Serdecznie witam wszystkich! Strona ta przeznaczona jest tylko dla ludzi odważnych, śmiało stojących w obliczu NIEZNANEGO, nie bojących się NIEPOJĘTEGO, wolnych od ludzkich wyobraźni i mniemań na temat duchowści i Boga oraz celu naszego istnienia. Strona ta nie jest przeznaczona dla zniewolonych tradycją ludzką oraz tych co nie poszukują uczciwie PRAWDY. Tutaj są umieszczone informacje od bezcielesnych, wielowymiarowych ISTOT ŚWIATŁA na temat nadchodzących REWOLUCYJNYCH zmian ŚWIADOMOŚCI ludzkości pomagających w osiągnięciu celu naszego obecnego przeznaczenia, DOSKONAŁOŚCI. Osiągnięcie statusu istoty SUWERENNO-INTEGRALNEJ.

Wiedza pogłębia świadomość, a stopień świadomości decyduje o sile ducha.
Mało wiedzy – niska świadomość, niska, ograniczona wiara niezdolna do normalnego funkcjonowania.
W celu uświadomienia i podniesienia poziomu świadomości dzisiaj chcę wam przedstawić różnice w osobowości, intelekcie i umyśle pomiędzy nami ludźmi a mieszkańcami wyżej rozwiniętych światów.
Część jest z moich obserwacji podczas rozmów z mieszkańcami niebios, a część z ich przekazu.

Procesy myślowe istot niebios są kompletnie inne niż procesy myślowe na ziemi, w niczym nie przypominają naszego sposobu pojmowania.
Zobaczyłem, że w porównaniu z ich umysłami nasze procesy myślowe należą, wg miary niebios, do bardzo niskiego sposobu myślenia, można powiedzieć zwierzęcego.
Często to, co dla nas ma wartość dla nich jest obrzydliwością, nie rozumieją jak my możemy coś takiego lubić lub pożądać.
Oni nas widzą jako niższą klasę istot stworzonych.
Na ziemi też są znaczące różnice kulturowe.
Jednak ja mówię o przepaści w myśleniu i postrzeganiu.
Jest to taka przepaść, że gdyby normalnego człowieka przenieść w ich świat, nic by nie widział, ani nic nie słyszał, byłby głuchy i niemy, wydawałoby mu się, że jest na pustyni, będąc w tym czasie w centrum ich świata, w tłoku istot, na skrzyżowaniu szlaków, w ruchliwym miejscu.
Po prostu nie wiemy czego się spodziewać, spodziewamy się tylko tego, czego jesteśmy nauczeni, z czym zaznajomieni.
Przyzwyczajeni do naszego sposobu myślenia, coś tam pojmujemy, jeśli pojedziemy np. do Chin, ale bez wprowadzenia, bez pomocy mieszkańca Chin, nic byśmy nie rozumieli z ich kultury, tylko byśmy jeszcze ich obrazili lub znieważyli, tak bardzo jest to odmienna kultura, chociaż jest na tej samej ziemi co my.
A tym bardziej jest różnica pomiędzy ludźmi a mieszkańcami niebios.

Dlatego Jezus Chrystus mówił o tym, że ten, co przyjdzie z nieba nie będzie pojęty ani zrozumiany przez tych z ziemi, bo będzie mówił o tym, co w niebie i nikt go nie pojmie.

ew. Jana,  Biblia Warszawska
3:31 Kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkimi, kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i mówi rzeczy ziemskie; kto przychodzi z nieba, jest ponad wszystkimi,
3:32  Świadczy o tym, co widział i słyszał, lecz nikt nie przyjmuje jego świadectwa.

Jednak nie do końca jest tak, że jesteśmy w tzw. gorszej pozycji.
Raczej bym tak tego nie rozpatrywał, pozycjonując, to niewłaściwy sposób myślenia, niedoskonały.
Zobaczyłem, że w wielu sprawach przewyższamy istoty niebios.
Mamy kompletnie odmienny, o wiele doskonalszy sposób myślenia.

Przykłady.
DZIELNOŚĆ – ODWAGA
Istoty niebios są dzielne z natury, bo tak zostały stworzone, my w trakcie procesu szkolenia, zwanym życie, nabywamy dzielność, więcej, istoty nie są odważne, a my jesteśmy odważni i ryzykujemy, bo mamy nadzieję, wiarę, dlatego podejmujemy odważne decyzje.
Oni nie znają takich procesów myślowych, widzą, obserwując nas, że wg nich jakoś dziwnie się zachowujemy.

ŻYCZLIWOŚĆ, TROSKA i ALTRUIZM
Z natury są życzliwi i troskliwi, ale nie altruistyczni, nie mogą wypracować w sobie takiej cechy, bo brakuje im warunków, żyją w innym świecie.

STOSUNEK DO PRZYSZŁOŚCI
Istoty niebios oczekują radosnej przyszłości, ale nie oczekują jej w nadziei.
Ponieważ nadzieja jest powiązana z zaufaniem, ufna nadzieja, że będzie dobrze jest znana tylko człowiekowi, ponieważ spełniamy wszelkie kryteria, by taka ufna nadzieja zaistniała. My żyjemy w niepewnych czasach i w niepewnym miejscu, i pozostaje nam poddać się lub ufać w lepsze jutro, i czekać z radością i nadzieją na te lepsze jutro, oni tego procesu myślenia nie znają, bo nic im nie zagraża, po prostu spodziewają się tylko ciągle lepszej przyszłości.

STOSUNEK DO WIARY
Mają wiarę w stabilny wszechświat, zwany niebem. Nawet nie wyobrażają sobie, że coś im może zagrozić w ich domu.
Kompletnie obca jest im zbawcza wiara, dzięki której człowiek pnie się w górę do bram Raju.

PRAWDA
Kochają prawdę, ale kompletnie nic nie wiedzą o jej innym obliczu, o jej zbawczych właściwościach.

IDEALIZM
Mieszkańcy niebios są idealni, bo tacy zostali stworzeni.
Kompletnie obca jest im radość stawania się taką idealną istotą poprzez system wyborów, jakiego doświadcza upadły człowiek, wspomagany przez Jezusa Chrystusa, który nas sam uświęca. My urodziliśmy się uszkodzeni i w procesie życia stajemy się, dzięki Jezusowi Chrystusowi, doskonali i to jest fascynujące i doskonalsze stworzenie, bo przechodzi się ekscytujący proces przemiany, świadomej przemiany, w której uczestniczymy świadomie, to jest tak doskonała droga, że ci, co tą drogą przejdą będą doskonale stworzeni, wypróbowani i uznani za niezawodnych. Jak widzicie, w tej kwestii jesteśmy w bardzo doskonałym miejscu. Mieszkańcy niebios nie znają takich procesów życia i myślenia.

LOJALNOŚĆ
Są lojalni, bo takimi zostali stworzenia, chociaż zaślepiona znaczna część uległa pokusie i zbuntowała się, dalej będąc lojalna wobec swoich upadłych zwierzchników, którzy ich pociągnęli za sobą w ciemność.
My ludzie doświadczamy odwrotnej drogi, doświadczamy emocji szczerego i rozumnego poświęcania się obowiązkowi, w obliczu pokusy zaniedbania.

BEZINTERESOWNOŚĆ
Mieszkańcy niebios są bezinteresowni, bo tacy zostali stworzeni, ale nigdy nie doświadczyli tych poziomów doznania dzięki zwycięstwu nad wojującym egocentryzmem, z jakim my mamy do czynienia na co dzień, kiedy jesteśmy kuszeni, by być egoistyczni i by egoizm stał się naszym ja. Kiedy jesteśmy świadomi tego wpływu i pokonujemy go, wtedy doznajemy prawdziwej radości  przemiany, nasza bezinteresowność jest cenna, chociaż może dotyczyć czegoś małego.

To tak jak Jezus powiedział, że uboga wdowa wrzucając 2 grosze, jako datek w świątyni, wrzuciła więcej niż ci, co wrzucali setki lub tysiące, ponieważ ona wrzuciła wszystko co miała, a oni tylko to co im zbywało. Bóg mierzy inną miarą.

ew. Łukasza,  Biblia Warszawska
21:2  Ujrzał też pewną ubogą wdowę, wrzucającą tam dwa grosze,
21:3  I rzekł: Zaprawdę, powiadam wam, iż ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy.
21:4  Albowiem oni wszyscy dorzucili do darów z tego, co im zbywa, ona zaś złożyła z niedostatku swojego wszystko, co miała na swe utrzymanie.

CIESZENIE SIĘ – RADOŚĆ
Cieszą się z przyjemności, ale nie pojmują radości, jaką daje możliwość uniknięcia potencjalnego bólu, znany objaw tylko człowiekowi.

ZBAWIENIE
Dla nich to jest kompletnie obcy temat. Widzą nas, ale nie pojmują co się dzieje.
My doznajemy nieznanych im sił, jakich udziela Bóg poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa.

WŁADZA NAD CIEMNOŚCIĄ

Dla nich to trudny temat, widziałem, że w obliczu ciemności wielu ustępuje i cofa się.
Owszem widziałem istoty niebios, zwane MOCARZAMI, są to bardzo silne istoty światła, atakują ciemność zewnętrzną, ale nigdy nie doświadczyły jej w sobie i nie znają procesu uwalniania się od mocy ciemności od wewnątrz.
Tron Jezusa Chrystusa został przewidziany tylko dla tych, co trwają w Chrystusie.
Tylko ci, co podążają za Chrystusem zasiądą na Jego tronie władzy nad wszelkimi myślami i zmysłami, zapanują nad wszelką emocją i uczuciem oraz nad wszelkimi istotami,  które oddały cześć ciemności podzielając jej poglądy.

To tak w skrócie, w celu poszerzenia horyzontów, przedstawiłem różnice pomiędzy ludźmi a mieszkańcami niebios.

Chmurka tagów

%d blogerów lubi to: