Serdecznie witam wszystkich! Strona ta przeznaczona jest tylko dla ludzi odważnych, śmiało stojących w obliczu NIEZNANEGO, nie bojących się NIEPOJĘTEGO, wolnych od ludzkich wyobraźni i mniemań na temat duchowści i Boga oraz celu naszego istnienia. Strona ta nie jest przeznaczona dla zniewolonych tradycją ludzką oraz tych co nie poszukują uczciwie PRAWDY. Tutaj są umieszczone informacje od bezcielesnych, wielowymiarowych ISTOT ŚWIATŁA na temat nadchodzących REWOLUCYJNYCH zmian ŚWIADOMOŚCI ludzkości pomagających w osiągnięciu celu naszego obecnego przeznaczenia, DOSKONAŁOŚCI. Osiągnięcie statusu istoty SUWERENNO-INTEGRALNEJ.

SKUTKI WZNIESIENIA ZIEMI

plik PDF SKUTKI WZNIESIENIA ZIEMI

SKUTKI WZNIESIENIA ZIEMI

 Pouczono mnie, że obecnie ziemia zmienia częstotliwość wibracji w celu samooczyszczenia.
Do ziemi dociera energia z wszechświata o różnej barwie, szerokim spektrum pól energetycznych, światło zmienia, zawęża swoją barwę. Dociera energia o różnym natężeniu, wibracji w postaci wiatrów energii słońca. Pole magnetyczne ziemi zmienia się. Moc energii kosmicznej sprawia, że ziemia jest w procesie przebiegunowania. Bóg jest źródłem wszelkiej energii. I On przez swoje centra, bramy wszechświata posyła nowe energie, powodujące tak gwałtowne zmiany nie tylko na ziemi, ale i na niebie. Energie te to Jego aniołowie MOCY. Dokonują oczyszczenia.
Sprowadzają na ziemię i niebiosa takie zmiany, że jest to REWOLUCYJNY WSTRZĄS.

list do Hebrajczyków 12:26
Ten, którego głos wtenczas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc:

Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem.

W ten sposób oczyszcza się z brudnej ciemnej energii, przejawiającej się w niskich wibracjach energetycznych.
Ci ludzie, którzy nie wzniosą się na poziom wibracji ziemi poniosą śmiertelne skutki, bo ziemia stanie się dla nich śmiertelnym środowiskiem. Zacznie się to objawiać w bólach głowy, mdłościach, zawrotach, utracie równowagi, zaburzeniu orientacji, zmianach psychiki, rozdrażnieniach, poddenerwowaniu, złości, napadach lęku, frustracji, bezsensu, nudy, gwałtownej niewytłumaczalnej ochocie popełnienia przestępstwa, głębokim nęcącym pragnieniu popełnienia samobójstwa. Ludzie masowo będą szaleć.
Nastąpią zmiany genetyczne. Kobiety będą przedwcześnie rodzić, nastąpią masowe zgony noworodków lub narodziny mutantów. Kobiety, które niedawno urodziły dzieci, przestaną produkować pokarm i najdzie na nie nieopanowane wielkie obrzydzenie do swoich dzieci.

 ew. Łukasza 21:23
Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni;

będzie bowiem wielka niedola na ziemi i gniew nad tym ludem,

Dlatego Bóg chce pomóc ludziom przejść przez ten okres zmiany.
Ponad rok temu, w 2010 roku, powiedział do mnie w modlitwie:

Przygotowałem gruntowne zmiany, nadchodzą trudne czasy, ale Ja cię przeprowadzę przez nie”.
Jest to okres konieczny, by nastąpiła zmiana energii z niskiej ciemnej wibracji, w której ludzkość obecnie żyje, i która ułatwia życie w ciemności duchowej. Ta niska wibracja to jest tak zwane POWIETRZE, jest to zakres częstotliwości, na jakiej ludzkie umysły funkcjonują. POWIETRZE jest środowiskiem władcy tego upadłego świata. Władca tego świata został zrzucony na tą częstotliwość zwaną POWIETRZEM i on może działać tylko na tym zakresie.

 list do Efezjan 2:2
W których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych.

A Bóg podnosi właśnie zakres częstotliwości niebios i ziemi, i wszelka zmiana na górze odbija się zmianą na dole. Na górze dochodzi do wielkich RESTRUKTURYZACJI i to odbija się na dole na ziemi.
Ziemia wychodzi z zakresu POWIETRZA, ponieważ CHRYSTUS – BRAMA NIEBIOS, BRAMA PASTWISKA – woła. CHRYSTUS – DROGA – wpływa na wszelką energię, bo wszystko jest energią. Zapomnieliście o tym, musicie sobie to przypomnieć, poznać PRAWDĘ o sobie.
Niska ciężka wibracja przejawia się w głupocie, otępieniu umysłu, doprowadza do samodestrukcji.
Bóg swoją mocą, energią, płynącą z głębi kosmosu podnosi wibracje ziemi.
Przykazania miały chronić ludzkość przed przemożnym zniewalającym wpływem ciężkiej energii.
Ci ludzie, którzy nieświadomie, w głupocie i otępieniu umysłu, jak i ci ludzie, co świadomie zlekceważą, świadomie postanowią, że nie chcą zmian, poniosą naturalne skutki swoich decyzji.
Ulegną zniszczeniu, zostaną usunięci przez aniołów MOCY.
W ten sposób Bóg oddziela ludzi żyjących w dobrej wysokiej wibracji od tych, co żyją w złej, gęstej ciężkiej wibracji.
Wzrost wibracji w człowieku objawia się wzrostem aktywności mózgu, płat czołowy, szczególnie, miejsce zwane trzecim okiem – szyszynka aktywuje produkcje składników chemicznych organizmu, by wzmocnić organizm połączony z naszym duchem i duszą. Szyszynka uruchamia energetyczne pole ochronne w koło człowieka, powstaje tzw. znak na czole.
Ci, co będą mieli wysokie wibracje, znak na czole, nic złego nie doświadczą, wierny PRAWDOMÓWNY BÓG przeprowadzi ich przez ten okres.

Objawienie Jana
7:2 Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc:

7:3
Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich.

To jest tak samo, jak wkładamy do mikroweli mrożonki i włączamy kuchenkę, i następuje wzrost wibracji energii tak, że wydzielająca się energia rozgrzewa mrożonki. Ich stan, w jakim są ulega zmianie, roztapiają się, bo nie nadążają ze zmianą częstotliwości energii.
Nie jesteśmy pozostawieni samym sobie na żywioły wszechświata.
Bóg nas wspiera, On jest wierny i pomocny.
Dlatego posyła swoje MOCE, wielkie i silne anioły, by nam służyły nauką, radą, ostrzeżeniami, by wprowadzić nas na te same wibracje, co wibruje ziemia. By zmieniający się klimat ziemski i zmiany promieniowania kosmicznego nie wyrządzały nam krzywdy.
Bóg nie czyni nic, jeśli wcześniej nie ostrzeże, takie jest Jego prawo i to właśnie czyni obecnie przez przekaz anielski.

Ks. Amosa 3:7
Zaiste, nie czyni Wszechmogący Pan nic,
jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom.

 Właśnie ten plan został mi pokazany i przekazuję go Wam. Uważajcie, byście nie drwili, nie lekceważyli nadchodzących zmian i nie zostali odrzuceni. W ten sposób Bóg czyni różnice pomiędzy tymi, którzy mu służą, a tymi, co nie służą.
Nie bądźcie jak te głupie panny lub leniwy sługa, ale zrozumcie jaka jest wola Boga, jaki jest Jego plan. Kto to zlekceważy poniesie skutki swojej decyzji.
W czasach Noego wyśmiewano się z niego, bo jak woda może spadać z nieba, woda przecież jest w rzekach, morzach i oceanach. Wizja spadającej wody z nieba była wizją niewyobrażalną, nie mogli tego pojąć, więc wyśmiali te ostrzeżenie i zlekceważyli je, przez co zginęli. Zebrali to, co zasiali. Bóg uczynił różnicę pomiędzy Noem, a resztą ludzi.
Tak samo uczynił różnice pomiędzy Lotem, a mieszkańcami Sodomy i Gomory.

2 list do Tymoteusza 2:19
Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma taką pieczęć na sobie:
Zna Pan tych, którzy są jego, i: Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego.

Ks. Malachiasza 3:18
Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto Bogu służy, a tym, kto mu nie służy.

 Objawienie Jana
7:2 Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc:

7:3 Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich.

Nadchodzi nowy REWOLUCYJNY oczyszczający, uzdrowieńczy wstrząs.

 list do Hebrajczyków 12:26
Ten, którego głos wtenczas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc:

Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem.

Objawienie Jana 22:11
Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca.

 Nadchodzi nowa ziemia i nowe niebo.

Ks. Izajasza 65:17
Oto Ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych, i nie przyjdą one na myśl nikomu.

Objawienie Jana 21:1
I widziałem nowe niebo i nową ziemię;
albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma.

 nadswiadomosc.wordpress.com

Chmurka tagów

%d blogerów lubi to: