Serdecznie witam wszystkich! Strona ta przeznaczona jest tylko dla ludzi odważnych, śmiało stojących w obliczu NIEZNANEGO, nie bojących się NIEPOJĘTEGO, wolnych od ludzkich wyobraźni i mniemań na temat duchowści i Boga oraz celu naszego istnienia. Strona ta nie jest przeznaczona dla zniewolonych tradycją ludzką oraz tych co nie poszukują uczciwie PRAWDY. Tutaj są umieszczone informacje od bezcielesnych, wielowymiarowych ISTOT ŚWIATŁA na temat nadchodzących REWOLUCYJNYCH zmian ŚWIADOMOŚCI ludzkości pomagających w osiągnięciu celu naszego obecnego przeznaczenia, DOSKONAŁOŚCI. Osiągnięcie statusu istoty SUWERENNO-INTEGRALNEJ.

RÓWNE SZANSE

W codziennych moich rozmowach z istotami pośrednimi, przez które Bóg poucza mnie i wykłada mi swoje proste drogi, poinformowano mnie o tym, że słowa zapisane w Biblii mówiące o tym, że Bóg nie ma względu na osobę powinniśmy odczytywać jako to, że wszyscy mamy równe szanse, by osiągnąć tzw. raj. Bóg nikogo nie faworyzuje ani nikim nie pogardza. To tylko nasz zepsuty, uszkodzony układ postrzegania odbiera mylne wrażenie, obserwując swoje życie i innych ludzi, że są albo faworyzowani przez Boga albo pogardzani. Rzeczywistość jest taka, że wszyscy mamy równe szanse. To od nas zależy czy wykorzystamy te szanse. Rzeczywistość jest taka, że ludzie szczerzy szukający woli Boga i chcący podnosić poziom swojego życia duchowego, ci ludzie czynią już kroki kierujące ich na ścieżki i drogi, gdzie jest wszelka pomoc duchowa i materialna do tego, by osiągnęli  następne etapy drogi. W świecie jest takie powiedzenie: „NAJTRUDNIEJ ZDOBYĆ PIERWSZY MILION, A POTEM TO JUŻ WSZYSTKO IDZIE ŁATWO”. Tak jest w życiu duchowym, najtrudniej jest załapać pewne wzorce i algorytmy duchowe, a każdy, kto to zobaczy już rozwija się duchowo bardzo szybko, bo pomnaża otrzymywane talenty. Wtedy człowiek niedoświadczony patrząc na takiego człowieka może myśleć, mówić: „Ten to jest faworyzowany przez Boga, jest Jego pupilkiem, Bóg mu błogosławi i pomaga mu we wszystkim.” Może być odwrotna sytuacja, człowiek jest nieszczery i unika Boga i Jego dróg, i brnie w kłamstwo, nieprawdę, napełnia się nieprawymi myślami i nie ma szacunku do żadnych istot. Taki człowiek tak naprawdę sam się okrada i sam się zabija. Jego drogi prowadzą do ociążałego umysłu, który rozwija w takim człowieku  bezsens, nudę, apatię lub gniew, złość i taki człowiek ściąga w ten sposób jak magnes do siebie wszelkie opiłki tego, co najgorsze. Jest zgorzkniały, znudzony życiem, bezsens go ogarnia, apatia odbiera wszelkie siły, gniew niszczy, zazdrość zżera itp. Wtedy nie wprawione oko może powiedzieć, ten to nie ma względu u Boga, Bóg uwziął się na niego i męczy go, i niszczy go. I to jest mylne spostrzeżenie, dowodzi o tym, że układ postrzegania jest chory.

ew. Mateusza 6:22
Światłem ciała jest oko. Jeśli tedy oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje jasne będzie.

Prawda jest taka, że Bóg nie ma względu na osoby:

5 Mojż 10:17 Biblia Warszawska
Gdyż Pan, wasz Bóg, jest Bogiem bogów i Panem panów, Bogiem wielkim, potężnym i strasznym, który nie ma względu na osobę ani nie przyjmuje darów,

Dz Ap 10:34 Biblia Warszawska
Piotr zaś otworzył usta i rzekł:
Teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę,

Rzymian 2:11 Biblia Warszawska
Albowiem u Boga nie ma względu na osobę.

Więc wszelkie objawy jakie widzimy u ludzi świadczą tylko o tym jaką drogą idą.

Natomiast prawdą jest, że Bóg jest dobry dla wszystkich.

Marek 10:18 Biblia Warszawska
A Jezus odrzekł: Czemu mię nazywasz dobrym?
Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg.

Mateusz 5:45 Biblia Warszawska
Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

Pokazano mi, że Bóg nie ma względu na osoby i dla wszystkich ludzi, jacy istnieją  jest dobry. To my ludzie poprzez swoje wybory decydujemy jaką drogą idziemy, powodzenia czy nieszczęścia. I to ci, co mają chore oczy duchowe źle odczytują to, co widzą przed sobą.
Tak jak Hitler uważał, że przetrwał tyle zamachów, bo opatrzność go chroni, bo jest wybrańcem opatrzności. Mylnie odczytał prawo Boga mówiące, że człowiek niegodziwy nie umrze wcześniej niż nie zobaczy upadku swojego dzieła.
Wielu wszelkie powodzenie materialne odczytuje jako znak opieki opatrzności i jest to mylne spojrzenie, utwierdza tylko w błędnym mniemaniu.

W liście do Rzymian 11:9-10 w nowym tłumaczeniu Paweł napisał tak: „Niechaj dobre jedzenie i inne dostatki utwierdzają ich w złudnym mniemaniu, że między nimi a Bogiem panuje zgoda. Niech te dobrodziejstwa zwrócą się przeciwko nim i zniszczą ich, bo na to zasłużyli. Niechaj zaćmią się ich oczy, aby nie mogli widzieć, i niech zawsze chodzą zgarbieni, przytłoczeni wielkim brzemieniem”

ew. Łukasza Biblia Warszawska
18:26 A ci, którzy to usłyszeli, rzekli: Któż tedy może być zbawiony?
18:27 On zaś rzekł: Co niemożliwego jest u ludzi, możliwe jest u Boga.

Tak, to Bóg poucza o właściwym sposobie podążania Jego drogami oraz pokazuje te drogi.
Uczynił to przez Jezusa Chrystusa, który obdarza każdego szczerego, który chce porzucić swoje drogi dotychczasowe i pełnić dalej już tylko wolę Boga, takiego Chrystus obdarza niezbędnym pokojem z Bogiem i rozumem pozwalającym poznać Boga.
Wystarczy szczerze poprosić Go.
Jego oczy są na każdym miejscu.

Przyp Salomona 15:3 Biblia Warszawska
Oczy Pana są na każdym miejscu i śledzą złych i dobrych.


Reklamy

Chmurka tagów

%d blogerów lubi to: