Serdecznie witam wszystkich! Strona ta przeznaczona jest tylko dla ludzi odważnych, śmiało stojących w obliczu NIEZNANEGO, nie bojących się NIEPOJĘTEGO, wolnych od ludzkich wyobraźni i mniemań na temat duchowści i Boga oraz celu naszego istnienia. Strona ta nie jest przeznaczona dla zniewolonych tradycją ludzką oraz tych co nie poszukują uczciwie PRAWDY. Tutaj są umieszczone informacje od bezcielesnych, wielowymiarowych ISTOT ŚWIATŁA na temat nadchodzących REWOLUCYJNYCH zmian ŚWIADOMOŚCI ludzkości pomagających w osiągnięciu celu naszego obecnego przeznaczenia, DOSKONAŁOŚCI. Osiągnięcie statusu istoty SUWERENNO-INTEGRALNEJ.

ŚWIADOMOŚĆ NĘDZY

W ewangelii wg Mateusza 5:3 w Biblii Warszawskiej napisane jest:
Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios.

Długi czas były to dla mnie niezrozumiałe słowa, nic nie znaczyły, były jak szyfr, kod nie do odczytania, a raczej wprowadzały w błędną świadomość, że trzeba być ubogim  w duchu, by posiadać Królestwo Niebios.
Powstaje pytanie: co to znaczy być ubogim w duchu?
Jednak w ostatnich moich modlitwach w spotkaniach z moim nauczycielem pouczył On mnie o prawdziwym znaczeniu tego przekazu, o tym jak On to widzi.
Brzmiało to tak:
Biblia jest natchniona przez Ducha Świętego, który ogłasza, przekazuje ludziom to, co usłyszał od Boga Ojca. I to Duch Święty jest interpretatorem Biblii, bez Jego interpretacji Biblia jest tylko literą, która potrafi zabić, i zabija, zabija rozwój duchowy, wprowadza na grząski grunt tak, że grzęzną nie tylko jednostki, ale i całe grupy ludzi, kościoły i układy. Powiedział do mnie, zrozum ten werset tak:

Błogosławieni ci, co zdają sobie sprawę ze swojej nędzy duchowej, ponieważ widząc stan, w jakim są wzrasta w nich pragnienie rozwoju i dążą do osiągnięcia bogactwa duchowego i przez to wchodzą do Królestwa Niebios, które charakteryzuje się ciągłym podążaniem do Źródła  Boga Ojca, który mieszka w światłości i sam jest światłością. Cały twój rozwój do tej pory nastąpił z powodu mieszkającej w tobie świadomości nędzy, niedoskonałości, i ta świadomość jednych zniechęca, frustruje, a innych pobudza do działania, widząc stan w jakim są uzbrajają się w aniołów Boga, takich jak cierpliwość i wytrwałość, i podążają za naukami jakie przekazuje Duch Prawdy, który wprowadza w każdą prawdę. Ludzie to pszenica, a kąkol to aniołowie zła, tacy jak frustracja, zniechęcenie, beznadzieja, niemoc, ślepota duchowa. Jeśli ktoś im ulegnie i spojrzy im w oczy i uwierzy w to, co oni pokazują będzie widział tak jak oni. Ci, co lekceważą sobie aniołów ciemności i nie ulegają im, ci  się nie frustrują , ci uzbrajają się, otaczają się obozem boskich aniołów, jak cierpliwość i wytrwałość, i konsekwentnie podążają za Duchem Prawdy.

To jest jeden z elementów grawitacji duchowej, która pociąga, wznosi do Góry wznoszących się ożywionych przez Ducha Świętego synów Boga.

To jest jeden z elementów selekcji, bo wielu zostało powołanych, a niewielu wybranych.

Mateusz 22:14 Biblia Warszawska
Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych.

Chmurka tagów

%d blogerów lubi to: