Serdecznie witam wszystkich! Strona ta przeznaczona jest tylko dla ludzi odważnych, śmiało stojących w obliczu NIEZNANEGO, nie bojących się NIEPOJĘTEGO, wolnych od ludzkich wyobraźni i mniemań na temat duchowści i Boga oraz celu naszego istnienia. Strona ta nie jest przeznaczona dla zniewolonych tradycją ludzką oraz tych co nie poszukują uczciwie PRAWDY. Tutaj są umieszczone informacje od bezcielesnych, wielowymiarowych ISTOT ŚWIATŁA na temat nadchodzących REWOLUCYJNYCH zmian ŚWIADOMOŚCI ludzkości pomagających w osiągnięciu celu naszego obecnego przeznaczenia, DOSKONAŁOŚCI. Osiągnięcie statusu istoty SUWERENNO-INTEGRALNEJ.

OKREŚLONE WYMAGANIA

Istnieją określone wymagania dotyczące tych, co są prowadzeni przez Ducha i zmierzają do Raju.
Dzisiaj chcę skupić się na kilku bardzo istotnych wymaganiach.
W Biblii zapisano takie wymaganie, jakie stawia człowiekowi  Bóg:

3 Mojżeszowa 11:44 Biblia Warszawska
Albowiem Ja, Pan, jestem Bogiem waszym! Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty!

3 Mojżeszowa 11:45 Biblia Warszawska
…Bądźcie więc świętymi, bom Ja jest święty.

3 Mojżeszowa 20:7 Biblia Warszawska
Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, gdyż Ja, Pan, jestem Bogiem waszym.

3 Mojżeszowa 20:26 Biblia Warszawska
Będziecie mi więc świętymi, bo Ja jestem święty, Ja, Pan i oddzieliłem was od innych ludów, abyście byli moimi.

Święty znaczy czysty, kompletnie wolny od wpływu jakichkolwiek zmysłów, niepodatny na ciemność.
Niebiosa cenią sobie tych, co panują nad zmysłami.

Przyp. Salomona 16:32 Biblia Warszawska
Więcej wart jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta.

Szczyt doskonałości, świętości i panowania nad ciemnością zmysłów mamy opisany u Habakuka.

ks. Habakuka  Biblia Warszawska
3:17 Zaiste, drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron.
Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia.
W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła.

3:18   Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia.

Doskonały stan świadomości, wolność umysłu, radość ducha, niepodatność na troskę o byt.

Niebiosa cenią sobie tych pielgrzymów, co w drodze do Raju uzyskali poprzez Ducha Świętego taki stan świadomości, że
wzgardzili tzw. swoim życiem i umiłowali wolę Boga i ją obrali jako przewodnika,
uczą się od Chrystusa być cichymi i pokornymi,
nie szukają swego, ale szukają chwały tego, który ich posłał,
nie szukają chwały ludzkiej,
nie szukają uznania ludzi,
nie zwracają uwagi na pochlebstwa,
są niewzruszeni, kiedy słyszą skierowane do nich obelgi,
błogosławią tych, którzy im wyrządzają krzywdę,
nie zwracają uwagi, kiedy najlepsi przyjaciele zawodzą,
są niewzruszeni w obliczu zdrady towarzyszy,
nie oczekują zapłaty ani nagrody od Boga,
kiedy pomagają i udzielają jałmużny, świadomie zapominają o tym, bo wiedzą skąd wszystko pochodzi,
(tylko ci, co nie wznieśli się na wyżyny nauki Ducha Świętego w swojej marnej złudzie, chlubią się tym, co robią, jakby to było ich działanie, wypływające z ich mocy, wydaje im się, że mają siły i moc do działania),
gardzą wszelką ciemnością,
drwiąc z podszeptów ciemności nauczyli się świętować podczas niepewności,
ucztować w czasie rozczarowania,
entuzjazmować się wobec oczywistej porażki,
krzepić się, gdy pojawiają się trudności,
wykazywać niezachwianą odwagę w obliczu bezkresu,
okazywać niezwyciężoną wiarę, kiedy stają twarzą w twarz z wyzwaniem tego, co niezrozumiałe,
podążając za Mistrzem stali się odporni na rozczarowania,
biegną życiem i nie mdleją, a kiedy nie uzyskują wyżyn niebios, nie upadają na duchu ani na moment, nie tracą zaufania ani wiary w to, że osiągną z pomocą Boga Raj,
ich serce jest mocne, nie boją się złej wieści,
ich radość wypływa ze społeczności z Bogiem, a nie z tego, co posiadają materialnego lub z nabytej siły ducha,
ich radość jest stała w obliczu dnia złego i dobrego, bo mają świadomość, że oba stwarza Bóg.

Mógłbym wymieniać jeszcze mnóstwo doskonałych cech chwały.
Każdy, kto podąża za Chrystusem jest pouczany przez Ducha o tym, co ważne jest dla Boga, o Jego mądrości i o tym, co On miłuje i lubi.
Tutaj nie chodzi o spełnianie zachcianek woli Boga lub sprawianie mu przyjemności, jeśli ktoś tak to widzi, to niech szybko zmieni swoje spojrzenie, bo jest to fałszywy obraz Boga, tutaj chodzi o życie i śmierć.
Są to cnoty życiodajne, zapewniają wieczność, gwarantują pokój ducha, zdrowie duszy, radość świadomości, wolność umysłu,
to właśnie jest Chrystus, to jest część Jego chwały, to jest Jego Królestwo Niebios.

Do tej pory były czasy, gdzie niewielu osiągało wyżyny doskonałości, teraz nadchodzi wezwanie do wielu prosto od mocy niebieskich, prosto z Raju, prosto ze Światłości Niedostępnej: „Dążcie do świętości”.

Hebrajczyków 12:14 Biblia Warszawska
Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana,

Łukasz 12:48 Biblia Warszawska
…Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać.

Wymagania nie są trudne.
Sam doświadczam tego, co powyżej napisałem i świadczę, że osiągam dzięki Duchowi Świętemu, który wspomaga mnie, osiągam te cnoty szybko i skutecznie.
Jest to możliwe i nawet jest to miłe i przyjemne, daje lekkość ducha, niewysłowioną wolność, radość świadomości, zwycięskie życie.

Chmurka tagów

%d blogerów lubi to: