Serdecznie witam wszystkich! Strona ta przeznaczona jest tylko dla ludzi odważnych, śmiało stojących w obliczu NIEZNANEGO, nie bojących się NIEPOJĘTEGO, wolnych od ludzkich wyobraźni i mniemań na temat duchowści i Boga oraz celu naszego istnienia. Strona ta nie jest przeznaczona dla zniewolonych tradycją ludzką oraz tych co nie poszukują uczciwie PRAWDY. Tutaj są umieszczone informacje od bezcielesnych, wielowymiarowych ISTOT ŚWIATŁA na temat nadchodzących REWOLUCYJNYCH zmian ŚWIADOMOŚCI ludzkości pomagających w osiągnięciu celu naszego obecnego przeznaczenia, DOSKONAŁOŚCI. Osiągnięcie statusu istoty SUWERENNO-INTEGRALNEJ.

UKRYTY BÓG

Ostatnio jestem obciążony wieloma sprawami, które pochłaniają mój czas, brakuje mi dnia do załatwienia wszystkiego, co wymusza moją uwagę.
Wszystko nagle zwaliło się na mnie i na początku starałem się uporządkować wszystkie sprawy i dać sobie z nimi radę, jednak ogrom ich różnorodności  przytłaczał mnie. Wiedząc, że nic nie dzieje się poza wolą Boga zacząłem się zastanawiać o co w tym chodzi.
Zrozumiałem, że ma to coś wspólnego z dalszym głębszym moim szkoleniem.
Wtedy mój navigator   przewodnik i obserwator mojej drogi życia pouczył mnie o UKRYTYM BOGU.
Jezus Chrystus mówił o Bogu, że widzi wszystko w ukryciu.

Ew. Mateusza 6:18 Biblia Warszawska
… lecz Ojciec twój, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.

Wiemy o Bogu, że mieszka w światłości niedostępnej i, że otacza się mrokiem.
Jezus Chrystus także powiedział, że Ojca nikt nie widział i nie zna, i że tylko On Jezus zna Ojca, i znać Go będzie ten, komu On Jezus zechce to objawić.
Ten sam Jezus Chrystus powiedział, że Boga mogą zobaczyć tylko ci, co mają czyste serca.

Ew. Mateusza 5:8 Biblia Warszawska
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Więc jest możliwe oglądanie Boga.
Droga jest otwarta.
Ilu ją znajduje?
Świadomość błędów, drogi korekty, właściwej drogi jest życiodajna i to posiadanie tej świadomości i bycie jej posłusznym gwarantuje sukces w postaci oglądania Boga.
Co to jest ukrycie?
Skąd ono się wzięło?
Krótko i zwięźle.
Jest to RÓŻNICA ŚWIADOMOŚCI.

Bóg jest istotą tak odmienną w sposobie myślenia, tak wzniosłą w mądrości, roztropności, rozumie, tak wielki sercem, odmienny w dobroci.
Jego sposób myślenia jest diametralnie inny i Jego drogi poruszania są kompletnie inne od naszych.

Ks. Izajasza 55:9 Biblia Warszawska
Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze.

Jest to umysł o niesamowitej inteligencji, bardzo szybki w myśleniu i niesamowicie bystry, zaskakująco kreatywny.
Obecne nasze słowa nie oddają tego, co mi pokazano.
Trudno jest to opisać słowami ludzkimi, są po prostu niedoskonałe, wręcz są nędzą, nie oddają tego, co zobaczyłem.
Po prostu Bóg to jest tak wielka inteligencja, tak oświecona istota, że wszystkie poniższe inteligencje tracą Go ze wzroku.
Istoty o niższej inteligencji nie potrafią zobaczyć wysokiej inteligencji. Mówię o Jego synach o synach Królestwa, a gdzie my jesteśmy w tym łańcuchu poznania?
Człowiek z najwyższym IQ nie jest w stanie zobaczyć Boga.
Więcej, co mi pokazano, my ciągle przebywamy przed Jego obliczem, patrzymy prosto na Niego, ale przy tym sposobie myślenia nie widzimy Go.
On jest dla nas niewidzialny, więcej, nie wiemy czego się spodziewać i czego oczekiwać.
Powód: niska inteligencja, niskie oświecenie nie potrafi zobaczyć wysokiej inteligencji, bo ramy, w których się poruszamy wpływają na nasz sposób myślenia, wyobraźni i oczekujemy tylko tego, co sobie wyobrazimy.
A Bóg to znacznie coś więcej niż nasza wyobraźnia.
Stąd wynika pojęcie UKRYCIE.
To nie jest celowe zamierzenie, to jest dysproporcja pomiędzy świadomościami, przepaść pomiędzy intelektami tak duża, że niskie intelekty i świadomości nie widzą wyższej inteligencji.
Jednak nie należy upadać z tego powodu na duchu, jest nadzieja i to dana przez samego Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa, który powiedział przyjdźcie do mnie, a staniecie się źródłem wody żywej.
Powiedział, że u Niego jest rozum, roztropność, rozwaga, mądrość i wiedza niezbędna do oczyszczenia brudnego serca tak, by już oczyszczone serce osiągnęło poziom zwany OGLĄDANIEM BOGA, a to dopiero początek, bo jak ludzkie powiedzenie mówi: „kto z kim przebywa takim się staje”. I to jest mądre powiedzenie, bo prawdziwe. Oglądanie Boga odmienia i wznosi świadomość, umysł człowieka na wyżyny obecności Boga. Bóg wie, że ten, kto Go ogląda zmienia się ku życiu. Jednak takie objawienie jest dawane tylko tym, co są tego GODNI. No i pojawia się nowe tajemnicze słowo GODNY. Jednak jest ono proste. Po prostu godny to ten, kto nie otrzymuje nic przypadkiem, tylko wypracowuje sobie to. Koncentruje się na znalezieniu tego co szuka, uzbraja się w wytrwałość, karność, dyscyplinę i jego stan jest taki, że nie można go odwieść od celu, w jakim idzie, aż go osiągnie. Proste, ci, co nie spełnią tych warunków po prostu nie są GODNI.
Dlatego Paweł pisał do Tymoteusza o tym, by wziął sobie do serca rolę żołnierza, zawodnika i rolnika, i kiedy to rozważy, to dostanie właściwe poznanie.

2 list do Tymoteusza
2:4  Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał.
2:5  Bo nawet jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo.
2:6  Rolnik, który pracuje, powinien najpierw korzystać z plonów.
2:7  Rozważ, co mówię, a Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego.

To, co ukryte dąży do odkrycia i bycia jawnym.
Nadchodzą czasy, że ziemia będzie pełna poznania Boga.

Chmurka tagów

%d blogerów lubi to: