Serdecznie witam wszystkich! Strona ta przeznaczona jest tylko dla ludzi odważnych, śmiało stojących w obliczu NIEZNANEGO, nie bojących się NIEPOJĘTEGO, wolnych od ludzkich wyobraźni i mniemań na temat duchowści i Boga oraz celu naszego istnienia. Strona ta nie jest przeznaczona dla zniewolonych tradycją ludzką oraz tych co nie poszukują uczciwie PRAWDY. Tutaj są umieszczone informacje od bezcielesnych, wielowymiarowych ISTOT ŚWIATŁA na temat nadchodzących REWOLUCYJNYCH zmian ŚWIADOMOŚCI ludzkości pomagających w osiągnięciu celu naszego obecnego przeznaczenia, DOSKONAŁOŚCI. Osiągnięcie statusu istoty SUWERENNO-INTEGRALNEJ.

MIŁOŚĆ STOSOWANA

Na światach, gdzie istnieje system rodzicielski: ojciec, matka, syn, dla lepszego pojęcia istoty BÓSTWA, Bóg objawia się jako TRÓJCA.
TRÓJCA jest JEDYNYM BOGIEM.
My jesteśmy stworzeni na wzór Boga. Ciało, duch i dusza, i te tworzą jedną osobowość wyrażającą się poprzez ciało.
Wieczny Ojciec jest absolutem, ideałem, doskonałością, prawdą. Jest początkiem idei, MYŚLĄ.
Wieczny Syn jest wyrażeniem myśli Ojca, jest SŁOWEM Ojca.
Poprzez Syna Ojciec wyraża swoje myśli. Syn wyraża się poprzez moc czynną, działającą, WIECZNEGO DUCHA.
Ojciec jest MIŁOŚCIĄ, Syn jest MIŁOSIERDZIEM. Miłosierdzie jest miłością w działaniu, miłością stosowaną. Tylko Syn zna Ojca i tylko Syn objawia Ojca, takie jest Syna przeznaczenie, co Syn przekazał w modlitwie arcykapłańskiej mówiąc, że objawił ludziom Ojca jako PRAWDĘ.
Kiedy Jezus Chrystus wstąpił do świątyni będąc na ziemi, powiedział na początku swojej działalności takie słowa:

Ew. Łukasza
4:16  I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi, i powstał, aby czytać.
4:17  I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane:
4:18 Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność,
4:19  Abym zwiastował miłościwy rok Pana.
4:20  I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone.
4:21  Zaczął tedy mówić do nich: Dziś wypełniło się to Pismo w uszach waszych.

Chrystus jest właśnie tym miłościwym rokiem. On jest miłosierdziem Boga.
Bóg umiłował świat i tą miłość wyraził poprzez Syna, który jest miłosierdziem, miłością działającą, czynną, przez którego Bóg-Miłość się wyraża.

Ew. Jana 3:16, Biblia Warszawska
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

Dlatego każdy, kto trwa w Chrystusie jest poza gniewem Boga.
W Nazarecie Chrystus ogłosił samego siebie, ale ludzie nie zrozumieli tego, bo nie pojmują fenomenu Bóstwa.
Ojciec jest MIŁOŚCIĄ a Syn MIŁOSIERDZIEM, czyli miłością w działaniu.
Jeden bez drugiego nie może działać. Sama miłość jest destrukcyjna, miłosierdzie reguluje miłość i dlatego OJCIEC I SYN to JEDEN BÓG.
Syn działa tylko przez Ducha i razem z Duchem tworzą tzw. TRÓJCĘ.
TRÓJCA w zasadzie jest JEDNOŚCIĄ i JEDYNYM BOGIEM JAKI ISTNIEJE.
ISTNIENIE to ŻYCIE, a Bóg ma życie sam w sobie i obdarzył tym życiem Syna.

Ew. Jana 5:26, Biblia Warszawska
Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, by miał żywot sam w sobie.

Ojciec wyraża się poprzez Syna, a Syn wyraża się poprzez Ducha.
Dlatego Syn będąc na ziemi musiał odejść w ciele, by Duch mógł działać.

To jest ŚWIĘTA TRÓJCA w działaniu.
Idealna, doskonała, zharmonizowana istota.

Przykładem dysharmonii jest sama miłość rodzicielska bez rozsądku i karności, prowadzi do zepsucia dziecka.
Gorliwość bez rozsądku jest zabójcza.

Przypowieści Salomona 19:2, Biblia Warszawska
Gdzie nie ma rozwagi, tam nawet gorliwość nie jest dobra…

Miłość regulowana miłosierdziem jest w pełni stosowaną miłością, która obdarza życiem.

Dla tych, co szukają.

Chmurka tagów

%d blogerów lubi to: