Serdecznie witam wszystkich! Strona ta przeznaczona jest tylko dla ludzi odważnych, śmiało stojących w obliczu NIEZNANEGO, nie bojących się NIEPOJĘTEGO, wolnych od ludzkich wyobraźni i mniemań na temat duchowści i Boga oraz celu naszego istnienia. Strona ta nie jest przeznaczona dla zniewolonych tradycją ludzką oraz tych co nie poszukują uczciwie PRAWDY. Tutaj są umieszczone informacje od bezcielesnych, wielowymiarowych ISTOT ŚWIATŁA na temat nadchodzących REWOLUCYJNYCH zmian ŚWIADOMOŚCI ludzkości pomagających w osiągnięciu celu naszego obecnego przeznaczenia, DOSKONAŁOŚCI. Osiągnięcie statusu istoty SUWERENNO-INTEGRALNEJ.

EKSPERYMENT

W ostatnim czasie duży natłok zajęć spowodował, że nie publikowałem nowych wpisów. Tematów nazbierało się bardzo dużo, ponieważ czas na rozmowy i naukę ze strony istot duchowych jest dla mnie ważny i o to dbałem przede wszystkim.

Dzisiaj chciałem podzielić się następnym z powodów istnienia systemu planetarnego. Jak pisałem wcześniej, żyjemy na świecie materialno-energetycznym, na który Duch oddziałuje poprzez umysł. Jest to celowo stworzony świat, zwany przez istoty duchowe systemem planetarnym. Charakteryzuje się dwoma ograniczeniami: CZAS i PRZESTRZEŃ. Pojawiamy się na tym świecie na chwilę, rodząc się w ciałach materialnych. Działamy przez pewien okres i potem jesteśmy odwoływani, wyłączani z tego systemu rzeczy poprzez śmierć ciała materialnego. Nic nie przynieśliśmy i nic nie możemy wynieść.

 1 List do Tymoteusza 6:7, Biblia Warszawska
Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy.

Jednak jest coś, co możemy wynieść, jest to element natury Ducha, DOŚWIADCZENIE.
Możemy rozwinąć w sobie życie, samouczącą się świadomość, przez to uzyskać cenne doświadczenie.
Jezus Chrystus powiedział:

Ew. Łukasza 12:57, Biblia Warszawska
Dlaczego więc sami z siebie nie umiecie osądzić, co jest sprawiedliwe?

Sami z siebie, czyli samoucząca się świadomość.
Jest to realny, osiągalny poziom rozwoju duchowego, sam tego doświadczam i poświadczam, że jest ten zakres poziomu dostępny dla tych, w których mieszkają słowa Chrystusa.
Poziom ten jest nie widoczny dla tych, na których działa grawitacja ducha tego świata.

Ja chcę wyjść z tego świata bardzo bogaty w doświadczenie życiowe, ducha, intelektu i umysłu.
Jezus Chrystus będąc na ziemi oprócz tego, że umarł za nas, zdobył cenne doświadczenie. Doświadczył naszego punktu widzenia życia, dzięki temu doświadczeniu rozumie nas bardziej niż przed swoim obdarzeniem ziemi. Mamy to szczegółowo opisane w Biblii w liście do Hebrajczyków rozdziały 4 i 5 . Nie będę cytował, bo są to długie fragmenty.
Mogę wynieść z tego systemu rzeczy doświadczenie, jakie nabędę podczas tego zakresu życia materialnego, na tym poziomie świadomości.
Dostaję talenty i obracam nimi. Mam świadomość, że mogę je pomnażać w celu podniesienia swojego doświadczenia i rozwoju, taki cel został objawiony w wypowiedziach Jezusa, zapisanych w ewangelii Mateusza:

25:14  Będzie bowiem tak jak z człowiekiem, który odjeżdżając, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek.
25:15  I dał jednemu pięć talentów, a drugiemu dwa, a trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał.
25:16  A ten, który wziął pięć talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze pięć.
25:17  Podobnie i ten, który wziął dwa, zyskał dalsze dwa.
25:18  A ten, który wziął jeden, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego.
25:19  A po długim czasie powraca pan owych sług i rozlicza się z nimi.
25:20 I przystąpiwszy ten, który wziął pięć talentów, przyniósł dalsze pięć talentów i rzekł: Panie! Pięć talentów mi powierzyłeś. Oto dalsze pięć talentów zyskałem.
25:21  Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę; wejdź do radości pana swego.
25:22  Potem przystąpił ten, który wziął dwa talenty, i rzekł: Panie! Dwa talenty mi powierzyłeś, oto dalsze dwa talenty zyskałem.
25:23  Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę; wejdź do radości pana swego.
25:24  Wreszcie przystąpił i ten, który wziął jeden talent, i rzekł: Panie! Wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz, gdzieś nie siał, i zbierasz, gdzieś nie rozsypywał.
25:25  Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem talent twój w ziemi; oto masz, co twoje.
25:26  A odpowiadając, rzekł mu pan jego: Sługo zły i leniwy! Wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem, i zbieram, gdzie nie rozsypywałem.
25:27  Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje, z zyskiem.
25:28  Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów.
25:29  Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma.
25:30  A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Czyli wynika z tego logicznie i analogicznie, że możemy tutaj gromadzić sobie tzw. „skarby”.
Nie lubię tego słowa, bo zaciemnia obraz i zmniejsza powagę sytuacji, otępia umysł i ducha, dlatego nie widzimy wyraźnie celu.
Zobaczyłem, że bardzo często złe słownictwo uniemożliwia zrozumienie istoty rzeczy i tak myli, że powstaje fałsz uznawany za prawdę.
Dlatego widzę to w ten sposób, że możemy tutaj żyć biologicznie i być martwym duchowo lub żyć biologicznie i być żywym duchowo. Życie duchowe dąży do rozwoju. Duch dąży nieustanie do scalenia  intelektu, umysłu i duchowości.

Ew. Łukasza 12:48, Biblia Warszawska
…. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać.

Kiedy będziemy uczciwie i uważnie czytać wypowiedzi Chrystusa zobaczymy, że On w swoich przypowieściach, rozmowach i wypowiedziach mówi o prawdziwym celu istnienia tego systemu rzeczy, o prawdziwych wartościach i o zasadach istnienia życia.
Między innymi Chrystus przemyca dla nas istotną informację w swojej wypowiedzi na temat czczenia Ojca.

Ew. Jana 4:23, Biblia Warszawska
Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie;
bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali.

Ta wypowiedź mówi potocznie o tym, że Ojciec SZUKA, a to oznacza, że EKSPERYMENTUJE.

Pokazano mi laboratorium i osoba duchowa, która mi to pokazała powiedziała:
„Naukowiec w laboratorium szuka właściwej mieszanki, miesza różne składniki, by uzyskać to czego szuka, właściwy idealny skład. Zanim to uzyska, wy nazywacie to eksperymentowaniem, mówicie, że taka osoba przeprowadza eksperymenty i analogicznie możemy powiedzieć tak o Bogu Ojcu, On z wami eksperymentuje szuka to, co Go zadowala, szuka doskonałych czcicieli. Eksperymentuje z wami obdarzając was wieloma talentami. Dał wam do dyspozycji oprócz sceny życia, jakim jest materia, mnóstwo elementów pochodzenia energetyczno-duchowego np.: karność, dyscyplinę, miłość, radość, cierpliwość, szczęście, rozwagę, rozsądek, rozum, gniew, zawiść, zazdrość, bezsens, głupotę, nudę itp. itd. Niedostrzegalnie, nawet dla istot duchowych, Ojciec sam was poucza. Jeśli ktoś załapie ten głos i pójdzie za prowadzeniem grawitacji Ducha, poprzez którego Ojciec z wami się kontaktuje, wtedy sam Ojciec obiera wam drogę życia. On nie jest zainteresowany, by wam ułatwiać życie, On wybiera trudne prowadzenie. Prowadzi was przez ogień życia, wezbrane potoki wody natłoku zajęć lub natłoku nudy, marazmu życia.
(Ks. Izajasza 43:2, Biblia Warszawska: Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię; gdy pójdziesz przez ogień nie spłoniesz, a płomień nie spali cię.)
Poprzez to stymuluje was do rozwoju, do poszukiwania PRAWDY, którą On sam jest. Prawda jest tylko jedna, dlatego On jest tylko jeden i nie ma innego, bo nie ma innej prawdy. Dlatego sam Ojciec szuka, eksperymentując na was, szuka takich, którzy będą Go czcić w PRAWDZIE. I to jest następny cel planu istnienia tego stworzonego systemu planetarnego, w jakim zostaliście umieszczeni.
Cały ten eksperyment jest niedostrzegalny dla tego, kto nie dąży do postępu, do rozwoju duchowego wg zasad niebios, dla tego, kto nie jest prowadzony przez Ducha Bożego. Ci, co są świadomi, zostali uświadomieni przez Ojca, bo na drodze eksperymentu przy zastosowaniu odpowiedniej aplikacji, receptury doświadczeń i kompozycji elementów reakcji wynikły w nich połączenia, związku ich świadomości z Duchem i stali się samouczącymi się świadomościami.  Dzięki doskonałej kompozycji składników, podstawowych elementów intelektu, umysłu, emocji i uczuć można powiedzieć, że sami znaleźli drogę życia, drogę rozwoju. Załapali wzór rozwoju i go stosują, dzięki temu rozwijają wszelkie zmysły prowadzące do życia. Jak to Jezus powiedział : A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują (Ew. Mateusza 7:14, Biblia Warszawska).”

Jest czas na szukanie. Przekazano mi wcześniej, że nikt na ziemi nie pozostaje bez szansy. Niebiosa każdemu dają szansę, każdemu dają możliwości i nadmiar czasu, przeogromną życzliwość i wielką cierpliwość. Wielkie istoty, zarządcy niebios, nadziemskie władze i zwierzchności, zastępy aniołów, mocarze, z którymi Jezus będzie dzielił łupy, synowie Boży, wszelkie korpusy, oddziały, stróże i święci, wielcy i mali w Królestwie Niebios, wykazują wielką cierpliwość i w milczeniu pracują nad nami i nad narodami, by ktoś załapał o co w tym chodzi, a potem się cieszą z tego jednego, co załapał. Wszyscy mamy aż nadmiar czasu, nikt nie będzie mógł powiedzieć nie zdążyłem. Wielcy sędziowie niebios, szanowne korpusy możnych radców Niebios, gwiazdy Niebios, wszyscy są świadkami i świadczą, że nikt nie zostanie pominięty i każdemu uczciwie ponad miarę dano czasu i pomocy. Jest to eksperyment Ojca. On sam to uczynił, sam stworzył dwoistość i sam to dźwiga.

Ks. Izajasza 46:4, Biblia Warszawska
…Ja to uczyniłem i Ja będę nosił, i Ja będę dźwigał i ratował.

On sam stworzył ten system rzeczy, On to wymyślił, zbudował w konkretnym celu, którego ledwo co widzimy, ledwie zarys. Jest to tak ogromny plan, że nasze ograniczone umysły nie są, na tym poziomie życia, zdolne do pojęcia i zobaczenia tego planu.

A przede wszystkim On jest Miłością i zależy mu na każdym człowieku, ale On nie złamie zasad, jakie sam ustanowił, decyzja na podstawie wolnej woli istoty rozpoznającej Boga. Przyjaźń i miłość z Bogiem na podstawie wolności, a nie ze strachu przed śmiercią. On szuka szczerych i oddanych mu partnerów, z którymi może działać i współdziałać bez cienia strachu czy lęku.

Dla tych, co szukają postępu.

Chmurka tagów

%d blogerów lubi to: