Serdecznie witam wszystkich! Strona ta przeznaczona jest tylko dla ludzi odważnych, śmiało stojących w obliczu NIEZNANEGO, nie bojących się NIEPOJĘTEGO, wolnych od ludzkich wyobraźni i mniemań na temat duchowści i Boga oraz celu naszego istnienia. Strona ta nie jest przeznaczona dla zniewolonych tradycją ludzką oraz tych co nie poszukują uczciwie PRAWDY. Tutaj są umieszczone informacje od bezcielesnych, wielowymiarowych ISTOT ŚWIATŁA na temat nadchodzących REWOLUCYJNYCH zmian ŚWIADOMOŚCI ludzkości pomagających w osiągnięciu celu naszego obecnego przeznaczenia, DOSKONAŁOŚCI. Osiągnięcie statusu istoty SUWERENNO-INTEGRALNEJ.

ŁASKA

Łaska Boga została wyrażona przez Jezusa Chrystusa i dzięki Niemu możemy czerpać, tankować, brać łaskę za łaską.
Boża łaska jest zbawiennym rozwiązaniem, kluczową pomocą dla człowieka i poprzez Jezusa Chrystusa tą łaską zostaje obdarzony każdy, kto w Nim przebywa i trwa. Łaska obdarza człowieka powodzeniem, doskonałym charakterem i siłą ducha, zwycięstwem nad zniewalającymi naturalnymi skłonnościami do złego myślenia i czynienia zła. Łaska umożliwia rozpoznawanie dobra i zła. Umożliwia rozwój duchowy i intelektualny na najwyższym poziomie. Dzięki łasce kochamy i zostajemy obdarzeni karnością i dyscypliną, które panują nad głupotą i rozwiązłością umysłu i ducha.

 Ew. Jana 1:16, Biblia Warszawska
A z jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską.

List do Tytusa 2:11, Biblia Warszawska
Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi.

Co to takiego łaska?
Odpowiedź mamy w Biblii:

List św. Pawła do Efezjan
1:5  Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej,
1:6  Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym.
1:7 W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego,
1:8  Której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności,
1:9   Oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył,
1:10 Tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim,

A więc łaska to wszelki rodzaj mądrości i roztropności.
To roztropność i mądrość, pochodząca z góry od istoty wyższej, jest zbawienna i wysoce wyzwalająca z więzów samobójczych uzależnień uszkodzonego umysłu ludzkiego, który nie odróżnia dobra od zła, myśli tylko o sobie i wpada w histerię, kiedy nie może dostać tego co chce.

Wynika z tego, że kto ma łaskę u Boga, ten nie ma szczególnego, pobłażliwego stosunku Boga do siebie, jak powszechnie się uważa, ale został obdarzony wszelkim rodzajem mądrości i roztropności, niezbędnym do właściwego funkcjonowania przed Bogiem i ludźmi. I ta łaska umożliwia harmonijny stabilny rozwój intelektu i ducha.

 

Reklamy

Chmurka tagów

%d blogerów lubi to: