Serdecznie witam wszystkich! Strona ta przeznaczona jest tylko dla ludzi odważnych, śmiało stojących w obliczu NIEZNANEGO, nie bojących się NIEPOJĘTEGO, wolnych od ludzkich wyobraźni i mniemań na temat duchowści i Boga oraz celu naszego istnienia. Strona ta nie jest przeznaczona dla zniewolonych tradycją ludzką oraz tych co nie poszukują uczciwie PRAWDY. Tutaj są umieszczone informacje od bezcielesnych, wielowymiarowych ISTOT ŚWIATŁA na temat nadchodzących REWOLUCYJNYCH zmian ŚWIADOMOŚCI ludzkości pomagających w osiągnięciu celu naszego obecnego przeznaczenia, DOSKONAŁOŚCI. Osiągnięcie statusu istoty SUWERENNO-INTEGRALNEJ.

MONITORING

Poprzez kontakty z istotami ze świata mieszkań Boga, poznaję ich punkt widzenia na to, co dzieje się na naszej ziemi.

ew. Jana 14:2 Biblia Warszawska
W domu Ojca mego wiele jest mieszkań;…

Wprowadzono mnie do wielkiego pomieszczenia i pokazano mi tzw. „Księgę Boga”, „Księgę Życia”, o której często czytamy w Biblii.
Nie będę skupiał się na tym, co widziałem, bo już dawno zorientowałem się, że formy i kształty są mi pokazywane w określony sposób, ponieważ mój ograniczony umysł lepiej je przerabia, przyswaja. Te formy nie szokują, są łatwiejsze do analizowania. Dawno zorientowałem się, że oni nie chcą wywołać we mnie szoku, więc przybierają formy znajome mi, jednak w miarę rozwoju mojego umysłu formy stają się coraz bardziej progresywne, zaawansowane. Dlatego nie chcę opisywać form tylko to, co jest istotne, przekaz.
Znalazłem się w tzw. „serwerowni niebios”, gdzie WSZYSTKO jest rejestrowane.
Osoba, która mi towarzyszyła powiedziała to, co już wcześniej opisywałem, że całe wszechświaty są mocno zaawansowanymi szkołami, tutaj są szkoleni przyszli  zwycięscy, którzy zasiądą na tronie Chrystusa.

Objawienie 3:21 Biblia Warszawska
Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie.

Tutaj są szkoleni przyszli władcy narodów.

Objawienie 2:26,27 Biblia Warszawska
Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami,
I będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia gliniane;

Pokazano mi, że wszystko co się dzieje pod niebem jest jawne dla niebios.
Niebiosa posługują się technologiami, o jakich nam się nie śniło, między innymi technologią zwaną MONITORING.
Każda myśl, każde słowo, każdy zamiar, każdy czyn, każda emocja, uczucie, wszystko jest w ciszy i skupieniu rejestrowane.
Ten świat szkoleniowy wygląda tak, że ludzie tracą poczucie rzeczywistości i nie wierzą w Boga, we władzę Niebios, w Królestwo Niebios.
A właśnie te Królestwo Niebios głosił Chrystus.
Niebiosa zorganizowały doskonałą scenerię i poligon doświadczalny.
Mnóstwo przeszkód, pokus, nękań.
Każdy adept Królestwa jest nękany, kuszony, by odejść z drogi, by zboczyć z drogi.
Taki jest cel szkolenia, obdarzyć ucznia siłą, a potem  sprawdzić i przetestować, czy przyswoił sobie tą naukę.
Więcej, co zobaczyłem i sam doświadczyłem, standardem niebios jest wrzucić niewyposażonego człowieka w wir życia i trudów, i dopiero w czasie drogi go obdarzyć niezbędną siłą i mocą do przejścia tej drogi.

ew. Łukasza 12:48 Biblia Warszawska
… Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać.

Chrystus będąc na ziemi był świadomy tego szkolenia i mówił o tym w modlitwie „Ojcze nasz”:

ew. Mateusza 6:13 Biblia Warszawska
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen.

Ta wypowiedź pokazuje, że Bóg prowadzi ludzi na sprawdzian, tak jak Duch poprowadził Chrystusa, by był kuszony przez diabła.
Ten sam diabeł prosił Boga, by pozwolił przesiać uczniów Chrystusa.

ew. Łukasza 22:31 Biblia Warszawska
Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę.

Zobaczyłem cały program szkoleniowy i konsekwencje niezdania szkolenia.
Wszystko jest monitorowane przez Niebiosa, ponieważ Bóg oddał władzę Niebiosom i przez nie rządzi stworzonymi przez siebie światami.

Ks. Daniela 4:23 Biblia Warszawska
…, gdy poznasz, że władza należy do niebios.

Niebiosa są świadome tego, co dzieje się na ziemi, wszelka nieprawość, gwałty, samowola, morderstwa itp.
Człowiek został stworzony jako obraz Boga.
Założenie było być „świętym jak Bóg jest święty”
Pokazano mi, że ze wszystkich stworzeń Bożych jesteśmy najpotężniejszymi istotami, obecnie w stanie upadku, ale posiadamy w sobie potencjał Najwyższego do bycia Najwyższym.
Jednak obecnie ludzie uganiają się za złudą, oddają cześć samowoli, ulegają pokusom nieprawości i oddają hołd złu, klękają przed egoizmem tak, że ci prawdziwie rządzą na ziemi.
To nie ludzie rządzą, to rządzą ciemne żądze i zmysły, istoty osobowe, bezcielesne, które w jakiś sposób zdobyły zainteresowanie i oddanie człowieka tak, że człowiek utożsamia się z tymi ciemnymi cechami jako z samym sobą.
Tylko dlatego żeby utrzymać władzę, rządzący wymyślają nowe prawa, ponieważ ciemna istota daje im żądzę władzy.

ew. Mateusza 20:25 Biblia Warszawska
Ale Jezus, przywoławszy ich, rzekł: Wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie.

Pieniądz zaślepia i ludzie poniżają się, by go zdobyć.
Ludzie stali się niewolnikami tych, co mieli ich testować tych, których na drodze Życia mieli pokonać bez problemu.

ew. Jana 8:34 Biblia Warszawska
Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu.

2 list Piotra 2:19 Biblia Warszawska
Obiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby; czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje.

Kiedy widzimy nieprawość nie powinniśmy się temu dziwić.

Ks. Kaznodziei Salomona 5:7 Biblia Warszawska
Jeżeli widzisz, że w kraju ubogi jest gnębiony i że prawo i sprawiedliwość są gwałcone, nie dziw się temu, bo nad wysokim czuwa wyższy, a jeszcze wyższy nad tamtymi.

W tym wersecie jest mowa o wyższych istotach, które mają nad sobą zwierzchników itd.
To jest program szkoleniowy i nasze zadanie to znaleźć drogę i pastwisko.

ew. Mateusza 7:14 Biblia Warszawska
A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.

ew. Jana 10:9 Biblia Warszawska
Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie.

Na razie jesteśmy otoczeni upadającymi ludźmi, nawet nasi bracia upadają, ale to nie powinno mieć na nas żadnego wpływu.
Każdy oddzielnie będzie oceniany.
Test będzie na najwyższym poziomie, wszystko będzie brane pod uwagę.
Każdy zły czyn będzie oceniony, więcej, nawet każdy dobry czyn będzie sprawdzany pod względem motywów.

Ks. Kaznodziei Salomona 12:14 Biblia Warszawska
Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną – czy dobrą, czy złą.

Każda nasza wypowiedź, każde słowo.

ew. Mateusza 12:36 Biblia Warszawska
A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu.

Wtedy rzeczywistość będzie już inna, obecne wartości rozwieją się jak dym na wietrze.

Ciemność zaślepia i osłabia ducha.
Światło Ducha dodaje siły i energii tak, że człowiek widzi drogę, po jakiej sam idzie i idą inni.
Taki widzi pułapki, pokusy, testy i jednocześnie są mu pokazywane sposoby uniknięcia upadku.
To, co nas spotyka nie jest czymś ponad nasze możliwości, jakie dał nam Bóg.
Jeśli ktoś tak widzi, to jest to znak, że jest w nim przekonanie istoty ciemnej, której zadanie jest zwieść i oszukać, to znaczy, że taki człowiek napił się z brudnego źródła.

1 list do Koryntian 10:13 Biblia Warszawska
Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie;
lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść.

Wszystko, dosłownie wszystko w koło nas rejestruje każdą naszą myśl, słowo, czyn, emocję itp.
Nawet nasz organizm gromadzi dane i przekazuje je do niebios, trawa, woda, powietrze, zwierzęta są nośnikami danych.
Dane są gromadzone i przechowywane na ostateczny egzamin, rozliczenie.

Objawienie 20:12 Biblia Warszawska
I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach.

Chmurka tagów

%d blogerów lubi to: