Serdecznie witam wszystkich! Strona ta przeznaczona jest tylko dla ludzi odważnych, śmiało stojących w obliczu NIEZNANEGO, nie bojących się NIEPOJĘTEGO, wolnych od ludzkich wyobraźni i mniemań na temat duchowści i Boga oraz celu naszego istnienia. Strona ta nie jest przeznaczona dla zniewolonych tradycją ludzką oraz tych co nie poszukują uczciwie PRAWDY. Tutaj są umieszczone informacje od bezcielesnych, wielowymiarowych ISTOT ŚWIATŁA na temat nadchodzących REWOLUCYJNYCH zmian ŚWIADOMOŚCI ludzkości pomagających w osiągnięciu celu naszego obecnego przeznaczenia, DOSKONAŁOŚCI. Osiągnięcie statusu istoty SUWERENNO-INTEGRALNEJ.

WARUNKI KONTAKTU

W moich kontaktach z aniołami, strażnikami i świętymi pouczono mnie o warunkach potrzebnych do kontaktu z ciemnością lub światłością.
Te informacje spowodowały, że świadomie wybieram pomiędzy energiami i kumuluję w sobie światłość. Żeby to uczynić musiałem spełnić podstawowe wymagania potrzebne do komfortowego stałego kontaktu ze światłością.

Wszystko jest energią, absolutnie wszystko. Nie ma niczego, co nie byłoby energią. Nie istnieje nic, co nie jest energią.
Energia posiada hierarchię. Hierarchia przekazuje informację, że energia rządzi energią. Energia wibruje.
Istnieje punkt „0” (zero), pomiędzy energią „+”, a energią „-„.
W Biblii Bóg określa punkt „0” jako LETNIOŚĆ. Jest to niebezpieczny stan zawiśnięcia pomiędzy energiami.

Ks. Objawienia
3:15  Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący!
3:16  A tak, żeś letni, a nie gorący ani zimny, wypluję cię z ust moich.

Krótko o hierarchii energii.
Energia wibruje z różną częstotliwością. Zaczynając od punktu „0” kierując się ku minusowi energia wibruje z pewną częstotliwością i im niżej schodzimy, tym ta częstotliwość jest niższa, staje się gęsta, ciężka. Istnieje ogromna hierarchia od punktu „0” do minus nieskończoności.
Zaczynając od punktu „0” w tzw. plus energia wibruje coraz szybciej, aż do plus nieskończoności. Im wyżej w plus, tym częstotliwość większa.
Częstotliwość plus to światłość.
Częstotliwość minus to ciemność.
Częstotliwości to myśli, emocje i uczucia.
Przynajmniej tyle mi pokazano, ponieważ ludzkość tkwi w dwoistości, dobra i zła, światłości i ciemności.
Naturalny stan ludzkości to życie w wysokich wibracjach, czyli światłości, zwanej dobrem.
Ludzie pragną przeżywać tylko dobre rzeczy, doświadczać tylko światłości wysokich wibracji.
Żeby być w takim stanie trzeba spełnić pewne warunki i potem je utrzymać, czyli trwać w tych warunkach.

Wszelka energia jest świadoma, inteligentna.

Skupmy się teraz na ciemności, która jest agresywna i bezwzględna.
Nie ma szacunku do innych energii i istot, składających się z energii.
Ciemność to wszelkie myśli, uczucia i emocje, wypływające ze strachu. Zazdrość, zawiść, pycha, zarozumiałość, poniżanie się, nuda, bezsens, trwoga, lęki itd. itp. Ciemność przemawia do każdego człowieka i kusi go i nęci, by myślał tak, jak ona mu to wykłada i poucza.

1 Piotra 5:8 Biblia Warszawska
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć.

Wiemy, że to jest nasz przeciwnik, który nas namawia do tego, co dla niego jest korzystne. Dlaczego?
Ponieważ wszystko, do czego on namawia człowieka jest środowiskiem dla niego bardzo korzystnym i właściwym, w tym środowisku on czuje się doskonale, żyje, odżywia się. Przeciwnik, ciemność, bazuje na kłamstwie, strachu, lękach, na niewiedzy. To jest stan doskonały dla jego funkcjonowania. Każdy, kto wpadł w jego sieci zaczyna powoli stawać się jego wyznawcą. Ciemność otumania zmysły i rozum. Tłumaczy wszystko na swój sposób i wprowadza taką ofiarę w jeszcze większą ciemność, wyrzucając  z człowieka wszelką nadzieję, wiarę i wszelką myśl i uczucie związane z miłością.

Światłość robi dokładnie tak samo, tylko w drugą stronę, w górę, wprowadza w wyższe wibracje.
Światłość wypływa z miłości, dlatego nie robi nic na siłę i nie jest zaborcza, do niczego nie zmusza.
Cierpliwie poucza człowieka i jeśli człowiek usłyszy ten głos i pójdzie za nim, to światłość wprowadza człowieka na coraz to wyższe wibracje. W miarę wzrostu świadomości i poznania, człowiek wspina się na szczeblach wibracji. Im wyższa częstotliwość , tym gorzej dla niskich częstotliwości. W końcu niskie wibracje nie wytrzymują i odpadają. Nazywa się to oczyszczeniem. Sama obecność wysokich wibracji już powoduje rozpad niskich wibracji. Światłość zawsze pokonuje ciemność, ponieważ światłość jest to częstotliwość najwyższa, sprawia, że ciemność przed nią topnieje jak wosk przed ciepłem. Ciemność dąży, ciągnie swoją ofiarę do coraz to gorszych myśli, by obniżyć poziom wibracji i wyrzucić z człowieka wszelki foton światła. Kiedy idziemy za głosem światła, to ono wyrzuca z nas wszelka ciemną cząstkę i zostajemy oczyszczeni. Wyższe istoty światła są na poziomach wysokich częstotliwości. My żyjący na ziemi jesteśmy na niższych częstotliwościach. Żeby doszło do komfortowego kontaktu z istotami wyższymi my ludzie musimy wznieść się na wyższe wibracje, przynajmniej na poziom istot wyższych, to spowoduje, że będziemy mieli komfortowy kontakt. 
Biblia nazywa to tak:
Jakub 4:8 Biblia Warszawska
Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy.

W  przeciwnym razie dojdzie do zwarcia i wierzcie mi sam to przechodziłem, my ludzie zazwyczaj ponosimy ciężkie skutki takiego kontaktu. Wyższe istoty z miłości i szacunku do nas nie podejmują prób kontaktu z nami, jeśli wcześniej nie wejdziemy na bezpieczny poziom wibracji. W przeciwnym razie, kiedy dojdzie do kontaktu człowiek może stracić zdrowie, mdleć, mieć zawroty głowy, wymiotować lub stracić życie. W Biblii mamy opisanych  wielu proroków, którzy podczas kontaktu z aniołami chorowali tygodniami, mdleli, tracili życie i potrzebna była interwencja aniołów, by przywrócić zmarłych do życia. Dlatego światłość unika bezpośredniego kontaktu z człowiekiem, tylko szuka innych sposobów kontaktu, przynajmniej do czasu zanim taki człowiek nie wejdzie na wyższą częstotliwość. Wielu chrześcijan modli się do Boga prosząc Go o kontakt, ale oni nie zdają sobie sprawy z tego, że wcześniej nie zadbali o tzw. świętość, czyli o wysoki poziom wibracji w nich. Poziom wibracji podnosi się usuwaniem z siebie wszelkich fałszywych nadziei, nieszczerości, kłamstwa, zazdrości, zawiści, pychy, strachu itp. i zajmowaniem pustego miejsca wszystkim tym, co wypływa z miłości, czyli wiarą, nadzieją, życzliwością, dobrocią, bezinteresownością. Sami tego nie jesteśmy w stanie zrobić. Jest ktoś, kto to uczynił, pokonał moc, siłę ciemności, jest to Jezus Chrystus i On jest gotowy każdemu człowiekowi pomóc, jeśli jest z Nim szczery i uczciwy. Szczerość i uczciwość to podstawa kontaktu z Chrystusem. On jest naszą BRAMĄ do Jego świata i jest naszym nauczycielem, mistrzem i przewodnikiem. Wielu ludzi spaczyło Jego obraz, ale ci, co są szczerzy i chcą mieć z Nim kontakt wiedzą, że jest to wielka istota, wielowymiarowa, która, gdy trzeba było przybrała postać cielesną, ludzką i jako człowiek pokonał ciemność. Żeby móc żyć pomiędzy ludźmi musiał zostawić swoją chwałę wysokich wibracji i przyjąć nie tylko nisko wibracyjne ludzkie ciało, ale i też pozostawić w niebiosach wysokie wibracje, które uniemożliwiłyby mu przebywanie z ludźmi w tamtych czasach, kiedy chodził po ziemi. Ziemia by Go nie uniosła.
Wszechświat jest bardzo skomplikowaną siecią komunikacji energetycznej i wibracyjnej, przejawiającą się w manifestacji wielowymiarowej czasoprzestrzeni kosmicznej, której wszyscy doświadczamy w różny i względny sposób. Ewolucja kosmiczna nie opiera się na parametrach rozwoju naukowo-technologicznego, jak uważa się w sferach naukowych naszej planety, lecz na duchowej świadomości i duchowych wymiarach życia. Prawa fizyczne są manifestacją drugorzędną i gęściejszą, niż duchowa świadomość, która przenika wszechświat i rządzi nim. Wszyscy jesteśmy zanurzeni w niezgłębionym oceanie zjednoczonej duchowej świadomości, a nasze porozumienie z wszechświatem i Boskim Źródłem odbywa się przy pomocy Myśli i Uczuć.
Dlatego powinniśmy być święci, czyli czyści od myśli i uczuć, które rezonują z ciemnością. Ciemność będzie dążyć do tego, by w was było jak najwięcej z niej, bo to umożliwia ciemności sprawować chociaż ograniczoną kontrolę nad wami. Światłość jest potężną mocą i niszczy ciemność, i jeśli światłość napotka w nas ciemność, to uderza w nią i my też obrywamy rykoszetem. Dlatego jest to istotne i bardzo ważne, byśmy byli nienaganni w myśleniu, emocjach i uczuciach. Co siejemy to zbieramy, nie ma innego prawa. Światłość niszczy ciemność. Wysoka wibracja niszczy niską wibrację, niska, by zachować życie ucieka. Dlatego musimy być świadomi tego, co mamy w sobie i usuwać Chrystusem wszystko to, co nie rezonuje z Nim. To jest podstawowy warunek komfortowego stałego kontaktu z Chrystusem.

I kiedy już ten stały komfortowy kontakt zostanie nawiązany wtedy pojawia się  ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

Reklamy

Chmurka tagów

%d blogerów lubi to: