Serdecznie witam wszystkich! Strona ta przeznaczona jest tylko dla ludzi odważnych, śmiało stojących w obliczu NIEZNANEGO, nie bojących się NIEPOJĘTEGO, wolnych od ludzkich wyobraźni i mniemań na temat duchowści i Boga oraz celu naszego istnienia. Strona ta nie jest przeznaczona dla zniewolonych tradycją ludzką oraz tych co nie poszukują uczciwie PRAWDY. Tutaj są umieszczone informacje od bezcielesnych, wielowymiarowych ISTOT ŚWIATŁA na temat nadchodzących REWOLUCYJNYCH zmian ŚWIADOMOŚCI ludzkości pomagających w osiągnięciu celu naszego obecnego przeznaczenia, DOSKONAŁOŚCI. Osiągnięcie statusu istoty SUWERENNO-INTEGRALNEJ.

WSTRZĄSY

Pokazano mi, że ludzkość i niebiosa czekają wstrząsy, jakie dokona Bóg.
Tak jak na początku blogu po prawej stronie, na fioletowym tle, mamy napisane:

Hebrajczyków 12:26 Biblia Warszawska
Ten, którego głos wtenczas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem.

Pokazano mi kilka wstrząsów, jakie jeszcze czekają niebiosa i ziemię.

PIERWSZY WSTRZĄS.
Przed końcem tego programu szkoleniowego, w jednym czasie, zostaną nawiedzone zbrojne zastępy niebios i władcy ziemscy.

Izajasz 24:21 Biblia Warszawska
I stanie się w owym dniu, że Pan nawiedzi wojsko górne w górze, a królów ziemi na ziemi.

Kiedy skończy się ten plan rzeczywistości, niebiosa przeżyją

DRUGI WSTRZĄS.
ZJEDNOCZENIE MIESZKAŃCÓW NIEBIOS Z MIESZKAŃCAMI ZIEMI.

Efezjan 1:10 Biblia Warszawska
Tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim,

Dla mieszkańców niebios będzie to duży wstrząs.
Bo to nie oni do nas zostaną przyłączeni, tylko my do nich i to nie oni do nas zejdą, tylko my wstąpimy do nich, do ich mieszkań i ich świata.
Dla nich jako gospodarzy  i dla nas gości to będzie duży wstrząs.

Jednak zjednoczonych mieszkańców niebios i ziemi czeka jeszcze jeden bardzo poważny

TRZECI WSTRZĄS.
CALA WŁADZA NA NIEBIE I ZIEMI ZOSTANIE ODDANA BOGU.

1 list do Koryntian Biblia Warszawska:

15:24  Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc.
15:25  Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje.
15:26  A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć.
15:27  Wszystko bowiem poddał pod stopy jego. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał.
15:28  A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim.

Mieszkańcy niebios pokazali mi, że dla nich to będą wstrząsy, ponieważ znajdą się w sytuacjach, w jakich jeszcze nie byli.
Czekają ich i nas gruntowne zmiany.
Wspólna przyszłość.

Reklamy

Chmurka tagów

%d blogerów lubi to: