Serdecznie witam wszystkich! Strona ta przeznaczona jest tylko dla ludzi odważnych, śmiało stojących w obliczu NIEZNANEGO, nie bojących się NIEPOJĘTEGO, wolnych od ludzkich wyobraźni i mniemań na temat duchowści i Boga oraz celu naszego istnienia. Strona ta nie jest przeznaczona dla zniewolonych tradycją ludzką oraz tych co nie poszukują uczciwie PRAWDY. Tutaj są umieszczone informacje od bezcielesnych, wielowymiarowych ISTOT ŚWIATŁA na temat nadchodzących REWOLUCYJNYCH zmian ŚWIADOMOŚCI ludzkości pomagających w osiągnięciu celu naszego obecnego przeznaczenia, DOSKONAŁOŚCI. Osiągnięcie statusu istoty SUWERENNO-INTEGRALNEJ.

BOŻA OPATRZNOŚĆ

W nawiązaniu do wpisu MAŁE LISKI przedstawiam następnego małego liska.

Przez całe wieki ziemianie błędnie pojmowali opatrzność Bożą i to jest jeden z błędów szkodzących we właściwym rozwoju.
Jeśli już zauważyliście, przyglądając się historii, to wygląda na to, że hasłem przewodnim życia jest „POSTĘP”.
Cel postępu: osiągnięcie świętości na wzór Ojca.

3 Mojżeszowa 11:45, Biblia Warszawska
… Bądźcie więc świętymi, bom Ja jest święty.
3 Mojżeszowa 20:26, Biblia Warszawska
Będziecie mi więc świętymi, bo Ja jestem święty, Ja, Pan …
3 Mojżeszowa 11:44, Biblia Warszawska
Albowiem Ja, Pan, jestem Bogiem waszym! Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty! …

Ciągły rozwój, ale by on istniał niezbędne jest prowadzenie i nauczanie.
Kto to robi?
Zawsze ten, co stoi wyżej od tego, co stoi niżej, czyli nauczyciel naucza ucznia.
W przypadku ziemian jesteśmy pouczani przez istoty wyższe, nadziemskie władze i zwierzchności, trony i panowania.
Opatrzność Boża jest to połączone wzajemnie działanie istot niebiańskich i Boskich Duchów, które jest zgodne z prawem jakie wynika, kiedy się obserwuje ich działanie, a jest to prawo mówiące o czczeniu Ojca poprzez rozwój Jego dzieci.

Pomiędzy nami a Ojcem jest długi szereg istot pośrednich, które nam usługują i które mają za zadanie nas chronić i pouczać.
Jeśli chodzi o pośrednictwo w znaczeniu osoby, do której kierujemy czczenie, to mamy tylko jednego pośrednika, Chrystusa.
Ja piszę o pośrednictwie w opiece, nauczaniu, prowadzeniu, którego władcą jest Jezus Chrystus, który posługuje się do osiągnięcia celu legionami swoich aniołów.
Mamy bezpośredni dostęp do Ojca poprzez jednego pośrednika Jezusa Chrystusa, ale to się tylko tyczy dostępu do Ojca.
Ojciec szkoli, dba o nas osobiście poprzez szereg istot, jakie sam stworzył, a które są niezbędne na drodze rozwoju Jego dzieci zrodzonych z Ducha.

1 list do Tymoteusza 2:5, Biblia Warszawska
Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus,

Zresztą czytając Biblię widać wyraźnie, że aniołowie czy inne istoty niebiańskie, jakie przychodziły do ludzi, zabraniali oddawania im czci mówiąc, że im nie należy się cześć, bo są naszymi współbraćmi i wpółsługami.

Objawienie Jana 22:9, Biblia Warszawska
I rzecze do mnie: Nie czyń tego! Jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków, i tych, którzy strzegą słów księgi tej, Bogu oddaj pokłon!

Cała Biblia jest usiana przekazem istot niebiańskich i często Biblia wspomina o mocach, potęgach, wojskach, zastępach, duchach i innych istotach niebiańskich.
To aniołowie przekazali prawo Mojżeszowi, które okazało się niedoskonałe, a udoskonalił je Chrystus.

List do Galacjan 3:19, Biblia Warszawska
Czymże więc jest zakon? Został on dodany z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica; a został on dany przez aniołów do rąk pośrednika.

List do Hebrajczyków 2:2, Biblia Warszawska
Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą,

Cała księga Daniela jest przekazem istot niebiańskich.
Jak mi pokazały istoty niebiańskie, które znają Daniela z tamtych czasów, on w tamtych czasach  przyjął naukę o istotach niebiańskich, wierzył w ten rodzaj Bożej Opatrzności i trafił do celu.
Był świadomy, że nad ludźmi są pośrednie istoty niebiańskie i to one kontaktowały się z nim, co zresztą widać czytając uważnie księgę Daniela.

Pokazano mi hierarchię istot niebiańskich i ta wiedza stała się dla mnie jak wyrzutnia duchowa, ułatwiła i przyspieszyła rozwój duchowy.
Może to będzie dla niektórych szokiem, ale pouczony przez istoty już nie widzę w psalmie 91 tylko jedną osobę Ojca, widzę Jego synów, zwanych synami Bożymi.

 Księga Psalmów
91:1 Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, Kto przebywa w cieniu Wszechmocnego,
91:2 Ten mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam.

Ja w tych wersetach widzę 3 osobowości, 3 osoby, 3-ch synów Bożych:
Najwyższy, Wszechmocny, Pan Bóg.

Więcej, w Biblii mamy zapisane, że są takie osobowości jak OBLICZA BOGA, pokazano mi, że są to istoty materialno-duchowe, które są lustrami Ojca i przez które Ojciec sprawuje bezpośrednią władzę na niebiosach. Komunikuje się ze swoimi stworzonymi dziećmi przez istoty zwane Oblicze Boże.
Zrozumienie tego tematu ułatwia rozwój duchowy, tylko z powodu jednego faktu wypływającego z prawa Ojca.
Tym prawem jest SZACUNEK.

Żadna istota niebiańska służąca Ojcu nie przyjdzie do nas i nie pouczy nas nawet wtedy, kiedy brniemy w błędzie, jeśli ją o to nie poprosimy, a jak mamy prosić, jeśli ich nie znamy, a tym bardziej nie widzimy.
Powiedziano mi, że przy tym szkoleniu, jakie przechodzę już powinienem rozróżniać pomiędzy kilkoma władcami niebios, a jednak mętnie ich rozróżniam, nie wspomnę o tym, że słabo ich widzę.

Na ziemi stworzono sobie substytuty, pośredników, którym oddaje się cześć.
I są to jeszcze na dodatek nieprawdziwe istoty.
I tak człowiek popadł w błąd i ślepa nadzieja go prowadzi, tak jak są ślepi jego przewodnicy.

Ew. Mateusza 15:14, Biblia Warszawska
Zostawcie ich! Ślepi są przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną.

Ew. Łukasza 6:39, Biblia Warszawska
Opowiedział im też podobieństwo: Czy może ślepy ślepego prowadzić? Czy obaj nie wpadną do dołu?

Istoty niebios są żywo zainteresowane naszą edukacją, ale kontaktują się tylko z tymi ludźmi, którzy mają zdrowe pojęcie o ich znaczeniu i w kontaktach z nimi zachowują odpowiednie poziomy świadomości.
Kto ma tego nauczać?
Ten, co stoi wyżej.
Czy uczeń się nauczy?
Tak, jeśli opanuje energię wpływu pychy i zarozumiałości, która z natury uniemożliwia naukę każdemu człowiekowi i która żyje w każdym człowieku, jaki narodził się na ziemi, to jest przejaw grzechu, w jakim się poczęliśmy.
Te złe myślenie należy wykorzenić, usunąć i w jego miejsce przyjąć cichość i pokorę, a te są dopiero podstawą umożliwiającą nauczanie.
Wtedy pojawia się Królestwo Niebios i jesteśmy pouczani o tym, co w górze, a ta wiedza uzupełnia i wzbogaca rozwój duchowy, którego celem jest ŚWIĘTOŚĆ na wzór Ojca.

Chmurka tagów

%d blogerów lubi to: