Serdecznie witam wszystkich! Strona ta przeznaczona jest tylko dla ludzi odważnych, śmiało stojących w obliczu NIEZNANEGO, nie bojących się NIEPOJĘTEGO, wolnych od ludzkich wyobraźni i mniemań na temat duchowści i Boga oraz celu naszego istnienia. Strona ta nie jest przeznaczona dla zniewolonych tradycją ludzką oraz tych co nie poszukują uczciwie PRAWDY. Tutaj są umieszczone informacje od bezcielesnych, wielowymiarowych ISTOT ŚWIATŁA na temat nadchodzących REWOLUCYJNYCH zmian ŚWIADOMOŚCI ludzkości pomagających w osiągnięciu celu naszego obecnego przeznaczenia, DOSKONAŁOŚCI. Osiągnięcie statusu istoty SUWERENNO-INTEGRALNEJ.

CZŁOWIEK A ZWIERZE

W związku z wierzeniami w kolejne inkarnacje osobowości, chcę przedstawić to, co mi pokazano, istotną sprawę w rozróżnianiu pomiędzy światem zwierząt a człowiekiem.
Bóg stwórca stworzył pełną plejadę zwierząt. Razem z nami na tej ziemi istnieje wielka różnorodność tych stworzeń.
Zwierzęta między sobą różnią się kształtem, rozmiarem, budową ciała, środowiskiem, w którym żyją.
Pewna część z nich wydaje się być inteligentna.
Pewna część ludzi, wydająca się być inteligentną, wierzy w wędrówkę dusz poprzez zwierzęta aż do stanu ludzkiego.

Tak na marginesie, to spotkałem się z wierzeniami, że na początku byliśmy chwastem na polu i poprzez kolejne inkarnacje doszliśmy do pozycji człowieka.

Jednak sprawa ma się inaczej.
Te wierzenia są bzdurą i prowadzą na manowce i powodują stratę cennego czasu, jaki nam został dany do odkrycia Ojca.
To tak, jakby twierdzić, że koło może być kwadratowe i na początku takie było.
Jedno zaprzecza drugiemu.
Człowiek dojrzały żyję intensywnie w teraźniejszości i jednocześnie ucieka od ograniczeń teraźniejszości.

Tak jak pisałem wcześniej, wszyscy zostaliśmy obdarzeni ciałem, ludzie i świat wszelkich istot ziemskich oraz zwierząt.
To nie czyni nas inteligentnymi, rozumnymi, rozpoznającymi światy materialno-duchowe, byty osobowe i nieosobowe.
Ciało to dopiero początek, podstawa do dalszego wyposażenia i im większe jest te wyposażenie, tym większe są możliwości.
W ciele, konkretnie we krwi, jest tzw. dusza. Dusza zawiera w sobie wielki potencjał, jest magazynem informacji, programem.
Dusza jest wielopoziomowa. Jej status jest uzależniony od wielu czynników. Dlatego Bóg mówił, byśmy nie spożywali pokarmów z krwią zwierzęcia, ponieważ we krwi takiego zwierzęcia jest jego dusza. Spożycie krwi nie powoduje, że teraz to zgrzeszyliśmy i dlatego poniesiemy konsekwencje, spożycie takiej krwi może wpłynąć na naszą osobowość w zależności od tego, co krew zwierzęcia ma w sobie, silne czy słabe informacje. Tak samo dzieje się z transfuzjami. Słyszałem o przypadkach ludzi, którym po przeprowadzeniu transfuzji krwi zmieniła się osobowość i to diametralnie. Zaczęli się interesować tym, czym interesowały się osoby, do których ta krew należała. Więcej, pojawiły się zdolności takie same, jak u dawców krwi.
Krew jest nośnikiem nabytego doświadczenia oraz tego podstawowego, nadanego przez Boga stwórcę.

Więc gdzie rodzi się doświadczenie?
W materialnym organie, mózgu.
Ciało większości zwierząt posiada mózg, który jest niezbędny, by działał program startowy i zabezpieczający. Ten program stworzył projektant stwórca, to coś na wzór programu startowego w komputerze, umożliwiającego instalację podstawowej, właściwej aplikacji typu Windows, Linux itp., która jest podstawą do kolejnych instalacji przybocznych, wspomagających programów. Jednak to nie znaczy, że komputer jest inteligentny. Tak samo ma się sprawa ze zwierzęciem, np. psem.

Skupmy się na psie.
Pies ma rozum, którym może poznać materialnego właściciela, człowieka, swojego pana, ale ten rozum nie wystarczy mu, by poznać Boga, który jest duchem, a rozum nie widzi duchowych rzeczy.
Dlatego też pies nie ma duchowej natury. To uniemożliwia mu przeżywanie duchowych przeżyć.
Rozum psa umożliwia mu rozpoznawanie materialnych rzeczy oraz uczenie się pewnych zachowań, które z pozoru wyglądają na inteligentne, a są tak naprawdę wyuczonymi reakcjami. Można wyuczyć psa reakcji na komendy słowne, gestykulacje itp., ale to nie znaczy, że jest inteligentny, to są wyuczone reakcje, z pozoru wyglądające na wybór woli i inteligentne myślenie. Psa można wytrenować w tym, by rozróżniał, co jest mu wolno, a co nie, ale pies nie ma systemu rozróżniania dobra i zła.
Pies może mieć wolę naturalną, poszerzoną treningiem, ale to jest tylko siła rozumu i ta siła nie może być potęgą duchową.

Człowiek, oprócz ciała i mózgu, został obdarzony zmysłem przybocznym, wzywającym go do wyższych poziomów i niektórzy ludzie pozostają tylko na tym poziomie wzywania, niektórzy nawet ten głos duszą w sobie i nie rozwijają się. Jezus Chrystus będąc na ziemi nazwał takich ludzi MARTWYMI. Wg standardów niebios taki poziom to stan śmierci, jeszcze nieożywiony byt. Czasami taki nieożywiony byt żyje, rozwija się intelektualnie i fizycznie, zajmuje różne pozycje w społeczeństwie, myśli i działa wg tego, czego już się nauczył, ale dalej nie rozpoznaje Ojca i tak aż do śmierci naturalnej, ciała materialnego. Inaczej mówiąc nie wykluł się. Nie doszło do kontaktu z Duchem ożywczym.

Zmysł wzywający człowieka do Boga, w podstawowym rozmiarze, pokazuje dobro i zło. Kiedy człowiek wyposażony w taki zmysł spotka się z Duchem Boga i odpowie pozytywnie na propozycję Ducha, wtedy następuje coś, co się nazywa NOWONARODZENIE, jest to zamieszkanie w tym samym ciele i mózgu Ducha Bożego, który umożliwia, poprzez proces edukacyjny, inteligentne rozróżnianie tego, co jest dobre od tego, co jest złe. Właśnie takie obdarzenie człowieka, fakt posiadania takiej władzy, rozróżniania duchowego, wyboru, czyni śmiertelnego człowieka etyczną istotą stworzoną, posiadającą potencjał życia wiecznego. Duch, mieszkający w takim człowieku, stara się nawiązać kontakt z tym człowiekiem tak, by przekazać mu prawdy świata Duchowego, przez co pokazać mu świat duchowy, oczyścić od błędów aż do pokazania Ojca. Tak skoordynowany i zestrojony z Duchem człowiek jest w stanie zobaczyć niewidzialnego Boga. W Biblii mamy to zapisane w taki tajemniczy sposób:

Ew. Mateusza 5:8, Biblia Warszawska
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Brak takiej wiedzy i wyposażenia u zwierząt, na zawsze uniemożliwia im nie tylko rozwinięcie języka, ale też przeżywanie wiecznego trwania.

Dlatego nie kolejne inkarnacje czynią nas inteligentnymi i żyjącymi wiecznie, takie wierzenie jest bzdurą i stratą czasu.
To Duch Boga ożywia i czyni tych, co zostali ożywieni, świadomymi uczestnikami życia wiecznego, ale żeby to zrobił, to człowiek musi mieć w sobie ZNAMIONA SYNOSTWA, takie tajemnicze słowa.
Te znamiona to wyposażenie dodatkowe, właściwe, niezbędne do koordynacji ciała materialnego, umysłu i intelektu, prowadzące, umożliwiające duchowy proces edukacyjny danej jednostki osobowości.
Bez tych znamion taka jednostka materialna pozostaje na poziomie materialnym i wszystko, co pochodzi z wyższych poziomów ducha jest niewidzialne dla takiej jednostki i wydaje się być bzdurą.
W ten sposób powstaje naturalny przesiew.
Taka jednostka jest uznana za niewykształtowaną i „nie godną” „Królestwa Niebios”.
Wszelkie tajemnice duchowe tego świata, zwanego „Królestwo Niebios”, są zakryte przed taką jednostką.
Taka jednostka na poziomie podstawowym, mówiąc o człowieku, patrzy a nie widzi, słucha a nie słyszy, próbuje zrozumieć a nie rozumie.
Dlatego jest potrzebne dodatkowe obdarzenie, wyposażenie pochodzące wprost od Boga, umożliwiające poznanie Ducha.

Ks. Jeremiasza 24:7, Biblia Warszawska
I dam im serce, aby mnie poznali, że Ja jestem Pan.

Z tego powodu, z powyższego opisu wynika, tak mówiąc obrazowo, że 2+2=4 a nie tak, jak niektórzy wierzą, że 1+1= 4 i uznają to jeszcze za poważną wiedzę.
Z punktu widzenia matematyki zostaliby wyśmiani.
Jednak na ziemi, z punktu widzenia zdezorientowanych, ślepych duchowo ludzi, są uważani za godnych uwagi nauczycieli.

Po śmierci i wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa nastąpiło powszechne obdarzenie wyposażeniem dodatkowym, zwanym Duch Święty, jest On przydzielany w celu zmiany osobowości, ze śmiertelnej na żyjącą wiecznie, o statusie Syna, tylko tym, co przyjęli, wyrazili zgodę, by Jezus Chrystus był Panem, wypożyczonego im czasowo, życia.

Chmurka tagów

%d blogerów lubi to: