Serdecznie witam wszystkich! Strona ta przeznaczona jest tylko dla ludzi odważnych, śmiało stojących w obliczu NIEZNANEGO, nie bojących się NIEPOJĘTEGO, wolnych od ludzkich wyobraźni i mniemań na temat duchowści i Boga oraz celu naszego istnienia. Strona ta nie jest przeznaczona dla zniewolonych tradycją ludzką oraz tych co nie poszukują uczciwie PRAWDY. Tutaj są umieszczone informacje od bezcielesnych, wielowymiarowych ISTOT ŚWIATŁA na temat nadchodzących REWOLUCYJNYCH zmian ŚWIADOMOŚCI ludzkości pomagających w osiągnięciu celu naszego obecnego przeznaczenia, DOSKONAŁOŚCI. Osiągnięcie statusu istoty SUWERENNO-INTEGRALNEJ.

Archive for Czerwiec, 2012

UKRYTY BÓG

Ostatnio jestem obciążony wieloma sprawami, które pochłaniają mój czas, brakuje mi dnia do załatwienia wszystkiego, co wymusza moją uwagę.
Wszystko nagle zwaliło się na mnie i na początku starałem się uporządkować wszystkie sprawy i dać sobie z nimi radę, jednak ogrom ich różnorodności  przytłaczał mnie. Wiedząc, że nic nie dzieje się poza wolą Boga zacząłem się zastanawiać o co w tym chodzi.
Zrozumiałem, że ma to coś wspólnego z dalszym głębszym moim szkoleniem.
Wtedy mój navigator   przewodnik i obserwator mojej drogi życia pouczył mnie o UKRYTYM BOGU.
Jezus Chrystus mówił o Bogu, że widzi wszystko w ukryciu.

Ew. Mateusza 6:18 Biblia Warszawska
… lecz Ojciec twój, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.

Wiemy o Bogu, że mieszka w światłości niedostępnej i, że otacza się mrokiem.
Jezus Chrystus także powiedział, że Ojca nikt nie widział i nie zna, i że tylko On Jezus zna Ojca, i znać Go będzie ten, komu On Jezus zechce to objawić.
Ten sam Jezus Chrystus powiedział, że Boga mogą zobaczyć tylko ci, co mają czyste serca.

Ew. Mateusza 5:8 Biblia Warszawska
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Więc jest możliwe oglądanie Boga.
Droga jest otwarta.
Ilu ją znajduje?
Świadomość błędów, drogi korekty, właściwej drogi jest życiodajna i to posiadanie tej świadomości i bycie jej posłusznym gwarantuje sukces w postaci oglądania Boga.
Co to jest ukrycie?
Skąd ono się wzięło?
Krótko i zwięźle.
Jest to RÓŻNICA ŚWIADOMOŚCI.

Bóg jest istotą tak odmienną w sposobie myślenia, tak wzniosłą w mądrości, roztropności, rozumie, tak wielki sercem, odmienny w dobroci.
Jego sposób myślenia jest diametralnie inny i Jego drogi poruszania są kompletnie inne od naszych.

Ks. Izajasza 55:9 Biblia Warszawska
Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze.

Jest to umysł o niesamowitej inteligencji, bardzo szybki w myśleniu i niesamowicie bystry, zaskakująco kreatywny.
Obecne nasze słowa nie oddają tego, co mi pokazano.
Trudno jest to opisać słowami ludzkimi, są po prostu niedoskonałe, wręcz są nędzą, nie oddają tego, co zobaczyłem.
Po prostu Bóg to jest tak wielka inteligencja, tak oświecona istota, że wszystkie poniższe inteligencje tracą Go ze wzroku.
Istoty o niższej inteligencji nie potrafią zobaczyć wysokiej inteligencji. Mówię o Jego synach o synach Królestwa, a gdzie my jesteśmy w tym łańcuchu poznania?
Człowiek z najwyższym IQ nie jest w stanie zobaczyć Boga.
Więcej, co mi pokazano, my ciągle przebywamy przed Jego obliczem, patrzymy prosto na Niego, ale przy tym sposobie myślenia nie widzimy Go.
On jest dla nas niewidzialny, więcej, nie wiemy czego się spodziewać i czego oczekiwać.
Powód: niska inteligencja, niskie oświecenie nie potrafi zobaczyć wysokiej inteligencji, bo ramy, w których się poruszamy wpływają na nasz sposób myślenia, wyobraźni i oczekujemy tylko tego, co sobie wyobrazimy.
A Bóg to znacznie coś więcej niż nasza wyobraźnia.
Stąd wynika pojęcie UKRYCIE.
To nie jest celowe zamierzenie, to jest dysproporcja pomiędzy świadomościami, przepaść pomiędzy intelektami tak duża, że niskie intelekty i świadomości nie widzą wyższej inteligencji.
Jednak nie należy upadać z tego powodu na duchu, jest nadzieja i to dana przez samego Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa, który powiedział przyjdźcie do mnie, a staniecie się źródłem wody żywej.
Powiedział, że u Niego jest rozum, roztropność, rozwaga, mądrość i wiedza niezbędna do oczyszczenia brudnego serca tak, by już oczyszczone serce osiągnęło poziom zwany OGLĄDANIEM BOGA, a to dopiero początek, bo jak ludzkie powiedzenie mówi: „kto z kim przebywa takim się staje”. I to jest mądre powiedzenie, bo prawdziwe. Oglądanie Boga odmienia i wznosi świadomość, umysł człowieka na wyżyny obecności Boga. Bóg wie, że ten, kto Go ogląda zmienia się ku życiu. Jednak takie objawienie jest dawane tylko tym, co są tego GODNI. No i pojawia się nowe tajemnicze słowo GODNY. Jednak jest ono proste. Po prostu godny to ten, kto nie otrzymuje nic przypadkiem, tylko wypracowuje sobie to. Koncentruje się na znalezieniu tego co szuka, uzbraja się w wytrwałość, karność, dyscyplinę i jego stan jest taki, że nie można go odwieść od celu, w jakim idzie, aż go osiągnie. Proste, ci, co nie spełnią tych warunków po prostu nie są GODNI.
Dlatego Paweł pisał do Tymoteusza o tym, by wziął sobie do serca rolę żołnierza, zawodnika i rolnika, i kiedy to rozważy, to dostanie właściwe poznanie.

2 list do Tymoteusza
2:4  Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał.
2:5  Bo nawet jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo.
2:6  Rolnik, który pracuje, powinien najpierw korzystać z plonów.
2:7  Rozważ, co mówię, a Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego.

To, co ukryte dąży do odkrycia i bycia jawnym.
Nadchodzą czasy, że ziemia będzie pełna poznania Boga.

MONITORING

Poprzez kontakty z istotami ze świata mieszkań Boga, poznaję ich punkt widzenia na to, co dzieje się na naszej ziemi.

ew. Jana 14:2 Biblia Warszawska
W domu Ojca mego wiele jest mieszkań;…

Wprowadzono mnie do wielkiego pomieszczenia i pokazano mi tzw. „Księgę Boga”, „Księgę Życia”, o której często czytamy w Biblii.
Nie będę skupiał się na tym, co widziałem, bo już dawno zorientowałem się, że formy i kształty są mi pokazywane w określony sposób, ponieważ mój ograniczony umysł lepiej je przerabia, przyswaja. Te formy nie szokują, są łatwiejsze do analizowania. Dawno zorientowałem się, że oni nie chcą wywołać we mnie szoku, więc przybierają formy znajome mi, jednak w miarę rozwoju mojego umysłu formy stają się coraz bardziej progresywne, zaawansowane. Dlatego nie chcę opisywać form tylko to, co jest istotne, przekaz.
Znalazłem się w tzw. „serwerowni niebios”, gdzie WSZYSTKO jest rejestrowane.
Osoba, która mi towarzyszyła powiedziała to, co już wcześniej opisywałem, że całe wszechświaty są mocno zaawansowanymi szkołami, tutaj są szkoleni przyszli  zwycięscy, którzy zasiądą na tronie Chrystusa.

Objawienie 3:21 Biblia Warszawska
Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie.

Tutaj są szkoleni przyszli władcy narodów.

Objawienie 2:26,27 Biblia Warszawska
Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami,
I będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia gliniane;

Pokazano mi, że wszystko co się dzieje pod niebem jest jawne dla niebios.
Niebiosa posługują się technologiami, o jakich nam się nie śniło, między innymi technologią zwaną MONITORING.
Każda myśl, każde słowo, każdy zamiar, każdy czyn, każda emocja, uczucie, wszystko jest w ciszy i skupieniu rejestrowane.
Ten świat szkoleniowy wygląda tak, że ludzie tracą poczucie rzeczywistości i nie wierzą w Boga, we władzę Niebios, w Królestwo Niebios.
A właśnie te Królestwo Niebios głosił Chrystus.
Niebiosa zorganizowały doskonałą scenerię i poligon doświadczalny.
Mnóstwo przeszkód, pokus, nękań.
Każdy adept Królestwa jest nękany, kuszony, by odejść z drogi, by zboczyć z drogi.
Taki jest cel szkolenia, obdarzyć ucznia siłą, a potem  sprawdzić i przetestować, czy przyswoił sobie tą naukę.
Więcej, co zobaczyłem i sam doświadczyłem, standardem niebios jest wrzucić niewyposażonego człowieka w wir życia i trudów, i dopiero w czasie drogi go obdarzyć niezbędną siłą i mocą do przejścia tej drogi.

ew. Łukasza 12:48 Biblia Warszawska
… Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać.

Chrystus będąc na ziemi był świadomy tego szkolenia i mówił o tym w modlitwie „Ojcze nasz”:

ew. Mateusza 6:13 Biblia Warszawska
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen.

Ta wypowiedź pokazuje, że Bóg prowadzi ludzi na sprawdzian, tak jak Duch poprowadził Chrystusa, by był kuszony przez diabła.
Ten sam diabeł prosił Boga, by pozwolił przesiać uczniów Chrystusa.

ew. Łukasza 22:31 Biblia Warszawska
Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę.

Zobaczyłem cały program szkoleniowy i konsekwencje niezdania szkolenia.
Wszystko jest monitorowane przez Niebiosa, ponieważ Bóg oddał władzę Niebiosom i przez nie rządzi stworzonymi przez siebie światami.

Ks. Daniela 4:23 Biblia Warszawska
…, gdy poznasz, że władza należy do niebios.

Niebiosa są świadome tego, co dzieje się na ziemi, wszelka nieprawość, gwałty, samowola, morderstwa itp.
Człowiek został stworzony jako obraz Boga.
Założenie było być „świętym jak Bóg jest święty”
Pokazano mi, że ze wszystkich stworzeń Bożych jesteśmy najpotężniejszymi istotami, obecnie w stanie upadku, ale posiadamy w sobie potencjał Najwyższego do bycia Najwyższym.
Jednak obecnie ludzie uganiają się za złudą, oddają cześć samowoli, ulegają pokusom nieprawości i oddają hołd złu, klękają przed egoizmem tak, że ci prawdziwie rządzą na ziemi.
To nie ludzie rządzą, to rządzą ciemne żądze i zmysły, istoty osobowe, bezcielesne, które w jakiś sposób zdobyły zainteresowanie i oddanie człowieka tak, że człowiek utożsamia się z tymi ciemnymi cechami jako z samym sobą.
Tylko dlatego żeby utrzymać władzę, rządzący wymyślają nowe prawa, ponieważ ciemna istota daje im żądzę władzy.

ew. Mateusza 20:25 Biblia Warszawska
Ale Jezus, przywoławszy ich, rzekł: Wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie.

Pieniądz zaślepia i ludzie poniżają się, by go zdobyć.
Ludzie stali się niewolnikami tych, co mieli ich testować tych, których na drodze Życia mieli pokonać bez problemu.

ew. Jana 8:34 Biblia Warszawska
Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu.

2 list Piotra 2:19 Biblia Warszawska
Obiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby; czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje.

Kiedy widzimy nieprawość nie powinniśmy się temu dziwić.

Ks. Kaznodziei Salomona 5:7 Biblia Warszawska
Jeżeli widzisz, że w kraju ubogi jest gnębiony i że prawo i sprawiedliwość są gwałcone, nie dziw się temu, bo nad wysokim czuwa wyższy, a jeszcze wyższy nad tamtymi.

W tym wersecie jest mowa o wyższych istotach, które mają nad sobą zwierzchników itd.
To jest program szkoleniowy i nasze zadanie to znaleźć drogę i pastwisko.

ew. Mateusza 7:14 Biblia Warszawska
A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.

ew. Jana 10:9 Biblia Warszawska
Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie.

Na razie jesteśmy otoczeni upadającymi ludźmi, nawet nasi bracia upadają, ale to nie powinno mieć na nas żadnego wpływu.
Każdy oddzielnie będzie oceniany.
Test będzie na najwyższym poziomie, wszystko będzie brane pod uwagę.
Każdy zły czyn będzie oceniony, więcej, nawet każdy dobry czyn będzie sprawdzany pod względem motywów.

Ks. Kaznodziei Salomona 12:14 Biblia Warszawska
Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną – czy dobrą, czy złą.

Każda nasza wypowiedź, każde słowo.

ew. Mateusza 12:36 Biblia Warszawska
A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu.

Wtedy rzeczywistość będzie już inna, obecne wartości rozwieją się jak dym na wietrze.

Ciemność zaślepia i osłabia ducha.
Światło Ducha dodaje siły i energii tak, że człowiek widzi drogę, po jakiej sam idzie i idą inni.
Taki widzi pułapki, pokusy, testy i jednocześnie są mu pokazywane sposoby uniknięcia upadku.
To, co nas spotyka nie jest czymś ponad nasze możliwości, jakie dał nam Bóg.
Jeśli ktoś tak widzi, to jest to znak, że jest w nim przekonanie istoty ciemnej, której zadanie jest zwieść i oszukać, to znaczy, że taki człowiek napił się z brudnego źródła.

1 list do Koryntian 10:13 Biblia Warszawska
Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie;
lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść.

Wszystko, dosłownie wszystko w koło nas rejestruje każdą naszą myśl, słowo, czyn, emocję itp.
Nawet nasz organizm gromadzi dane i przekazuje je do niebios, trawa, woda, powietrze, zwierzęta są nośnikami danych.
Dane są gromadzone i przechowywane na ostateczny egzamin, rozliczenie.

Objawienie 20:12 Biblia Warszawska
I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach.

Chmurka tagów

%d blogerów lubi to: