Serdecznie witam wszystkich! Strona ta przeznaczona jest tylko dla ludzi odważnych, śmiało stojących w obliczu NIEZNANEGO, nie bojących się NIEPOJĘTEGO, wolnych od ludzkich wyobraźni i mniemań na temat duchowści i Boga oraz celu naszego istnienia. Strona ta nie jest przeznaczona dla zniewolonych tradycją ludzką oraz tych co nie poszukują uczciwie PRAWDY. Tutaj są umieszczone informacje od bezcielesnych, wielowymiarowych ISTOT ŚWIATŁA na temat nadchodzących REWOLUCYJNYCH zmian ŚWIADOMOŚCI ludzkości pomagających w osiągnięciu celu naszego obecnego przeznaczenia, DOSKONAŁOŚCI. Osiągnięcie statusu istoty SUWERENNO-INTEGRALNEJ.

ŻYWA DRABINA

ŻYWA DRABINA – HIERARCHIA WSTĘPOWANIA DO CENTRUM  WSZECHŚWIATÓW – RAJU.

Udzielono mi pozwolenia, bym w skrócie opisał zarys tego, co mi pokazano odnośnie rozwoju duchowego i celu istnienia  systemu materialno-duchowego.

Synowie Boży posiadają ogromną wiedzę na temat hierarchii wszechistnienia.
Posługują się niepojętą i trudną dla śmiertelnego umysłu wiedzą dotyczącą źródła wszechistnienia, jakim jest istota nazywana przez ludzi Bóg.
Powiedzieli mi, że oni nazywają Go różnie, ale w kontaktach z istotami czasu i przestrzeni, tak nazywają istoty materialne podległe wpływowi czasu i mieszkające w ciałach materialnych, żyjące we wszechświatach posiadających granice, posługują się ograniczoną ilością imion Boga.
W moich spotkaniach przekazują mi informację poprzez różne wariacje form.
Czasami odnoszę wrażenie, że bawią się zmiennością przekazu, wygląda to tak, jakby im to sprawiało przyjemność.
W trakcie jednego spotkania trwającego np. 30 min potrafią zmienić kilka form przekazu, ciągle przekazując tylko jedna informację, a każda kolejna forma jest kontynuacją przekazu.
Poruszają się w tym bardzo płynnie i zgrabnie.
Jestem zakłopotany, bo nie umiem w pełni przekazać, opisać coś, co doświadczam różnymi zmysłami.
Wg ich informacji człowiek został stworzony z 12 zmysłami. Obecnie powszechnie my ludzie posługujemy się 5 zmysłami.
O tym, jak pokazali mi jakie mamy zmysły aktywne i nieaktywne, napiszę w innym wpisie.
Teraz chcę wyjaśnić, że posługujemy się 5 zmysłami, a oni potrafią aktywować w nas pozostałe 7 zmysłów i przez nie często przemawiają do mnie. Skutek jest taki, że nie jest możliwe, w formie słów, przekazanie informacji, jakie serce odczuło lub w mgnieniu oka zobaczyłem.
Na dzień dzisiejszy, wg wiedzy jaką mam, wygląda to wg mnie, że taka forma przekazu jest celowo mi pokazywana, bym nie umiał przekazać informacje, które oni nie chcą, by były przekazane, ale które chcą, bym je znał i, by we mnie one działały.
Powyższy opis pisze tak w celu wyjaśnienia, że nie wszystko da się opisać słowami i dlatego imiona Boga też nie wszystkie da się wypowiedzieć, ponieważ niektóre określają Jego atrybuty duchowe, a te są nie do opisania, nie można je w ogóle nazwać, to się po prostu czuje, jakoś wie w sercu, ale brakuje słów, ponieważ to nie jest przedmiot lub cecha nam znana.
Po tym wyjaśnieniu wracam do hierarchii, jaką mi pokazano.
Jest to ogromy skrót. Radzę, bez  pomocy Ducha Świętego nie dopisywać sobie scenariusza, może być mylny, istnieje ryzyko błędu.

Jest istniejąca bez początku i końca istota, tak różna od wszelkiego innego, co jest nam znanie i nie znane, że jednocześnie budzi lęk i zachwyt.
Mówią o tej istocie Bóg, Ojciec, Źródło, Stwórca, Wszechmogący, Wszechwiedzący, Życie, Prawda, Absolut, Doskonałość, Ideał.
Imion ma mnóstwo i na razie na tym skończę.
Jest to istota o niesamowitej inteligencji i mądrości, bardzo bystra i szalenie kreatywna.
Powiedzieli mi, że jest przedczasowy i przedduchowy.
Niczemu nie podlega, wszystko mu podlega.
Nic nie ma na Niego wpływu, na wszystko On ma wpływ.
Jest absolutnie wolny, robi co zechce i jak zechce.
Wiadomo o Nim, że jest Duchem, ale to inny duch niż pozostałe duchy.
Wiadomo, że jest Miłością i jednocześnie Ogniem Trawiącym.
Jest doby, ale dobroć nie jest Nim.
Jest miłosierny, ale miłosierdzie to nie On.
On to wszystko stworzył.
Żeby się nie rozpisywać, to tyle na temat opisu Boga.
Dostałem pozwolenie, by opisać to, co mi pokazano na temat Boga w innym wpisie już wkrótce.
Na razie skupiam się na hierarchii.

Bóg mieszka w światłości niedostępnej.
Światłość niedostępna jest źródłem, centrum wszechistnienia.
Wszechistnienie to forma materialna, forma energetyczna, forma myśli, forma ducha i nie poznane do dzisiaj inne formy, jakie synowie Boży poznają i wiedza o ich istnieniu, ale ich nie widzą.

Bóg stworzył 7 wszechświatów i wszystkie one są połączone i biorą wszelką energię i siłę ze źródła, ze światłości niedostępnej, w której mieszka Bóg i sam wszystko podtrzymuje.

W Biblii mamy napisane, że Bóg mieszka w światłości niedostępnej i to jest informacja dla nas, ale synowie Boży mówią na to WSZECHŚWIAT WSZECHŚWIATÓW.
W Biblii mamy także użytą inną nazwę, gdzie jest napisane NIEBIOSA NIEBIOS.

Nehemiasz 9:6 Biblia Warszawska
Ty jedynie jesteś Panem! Ty stworzyłeś niebiosa, niebiosa niebios i cały ich zastęp, ziemię i wszystko, co jest na niej, morza i wszystko, co jest w nich, Ty też wszystko to utrzymujesz przy życiu, a zastęp niebieski oddaje ci pokłon.

5 Mojżeszowa 10:14 Biblia Warszawska
Oto do Pana, twego Boga, należą niebiosa i niebiosa niebios, ziemia i wszystko, co na niej się znajduje,

1 Tymoteusz 6:16 Biblia Warszawska
Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może; jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen.

Bóg ze ŚWIATŁOŚCI NIEDOSTĘPNEJ zwanej NIEBIOSA NIEBIOS dowodzi, przekazuje swoją siłę, przez którą przekazuje życie i podtrzymuje wszechistnienie.

ŚWIATŁOŚĆ-NIEBIOSA są połączone z 7 innymi niebiosami, zwanymi przez synów Bożych wszechświatami.
Wiadomo, że Bóg używa niezliczone rzesze wszelkich istot o bardzo różnej formie bytu, używa ich do sprawowania wszelkiej kontroli nad działaniem i rozwojem wszechistnienia.
Synowie Boży znają WSZECHŚWIAT WSZECHŚWIATÓW, inaczej NIEBIOSA NIEBIOS czy ŚWIATŁOŚĆ NIEDOSTĘPNĄ, ale nie wiedzą co to jest, nie zbadali tego, są w trakcie poznawania.
Podejrzewają, że jest więcej wszechświatów, ale im dostępna wiedza mówi o 7-u wszechświatach połączonych z centrum, zwanym u nas NIEBIOSA NIEBIOS.
Nasz wszechświat, w jakim żyjemy jest materialny i jest jednym z 7-u wszechświatów.
Nasz wszechświat jest przepełniony istotami o różnej formie bytu.
Istoty te są na różnym szczeblu rozwoju duchowego.
Nie wszystko mogę opisać i dlatego szybko przekażę to, co mogę odnośnie istot.
Jest Bóg, który ma Syna i są połączeni Duchem Świętym.
Każdy z nich zajmuje się inną działalnością, ale pracują dla wspólnej sprawy.
Pomiędzy Bogiem a człowiekiem jest tylko jeden pośrednik, Jezus Chrystus.
Jezus Chrystus, od momentu jak zakończył fizyczny byt na ziemi, posługuje się Duchem Prawdy, zwanym Duchem Świętym.
Duch Święty wywiera wszechświatowy wpływ i do tego celu posługuje się niezliczoną różnorodną formą istnień.
Są to przyboczne formy duchowe.
Bóg nie może bezpośrednio przebywać z człowiekiem żyjącym na niskim szczeblu rozwoju, bo zniszczyłby nas.
Dlatego posługuje się, do kontaktu z istotami czasu i przestrzeni, rzeszą istot, zwanych archaniołami, serafinami, cherubami, aniołami itp.
Tak zwana Trójca: Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty rządzą poprzez coraz to niższe formy istnienia.
Poinformowano mnie, że są święci, pradawni czasu, strażnicy, czuwający, zarządcy, nadzorcy, samotni posłańcy, istoty niewidzialne dla wszystkich innych istnień, synowie Boży oraz, uważani przez nich za niższe formy bytu, różnego rodzaju archaniołowie i aniołowie.
Władza od Boga, mieszkającego w ŚWIATŁOŚCI NIEDOSTĘPNEJ, aż poprzez różne pośrednie istoty dociera do istot takich jak ludzie na ziemi.
Bóg Ojciec, w sposób znany tylko sobie, potrafi przebywać w człowieku nie niszcząc swojego stworzenia, jakim jest człowiek.
Jednak synowie Boży mają obowiązek zarządzania wszechświatem i troszczenia się o wzrost duchowy ludzi na ziemi.
Istoty pośrednie, opisane wyżej, bardzo często w kontaktach z ludźmi napotykają Boga przebywającego w człowieku i są bardzo zakłopotani, bo nie mogą pojąć jaką drogą i w jaki sposób Bóg może być jednocześnie tak niebezpieczny, że niszczy samą swoją obecnością to, co nie trzyma się Jego standardów, i może jednocześnie przebywać w ukryciu w człowieku.
Synowie Boży podejrzewają, że Bóg posługuje się nieznanymi im drogami, poprzez które dociera do człowieka.
W skrócie jedno jest pewne, całe wszechświaty uczą się i zmierzają do centrum, do tzw. Raju.
W tej wędrówce światów istnieje wielka hierarchia istot, hierarchia nie na podstawie bogactw nam znanych, ale na podstawie zasobu wiedzy.
Powiedzieli mi, że życie na ziemi to wielki zaszczyt, jaki mnie i innych ludzi spotkał.
Powiedzieli mi, że to jest unikatowe miejsce, że to, czego tutaj się nauczę pozwoli mi na dalszy rozwój w innej formie w dalszym żuciu.
Powiedzieli mi: „możesz niczego się nie nauczyć i ponieść stratę, porażkę, ale możesz wykorzystać ten czas i uczyć się, oraz jak to wy ludzie mówicie: „wyciągnąć z tego życia wszystko, co możliwe”, to stąd możesz wyjść bardzo bogaty we wszelkie bogactwo duchowe, wybór należy do ciebie”.
Pokazali mi, że oni są niemymi świadkami naszych upadków i wzlotów, grzechów i wspaniałych czynów. Pokazali mi, że to wszystko, co się dzieje na ziemi jest pod kontrolą Boga sprawującego swoje rządy poprzez rzeszę istot pośrednich.
Wszystko to ma charakter chwilowy i służy do zrodzenia nowych potężnych i silnych synów Bożych.
Zrodzonych poprzez cierpienie i łaskę, wypróbowanych, niezawodnych, lojalnych i potężnych synów Boga.
Pokazano mi, że na tym świecie mieszka wielu, ale ten świat został stworzony jako poligon doświadczalny dla niewielu.Większość to są wypełniacze, poprzez które jesteśmy doświadczani, uczeni i wypróbowywani aż do osiągnięcia doskonałości poziomu Chrystusa.
To tutaj jest nam pokazywany cel i jednocześnie pozwolono, by mnóstwo ciemnych istot próbowało nas odwieść od celu, jaki nam pokazano. Ciemność ma mnóstwo narzędzi i nie waha się ich używać, aby tylko odwieść od drogi nawet tych, co zostali wybrani.
Powołano do bytu wielu, ale nie wielu zostało wybranych do życia wiecznego.
To my sami decydujemy czy wybór padnie na nas, czy zostaniemy odrzuceni.

Mateusz 22:14 Biblia Warszawska
Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych

To są narodziny siłaczy, tutaj rodzą się mocarze. Tutaj szkolą się synowie Boży. Tutaj uczą się przyszli władcy światów, co będą rządzić rózgą żelazną.

Objawienie 2:26,27 Biblia Warszawska
26,  Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami,
27, I będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia gliniane;

Obecnie mam komfortowy kontakt z istotami pośrednimi, jakimi posługuje się Duch Święty, który wywiera wszechświatowy wpływ właśnie poprzez mnóstwo pośrednich, przybocznych duchów i istot materialno-duchowych.
Bardzo cenię sobie kontakt z nimi, ponieważ jestem wzbogacany we wszelką potrzebną mi wiedzę duchową, jaką uzyskuję poprzez wyjaśnienia i porady, jakich oni mi udzielają.
Te duchowe istoty stanowią ŻYWĄ DRABINĘ, po której śmiertelny człowiek wspina się od chaosu do chwały.

1 Mojżeszowa 28:12 Biblia Warszawska
I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba, po niej zaś wstępowali i zstępowali aniołowie Boży.

Doświadczam udzielania mi różnych dodatkowych zdolności intelektualnych, zupełnie nieznanych do tej pory nawet aniołom przebywającym w moim otoczeniu.
Fragment Boga Ojca, poprzez sobie tylko znane drogi, zamieszkuje we mnie i poucza mnie pomimo tego, że pracują nade mną istoty pośrednie też posłane przez Boga Ojca. Jego nauka jest jeszcze głębsza i słyszę czasami ich wypowiedzi, że przyglądając się temu, co robi we mnie Bóg uczą się jeszcze nieznanych im standardów.

W ten sposób realizują się słowa Chrystusa o tym, że pośle Ducha Prawdy, który wprowadzi nas we wszelką prawdę.
To Duch jest inspiratorem Biblii i tylko On może ją interpretować i ten, który został przez Ducha pouczony jak postrzegać prawdy zawarte w Biblii. Rozum widzi Biblię jako śmiertelną literę, dlatego nie jest dobrym wykładowcą i prowadzi do błędu.

Jan 16:13 Biblia Warszawska
Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi.

To pozwolono mi publicznie opisać w celu zastanowienia się czytelników.
Tak jak pisałem na początku, jest to ogromny skrót i nie wszystko da się wyjaśnić i opisać słowami.
Pewne sprawy poznaje się innymi zmysłami, jeszcze nie aktywnymi.

Na razie trudzimy się nad tym, co pożera ognień, ale nachodzi czas, że cała ziemia będzie znała Boga.

ks. Habakuka Biblia Warszawska
2:13  Czyż nie pochodzi to od Pana Zastępów, że ludy mozolą się nad tym, co pożera ogień, a narody trudzą się nad tym, co nie ma wartości?
2:14  Lecz ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, jak morze wodami jest wypełnione.

Reklamy

Chmurka tagów

%d blogerów lubi to: