO, nie bojących się NIEPOJĘTEGO, wolnych od ludzkich wyobraźni i mniemań na temat duchowści i Boga oraz celu naszego istnienia. Strona ta nie jest przeznaczona dla zniewolonych tradycją ludzką oraz tych co nie poszukują uczciwie PRAWDY. Tutaj są umieszczone informacje od bezcielesnych, wielowymiarowych ISTOT ŚWIATŁA na temat nadchodzących REWOLUCYJNYCH zmian ŚWIADOMOŚCI ludzkości pomagających w osiągnięciu celu naszego obecnego przeznaczenia, DOSKONAŁOŚCI. Osiągnięcie statusu istoty SUWERENNO-INTEGRALNEJ.

OJCOSTWO BOSKIE

W poprzednim wpisie mówiącym o naszym SYNOSTWIE BOSKIM i idącymi za tym statusem konsekwencjami i przywilejami, uczciwie należy przedstawić drugą część źródła mocy istoty ludzkiej, a mianowicie OJCOSTWO BOSKIE, w którym tkwi potencjał jedności człowieka z Bogiem. Kiedyś, jakieś 2-3 lata temu, w moich kontaktach z istotami, które nie obawiały się rozwiać mojego pojęcia o nich, zbudowanego z powszechnego ludzkiego pojęcia, że są doskonałe, te osoby tłumaczyły mi bezemocjonalnie, że są tylko na wyższym poziomie rozwoju duchowego, właśnie wtedy usłyszałem od jednej z takich istot: „Człowiek jest najpotężniejszą istotą, jaka istnieje we wszechświatach i na wszelkich światach światła”. Jakiś czas potem, kiedy zobaczyłem większy potencjał osiągania doskonałości przez człowieka, który uwierzył Bogu, od człowieka, który nie wierzy w Boga lub wierzy w boga własnej wyobraźni, wtedy usłyszałem: „Czy już teraz rozumiesz, jak jeszcze bardziej potężną istotą jest człowiek, który narodził się z Ducha Boga”. Istota kontynuowała: „Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo swojego stwórcy i zawsze był istotą stworzoną, ale ten status zmienił się po wylaniu Ducha Świętego na ziemię, po zmartwychwstaniu Chrystusa, zmienił z istoty stworzonej w SYNA BOGA, zrodzonego poprzez Ducha Świętego z wiary. Jak w waszych pismach, które przedstawiają filozofię niebios jest napisane:
List do Rzymian 8:14, Biblia Warszawska
Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi.
Bóg nie wstydzi się nazywać siebie waszym Ojcem w oczach mieszkańców niebios, postrzegających was jako istoty zdezorientowane, zagubione, zdegenerowane, zwolennicy ciemności. A jednak w człowieku oświeconym przez Ducha Świętego tkwi potencjał osiągnięcia doskonałości  Stwórcy niebios. Religia żydowska mówiła, że Bóg czeka na człowieka, a religia Chrystusa mówi, że Bóg wyszedł na spotkanie z człowiekiem i szuka człowieka. Tak zachowuje się doskonały Ojciec”.

Zrozumiałem, że Bóg mówi nam, że jest naszym Ojcem i już nie jesteśmy stworzeniem, ale poprzez narodziny duchowe, które przeobrażają umysł i naszego ducha, staliśmy się większymi niż aniołowie, którzy są stworzeni, staliśmy się zrodzonymi z Ducha SYNAMI WSZECHŚWIATOWEGO OJCA, który jest BOGIEM NIEBIOS i NIEBIOS NIEBIOS, władcą światów objawionych i nie objawionych.
Więcej, Bóg nie wstydzi się i ogłasza wszem i wobec, że jesteśmy Jego dziećmi.
Kim jest Bóg?
Można mówić wiele, ideał, doskonałość, piękno, potęga bez końca, moc bez granic, niezgłębiona mądrość, a przede wszystkim Duch i Miłość.
Kto narodził się na nowo i uważa, że dostał immunitet nietykalności jest w błędzie.
Oglądam narodzonych na nowo, jak tkwią w chorobach, więzieniach, problemach itp. itd.
Większość problemów tkwi w tym, że w ich psychice z jakiegoś powodu powstała idea, że są nietykalni, bo narodzili się na nowo, ale nie pojmują idei synostwa i ojcostwa, i rzucają się w ogień życia, bez rozwagi i mądrości podejmują decyzje i wierzą, że Bóg im zatwierdzi ich decyzje i pobłogosławi, i rozbijają się o rzeczywistość, która jest lustrem ich stanu ducha i objawia na jakim poziomie jest ich poznanie, a raczej rozpoznanie Ojca, czasami jest na poziomie minus. Taki stan ducha i pojęć umysłu wynika z nierozpoznania właściwego SYNOSTWA BOSKIEGO i OJCOSTWA BOGA.
Synostwo i Ojcostwo ma w sobie potencjał doskonałości relacji człowiek- Bóg i odwrotnie.
Jednak ten stan rzeczy jest osiągalny tylko w osobistej indywidualnej relacji, człowiek- Bóg.
Jest to doświadczenie tylko i wyłącznie jednostki, dlatego Jezus Chrystus zmienił pojęcie Boga narodowego na Boga osobistego, więcej, Ojca, mówiąc do Izraelitów znających tylko Boga Izraela, chociaż znali pojęcie Bóg Abrahama, Izaka i Jakuba,  mówiąc do nich Bóg to wasz Ojciec i myśli o was i troszczy się o was indywidualnie, wie ile macie włosów na głowie i nic mu nie umyka, o wszystkim wie i decyduje o szczegółach, żaden wróbel nie spadnie na ziemię bez jego zgody, inaczej Jego woli, a tym bardziej samolot pełen ważnych ludzi. Ta uwaga to tak na marginesie dla tych, co się modlą do Boga i przeklinają lub oskarżają braci, a znając już  na tym podstawowym poziomie Boga wiemy, że każdy wypadek, śmierć nie jest przypadkiem, musi zostać zaakceptowana przez Ojca.
Wracając do tematu.
Dlatego Jezus zachęcał: nie musicie się modlić w świątyni lub na górze, zamknijcie się w dogodnym dla was czasie i miejscu, i wyciszcie swoje umysły, a spotkacie się w tym ukryciu z Bogiem.
Wielu jednak woli gotowe danie niż samemu szukać składniki.
Przeżywanie przeżyć jednostki bardziej oświeconej, namacalnej wynika z lenistwa  i duchowej ślepoty.
Zakończy się porażką duchową, bankructwem istnienia.
Każda jednostka mająca swój indywidualny kontakt jest zobowiązana naturalnie do kontaktu z innymi ludźmi, bo taka jest kolej rzeczy. Kontakt w celu wzajemnego czczenia Boga, no i pojawia się pytanie: co to jest czczenie, ale o tym nie dzisiaj.
Jak mi pokazano, każdemu dano wystarczająco czasu na podstawowe odkrycie Boga, zanim się go wyłączy z tego planu.
A sposobów wyłączenia jest wiele, życie pokazuje w jak pomysłowy sposób ludzie są wyłączani z tego świata.
Mamy czas, nie jesteśmy sami, mamy wielką pomoc, a przeciwko sobie mamy warunki nie sprzyjające rozwojowi duchowemu.
Bóg to nasz Ojciec, a my jesteśmy Jego synami i prawda, płynąca z tego faktu, niszczy wszelkie nie sprzyjające warunki, ta świadomość jest niezbędna do rozwoju osobowości na wzór Boga i wg Jego woli, chyba że nie wierzymy w Synostwo i Ojcostwo, wtedy władzę przejmują zmysły tego świata.

Reklamy

Chmurka tagów

%d blogerów lubi to: