Serdecznie witam wszystkich! Strona ta przeznaczona jest tylko dla ludzi odważnych, śmiało stojących w obliczu NIEZNANEGO, nie bojących się NIEPOJĘTEGO, wolnych od ludzkich wyobraźni i mniemań na temat duchowści i Boga oraz celu naszego istnienia. Strona ta nie jest przeznaczona dla zniewolonych tradycją ludzką oraz tych co nie poszukują uczciwie PRAWDY. Tutaj są umieszczone informacje od bezcielesnych, wielowymiarowych ISTOT ŚWIATŁA na temat nadchodzących REWOLUCYJNYCH zmian ŚWIADOMOŚCI ludzkości pomagających w osiągnięciu celu naszego obecnego przeznaczenia, DOSKONAŁOŚCI. Osiągnięcie statusu istoty SUWERENNO-INTEGRALNEJ.

PRZEPAŚĆ – INTERPRETACJA

Ciągle ustawicznie szukam i nie ustaję w poszukiwaniu doskonałego kontaktu z Bogiem Ojcem i Jego Królestwem Niebios, o którym głosił Jezus Chrystus. Szukam ustawicznie, ponieważ przyciąga mnie grawitacja Jezusa Chrystusa i  jestem poddany jej, nie stawiam oporu, ponieważ widzę już bardzo wyraźnie, że świat, w jakim żyjemy w całym jego zakresie od materii do uczuć i emocji jest nierzeczywisty, a prawdziwa rzeczywistość to Chrystus. Im więcej widzę tym coraz bardziej chce mi się milczeć i z nikim na te tematy nie rozmawiać. Ponieważ brnę w coraz większe tereny niezrozumiałych relacji pomiędzy Duchem a człowiekiem.

Zobaczyłem, że pomiędzy Duchem a człowiekiem, tym co boskie a tym co ludzkie,  istnieje wręcz rozległa przepaść, otchłań. Zobaczyłem, że po upadku Lucyfera, a potem i Adama, ziemianie zostali odłączeni od Ducha Bożego. To zapoczątkowało czas chaosu, niewiedzy, błądzenia duchowego człowieka. Bezbożność w pełnej gamie stała się udziałem człowieka z powodu braku kontaktu z Duchem Boga, który dostrajał człowieka do Boga. Duch stał się udziałem niewielu, działał głównie w jednostkach takich jak prorocy, sędziowie, niektórzy przywódcy. Ponownie powszechne przyłączenie ludzi do Ducha nastąpiło w dniu zielonych świąt, kiedy to obiecany przez Jezusa Chrystusa Duch Święty zstąpił na apostołów.

Ten Duch Święty jest obiecany każdemu, kto narodzi się właśnie z tego Ducha na nowo. Wtedy dostajemy ZADATEK Ducha Świętego („Który też wycisnał na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do serc naszych” 2 list do Koryntian 1:22). Ten zadatek zaczyna w nas działać i od razu spotyka trudności w postaci kompletnie odmiennego sposobu myślenia człowieka. Ta przepaść jest tak duża, że Duchowi jest wyjątkowo trudno prowadzić i ukierunkowywać człowieka.

Zobaczyłem niedawno w swoim rozmyślaniu nad moimi ostatnimi trudnymi przeżyciami, że jestem kontrolowany elektrycznie i chemicznie. Ograniczam tą kontrolę, ale ona ma szerokie spektrum. Nad nami sprawuje kontrolę emocja i uczucie, które są aktywne  w nas cały czas, a sprzyja im nawet to, co zjedliśmy i wypiliśmy.

Trudne sytuacje w moim życiu zmuszają mnie do szukania coraz to lepszego kontaktu z Duchem i wczoraj Duch do mnie przemówił, że On ustawicznie szuka kontaktu ze mną i z każdym człowiekiem. Powiadomił mnie, że jest mu tak trudno nawiązać kontakt, że uważa wręcz bezpośrednie komunikowanie się z umysłem człowieka za niemożliwe i dlatego działa na polu podświadomości wprowadzając człowieka w nadświadomość, którą jest Jezus Chrystus. Pokazał mi skąd biorą się nieporozumienia. Jeśli Duchowi uda się błysnąć promieniem prawdy w istotę rozwijającą się, szukającą Boga, to często ten błysk, te objawienie prawdy oślepia odbiorcę tak, że wywołuje u niego konwulsje fanatyzmu. Zapoczątkowują się przewroty intelektualne, których rezultat jest katastrofalny. Dzieje się tak dlatego, że filtry elektryczne i emocjonalne, w jakich żyjemy, wywołują u nas niekontrolowany szok i często przekaz jest przerywany i nie dokończony. Człowiek pozostawiony na tym etapie przekazu przekręca przekaz, czego skutkiem najwyższym są różnego rodzaju religie, sekty itp., tworzące podziały. Te przerwane, niedokończone, niezrozumiałe i przekręcone przekazy Ducha Prawdy skierowane do człowieka, stają się przyczyną wielu problemów człowieka, który usłyszał połowicznie i zrozumiał przekaz jako zakończony i pojął go wg własnego systemu filtrów, skutek – katastrofa. Ta wiedza pomaga mi pojąć, że boski i ludzki typ myślenia są bardzo odmienne, rozumiem i uznaję, że typ boski jest doskonały i należy porzucić typ ludki. Więcej zobaczyłem, że typ ludzkiego myślenia ma skłonności samobójcze, prowadzi do śmierci.

Dowiedziałem się o tym wczoraj, ponieważ miałem wczoraj trudny dzień i potrzebowałem światła z Niebios. Sama ta wiedza spowodowała, że mój kontakt z Duchem uległ znacznemu poprawieniu ze zwykłego na cierpliwsze słuchanie. Nie lecę już działać jak tylko usłyszę głos i wyda mi się, że ten błysk to już wszystko, czekam aż całe spektrum światła przeniknie do mnie i przekaz się skończy.
Tutaj chodzi o harmonię pomiędzy rozwojem intelektualnym a duchowym. Za szybki rozwój intelektualny w porównaniu do duchowego stwarza sytuację trudną i niebezpieczną, i odwrotnie, nadmierny rozwój duchowy wytwarza fanatyczne tendencje wypaczające interpretację duchowego przekazu. Doskonałe zrównoważenie umysłu, ustabilizowanie energii uczuć i zmysłów, czyli panowanie nad tymi zakresami życia, gwarantuje harmonię prowadzącą do otrzymania maksimum światła i prawdy, i to gwarantuje prawidłowy rozwój człowieka.

Reklamy

Chmurka tagów

%d blogerów lubi to: