Serdecznie witam wszystkich! Strona ta przeznaczona jest tylko dla ludzi odważnych, śmiało stojących w obliczu NIEZNANEGO, nie bojących się NIEPOJĘTEGO, wolnych od ludzkich wyobraźni i mniemań na temat duchowści i Boga oraz celu naszego istnienia. Strona ta nie jest przeznaczona dla zniewolonych tradycją ludzką oraz tych co nie poszukują uczciwie PRAWDY. Tutaj są umieszczone informacje od bezcielesnych, wielowymiarowych ISTOT ŚWIATŁA na temat nadchodzących REWOLUCYJNYCH zmian ŚWIADOMOŚCI ludzkości pomagających w osiągnięciu celu naszego obecnego przeznaczenia, DOSKONAŁOŚCI. Osiągnięcie statusu istoty SUWERENNO-INTEGRALNEJ.

DUCHOWA EWOLUCJA

Duchowa ewolucja jest już faktem.
Jezus Chrystus powiedział, będąc na ziemi:

I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.
Ew. Jana 8:32, Biblia Warszawska

Ewolucja duchowa spotyka ciemność w postaci duchowej ślepoty osób, które przestały się rozwijać duchowo i osiadły ma mieliźnie poznanych już prawdziwych nauk, które tak naprawdę miały prowadzić do dalszego poznania głębszych obszarów prawdy, a zostały zamienione, przez leniwe i bojaźliwe istoty, w tradycję nie do podważenia, która daje im złudne poczucie porządku i bezpieczeństwa, jest gwarantem stabilności, jednak jest to tylko złuda, życie w kłamstwie, które nie pozwala na odkrywanie Boga. Więcej, tacy pociągnęli za sobą tłumy.
Jezus określił to tak:

Ew. Mateusza 15:14, Biblia Warszawska
Zostawcie ich! Ślepi są przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną.

Ta prawda tyczy się nie tylko ludzi religijnych, ale też i filozofów, naukowców i wszystkich zainteresowanych nauką, religią i życiem społecznym.
Takie ślepe duchowo jednostki, które podążają logicznie za nakazami nauki, zwyczajami społecznymi i dogmatami religijnymi, znalazły się w śmiertelnym niebezpieczeństwie zagubienia swojej etycznej swobody i utraty duchowej wolności.
Takie osobowości, takie dusze stają się intelektualnymi papugami, społecznymi automatami i niewolnikami religijnych autorytetów.
Kto znajduje się w tym stanie już wpadł do dołu.
To jest prawdziwe i realne niebezpieczeństwo, grożące każdemu, kto nie nawiązał własnego kontaktu z Bogiem, tylko naśladuje, przyjmuje poglądy innych jednostek, grup itp.
Pragnienie podążania za Bogiem u nierozwiniętej duchowo jednostki przejawia się w poszukiwaniu autorytetów ludzkich, tzw. guru lub idole.
Rozpoznający Boga człowiek zrzuca z siebie wszelkie ograniczenia i duchowa ewolucja staje się dla niego doświadczeniem coraz intensywniejszego i dobrowolnego wyboru, rezygnacji z głupoty na rzecz mądrości.
Taki ma już siłę w Bogu, a nie w jednostkach typu idol lub w grupach społecznych, politycznych albo religijnych. Taki rozwijający się człowiek nie potrzebuje podążać za ludźmi, aby być na drodze Boga, on podąża bezpośrednio za Bogiem i nie ma dla niego znaczenia co ludzie mówią i myślą, taki nie zabiega o uznanie ludzkie, tylko Boga.
W ostatnich dniach, w modlitwie, mój dostrajacz duchowy powiedział mi, że:
„(…imię kolegi) postanowił się już nie rozwijać duchowo”
Ja na to: „jak to postanowił, tak sobie powiedział i już?”
Dostrajacz: „to nie był wybór zamanifestowany słowami, to wybór duchowy, stan ducha i duszy.
Po prostu on ma dużo problemów i do ich rozwiązania nie szuka już nowych kreatywnych sposobów, tylko do tych nowych problemów stosuje stare wyuczone sposoby, kiedyś w innych warunkach one działały, ale obecnie nie działają. W oczach niebios jest to równoznaczne z postanowieniem nie rozwijania się.”
Zostaliśmy wezwani do rozwoju i odkrywania prawdy.
Naszym naturalnym środowiskiem jest jedność z Bogiem.
Jeśli tak nie jest, jesteśmy w stanie konfliktu, śmiertelnego konfliktu.
Jednak jak mi powiedziano: „Każdemu dano aż nadmiar czasu.
Bóg pomimo, że jest wymagający jest też hojny i udzielił nam nadmiar środków, pomocnych do wznoszenia się do Jego poziomów”.
 
Kiedy człowiek decyduje się na podążanie za Bogiem, niebiosa stwarzają „przypadki” itp. w celu wprowadzenia nas na drogę życia, ale wejście na drogę życia jest możliwe tylko na drodze ewolucji duchowej, pozostawienia starego i poznanie nowego. 
Ufajcie Bogu, a On poprowadzi, ma do tego swoje zastępy, to jest PAN ZASTĘPÓW.
Miejcie wiarę w Boga, nie wątpcie.
Jak uświadomiłem sobie, że Bóg jest ze mną i we mnie, to postanowiłem nie wątpić i doznałem skoku, przyspieszenia rozwoju duchowego, jestem na etapie duchowej ewolucji.
Za nic mam ludzkie błędne społeczne i religijne poglądy na wiele tematów, drwię sobie z religijnych autorytetów, mówiących strasznie poważnie bzdety i bzdury na temat Boga, bez Boga. To tak, jakby opowiadać jaki to jest samochód, a nigdy nie zasiąść za kierownicą i nie przejechać się.

Reklamy

Comments on: "DUCHOWA EWOLUCJA" (1)

  1. Rz 12:2 bt „Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe w OCZACH Boga .”

    Mt 5:48 bt „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.”

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Chmurka tagów

%d blogerów lubi to: