Serdecznie witam wszystkich! Strona ta przeznaczona jest tylko dla ludzi odważnych, śmiało stojących w obliczu NIEZNANEGO, nie bojących się NIEPOJĘTEGO, wolnych od ludzkich wyobraźni i mniemań na temat duchowści i Boga oraz celu naszego istnienia. Strona ta nie jest przeznaczona dla zniewolonych tradycją ludzką oraz tych co nie poszukują uczciwie PRAWDY. Tutaj są umieszczone informacje od bezcielesnych, wielowymiarowych ISTOT ŚWIATŁA na temat nadchodzących REWOLUCYJNYCH zmian ŚWIADOMOŚCI ludzkości pomagających w osiągnięciu celu naszego obecnego przeznaczenia, DOSKONAŁOŚCI. Osiągnięcie statusu istoty SUWERENNO-INTEGRALNEJ.

DUCHOWA GRAWITACJA

Jezus Chrystus przed zakończeniem swojego zadania na ziemi w formie materialnej wypowiedział takie słowa :
Jan 12:32 Biblia Warszawska
A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę.
W moich kontaktach z pośrednimi istotami duchowymi przekazano mi informację, że słowa te mówią o tajemniczej niewidzialnej dla istot pośrednich sile jaką posługuje się Syn Boga Najwyższego. Ta tajemnicza siła, niewidzialna dla innych istot duchowych i nie duchowych nazywana jest duchową grawitacją.
W niewyjaśniony sposób Jezus Chrystus pociąga do siebie śmiertelne i materialne umysły, działające do tej pory jak umysły mechaniczne. Kiedy ograniczony umysł klasy materialnej napotka świadomość Chrystusa i pozytywnie odpowie na tą świadomość, następuje coś, co tajemniczo nazywa się WIECZERZĄ.
Mamy tą tajemniczą relację opisaną w Biblii w:

Objawienie 3:20 Biblia Warszawska
Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.
Co to znaczy WIECZERZAŁ?
Jest to osobisty kontakt z Chrystusem zmieniający dotychczasową klasę umysłu posługującego się śmiertelnym rozumem, prowadzącym ostatecznie do destrukcji, nie widzącym Ducha Bożego ani Boga Najwyższego, a tym bardziej istot pośrednich posłanych jako pomoc, by uzyskać żywy uczący się umysł.
Chrystus obdarza śmiertelny umysł rozumem umożliwiającym zobaczenie Niewidzialnego.
Od tej pory ślepy, śmiertelny umysł klasy materialnej zostaje wspomożony rozumem pochodzenia Chrystusowego.
1 Jana 5:20 Biblia Warszawska
Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.
Następuje proces zwany NOWONARODZENIE, NOWYM NARODZENIEM.
Od tej pory rozpoczyna się walka śmiertelnego umysłu z nowym umysłem wspomaganym przed rozum Chrystusa i taki człowiek wpuszczający do siebie Chrystusa staje się z Nim jedno przez wspólną relację, przebywanie i wspólne życie, razem WIECZERZAJĄ.
Wspomagany umysł, do tej pory śmiertelny, staje się żywy i zaczyna podzielać poglądy Chrystusa, czyli zaczyna trwać w Chrystusie, w Jego poglądach.
Wspomagany umysł przez Ducha Świętego staje się zdolny do pojmowania wszelkich prawd duchowego i materialnego świata.
Takiemu umysłowi objawiane są ukryte i niedostępne prawdy:
Księga Jeremiasza 33:3 Biblia Warszawska
Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz!
Jest to naturalna konsekwencja żywego i twórczego kontaktu z Chrystusem i tajemnice objawiane są po to, by jeszcze bardziej wznieść do światła taki wspomagany umysł, który nabrał już status umysłu żywego, nieśmiertelnego.
Umysł klasy materialno-duchowej mający wielowymiarową i wielopoziomową zdolność poznawania, przyswajania i realizowania nowej wiedzy staje się samouczącym się umysłem, otrzymuje namaszczenie do wszelkiego duchowego i materialnego rozróżniania.
Umysł taki podlega grawitacji i jest przyciągany do Chrystusa.
Działające czynnie do tej pory przyciąganie śmiertelne ustępuje i traci swoją moc, nie ma władzy nad żywym umysłem.
Jezus Chrystus nauczając na ziemi podzielił ludzi na dwie kategorie, martwych i żywych, co mamy napisane w Biblii odnotowującej Jego wypowiedzi.

Mateusz 8:22 Biblia Warszawska
Ale Jezus rzekł mu: Pójdź za mną, a umarli niechaj grzebią umarłych swoich.
Łukasz 9:60 Biblia Warszawska
Odrzekł mu: Niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże.

Ograniczony śmiertelny umysł klasy materialnej jest nie tylko niezdolny do zobaczenia świata Ducha, jest niezdolny do wszelkiej zmiany i wszelkiego rozwoju duchowego. Umysł taki jest ograniczony, działa mechanicznie na podstawie danych jakie zebrał do tej pory przebywania w ludzkim ciele. Taki umysł nie radzi sobie ze światem Ducha. Charakteryzuje się tym, że nie rozwija się, nie szuka drogi wznoszenia się do Boga, wręcz unika Boga i Jego dróg, chociaż może zajmować zaszczytne stanowiska w kościołach lub brać czynny udział w życiu kościelnym, taki umysł chce utrzymać tylko to, co już ma. Żeby czuć się dobrze i posiadać złudny spokój ustanawia sobie niezmienne prawa i zasady, które nie podążają za Chrystusem. Jeśli coś nie mieści się w tych prawach i zasadach, wywołuje niepokój i tworzy reakcję ucieczki w postaci złudnych tłumaczeń, taki umysł jest skazany na śmierć. Swoją ofiarę ciągnie w otmęty ciemności.
Mówiąc o ludziach tzw. chrześcijanach, jeśli jest to jednostka lub grupa osób twierdzących, że wierzą w Boga, to jednak oni tylko wiedzą, że ktoś taki istnieje, ale nie wiedzą kto to jest i służą  bogu swojej wyobraźni.
Jan 16:2 Biblia Warszawska

Wyłączać was będą z synagog, więcej, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą.

Umysł wspomagany przez Ducha Świętego posłanego przez Jezusa Chrystusa uczy się, jest otwarty na nową wiedzę i wręcz jej pożąda jak ciało pokarmu. Tak wspomagany umysł jest żywy i działa na niego przyciąganie Chrystusa.

Wtedy można powiedzieć, że podążamy za Chrystusem, ponieważ działa na nas Jego grawitacja.

Wg nowego tłumaczenia w ks. Objawienia 21:8 jest napisane tak: ” Natomiast przeznaczeniem tchórzliwych, którzy przestają za mną podążać, i tych, którzy nie dochowują mi wierności, ludzi zepsutych, rozwiązłych, morderców, tych, którzy utrzymują kontakt ze światem demonów, przeznaczeniem bałwochwalców i wszystkich kłamców jest jezioro płonące ogniem i siarką. Taka jest powtórna śmierć”.

Ci, co usłyszeli głos Chrystusa i ożyli, ale z czasem ich umysł klasy materialnej odrzucił głos Chrystusa nie dążą do zmiany, przez światy duchowe są widziani i traktowani jako TCHÓRZE, niewierni, zepsuci, wierni światu umysłu materialnego, który jest światem władcy tego świata, zbuntowanego upadłego anioła, który udowodnił, że jego władza jest krótkowzroczna i nie przynosi życia, a tylko śmierć podległych jemu światów.

W ten sposób spełniają się słowa :

Mateusz 22:14 Biblia Warszawska
Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych.

Ci, co szczerze chcą podążać za Chrystusem są wspomagani przez wszelkie siły duchowe, by osiągnęli cel tego życia na ziemi, stali się zwycięzcami podobnymi do Chrystusa, który sam zwyciężył ten świat i to jako człowiek nie wspomagany przez swoją chwałę, ponieważ chwałę zostawił w Niebie i działał jako człowiek poddany prawom działającym na tym planie rzeczywistości.
Ta decyzja przydała mu większej chwały i objawiła jeszcze bardziej moc Boga Ojca.

Wiem co piszę, sam to przechodzę i śmiało mogę powiedzieć, że jest to droga bardzo łatwa, lekka i miła, ponieważ nie dbam o swoje życie, tylko poddałem się grawitacji Chrystusa, która mnie pociąga coraz mocniej.

Chmurka tagów

%d blogerów lubi to: