Serdecznie witam wszystkich! Strona ta przeznaczona jest tylko dla ludzi odważnych, śmiało stojących w obliczu NIEZNANEGO, nie bojących się NIEPOJĘTEGO, wolnych od ludzkich wyobraźni i mniemań na temat duchowści i Boga oraz celu naszego istnienia. Strona ta nie jest przeznaczona dla zniewolonych tradycją ludzką oraz tych co nie poszukują uczciwie PRAWDY. Tutaj są umieszczone informacje od bezcielesnych, wielowymiarowych ISTOT ŚWIATŁA na temat nadchodzących REWOLUCYJNYCH zmian ŚWIADOMOŚCI ludzkości pomagających w osiągnięciu celu naszego obecnego przeznaczenia, DOSKONAŁOŚCI. Osiągnięcie statusu istoty SUWERENNO-INTEGRALNEJ.

plik PDF SKUTKI NIEWŁAŚCIWEGO SIANIA

SKUTKI NIEWŁAŚCIWEGO SIANIA

Naturalnym środowiskiem dla człowieka jest MIŁOŚĆ, SPRAWIEDLIWOŚĆ, POKÓJ, WOLNOŚĆ w Duchu Świętym.
Patrząc z punktu wibracji tak jak wcześniej wspominałem, wibracje ciemne ciężkie bazują na STRACHU, z którego biorą moc lęki, obawy, frustracje, bezsens, nuda, złość, gniew, zazdrość i wiele innych pochodnych, które są podstawą bytu ludzi na tym planie rzeczywistości. Tak jak w innych artykułach wspominałem, aniołowie pokazali mi, że żyjemy na zakresie wibracji zwanej POWIETRZEM jest to zakres, gdzie swobodnie działa potężny upadły duch zwany WŁADCĄ TEGO ŚWIATA. Działa on w ludziach opornych, czyli tych, co nie szukają zmiany, wzniesienia na wyższe wibracje.
Ziemia przebywa na częstotliwości w jakiej duch ten ma możliwość działania i wszyscy ludzie słyszą jego głos.

list do Efezjan 2:2
W których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych.

1 list Piotra 5:8
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć.

 Sztuka, mistrzostwo, ŚWIĘTOŚĆ polega na usłyszeniu tego głosu i wyodrębnieniu, wyizolowaniu od głosu STWÓRCY, który przemawia na wszystkich poziomach, we wszystkich światach. Głos STWÓRCY nie ma granic, słyszany jest także na ziemi.

Objawienie 3:20
Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.

Wielu nie rozróżnia tych głosów i przyjmuje je do swojego wnętrza, serca, ducha i tym się karmi.
Nasz naturalny stan to stan boskości – ŚWIĘTOŚĆ, czyli czystość na wszystkich poziomach, czystość wibracji. ŚWIĘTOŚĆ to wysoka częstotliwość wibracji.

Tak jak pisałem wcześniej aniołowie pokazali mi, że ziemia przechodzi okres WZNIESIENIA na wyższe wibracje, inni mogą nazwać to EWOLUCJA, kto jak woli, nieistotne są nazwy, istotny jest fakt. Ludzie, którzy nie będą wibrować / ewoluować z ziemią, sami odpadną. Jednak STRAŻNICY, ŚWIĘCI chcą przyspieszyć ten proces z tego też powodu ingerują, oczyszczając ludzkość z niskich wibracji i tych ludzi, którzy mają istotny wpływ na innych ludzi, których słowa są bardzo poważnie traktowane. Przez aniołów ci ludzie są nazywani DROGOWSKAZAMI. Ostatnio aniołowie zaczęli usuwać DROGOWSKAZY, ponieważ nie wskazywały ŚWIĘTOŚCI, nie wibrowały wysokimi wibracjami. Ci ludzie byli ostrzegani wiele razy, by przestali myśleć, czuć, mówić, robić wszystko co jest związane z niskimi wibracjami, jednak zlekceważyli te ostrzeżenia i musieli zostać usunięci z tej RZECZYWISTOŚCI.

Pokazano mi, że w tamtym roku został usunięty ze swojego urzędu znany kaznodzieja. Był to DROGOWSKAZ o szerokim wpływie. Śledziłem od długiego czasu jego blog i widziałem w jego wypowiedziach jak rezonował z DROGĄ i nagle, nawet w tym samym artykule, nagle schodził z DROGI. To co głosił było już mieszanką wibracji z dużą przewagą niskich wibracji. W jakiś sposób znalazł do niego dojście WŁADCA TEGO ŚWIATA.

Aniołowie powiedzieli mi, że był osobiście ostrzegany, by przestał wibrować na tych wibracjach.

Ks. Izajasza 22:19
I usunę cię z twojego urzędu, i zrzucę cię z twojego stanowiska.

 Jednak on nadal trwał w uporze i został nagle usunięty.
Co takiego robił ten DROGOWSKAZ?
Usunięcie go ze stanowiska już jest drogowskazem byśmy nie postępowali w ten sposób.
Tak jak pisałem wyżej, niska wibracja bierze początek ze STRACHU. Człowiek ten głosił Chrystusa z podstawy STRACHU. Ostatnie lata DROGOWSKAZ głosił CIERPIENIE, domagał się cierpienia, poszukiwał cierpienie, płakał nad brakiem cierpienia. Jednak ten temat jest zarezerwowany dla tych, którym przeznaczono, powołano ich, by cierpieć.
Nasz naturalny stan to MIŁOŚĆ, RADOŚĆ.
Pokazano mi, że musimy bardzo uważnie przyglądać się sobie i dbać o to, by nie było niskich ciemnych wibracji w naszych myślach, emocjach, uczuciach, czynach i słowach.
Przez wieki głoszono Chrystusa strasząc piekłem. Uczęszczałem na kazania, gdzie wszelka nauka była przekazywana w duchu potępienia. Do dzisiaj uczy się groźbami. Aniołowie pokazali mi, że Chrystus tak nie głosił. Dopiero kiedy pytali go o przyszłość mówił o ciężkich czasach. Nigdy nie zdobywał dusz strasząc ludzi przyszłością lub namawiając ludzi do umartwiania się i ściągania do siebie cierpień. Raczej głosił jak uniknąć cierpień i pokazywał, że naturalny stan człowieka to RADOŚĆ.

Dlatego Bóg będzie usuwał z tego planu rzeczywistości tych, co chcąc dobrze robć będą posługiwać się niską wibracją, złem.
Niską wibrację zwycięża się wysoką wibracją.

list do Rzymian 12:21
Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.

Tak jak wcześniej wspominałem :

list do Galacjan 6:7
Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać;
albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie.

Każdy, kto sieje ciemność zostanie szybko usunięty.
Dlatego uważajcie PASTERZE, co mówicie i w jakim duchu, w jakiej wibracji, na tym polega szkoła ŚWIĘTOŚCI.

Ks. Ezechiela 34:10
Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja wystąpię przeciwko pasterzom i zażądam od nich moich owiec, i usunę ich od pasienia moich owiec, i pasterze nie będą już paść samych siebie. Wyrwę moje owce z ich paszczy; nie będą już ich żerem.

Wszystkie nasze myśli powinne być wysokiej wibracji, czyste i święte, jak jest święty Bóg, który jest MIŁOŚCIĄ.
To co mówimy musi wypływać z wysokiej wibracji MIŁOŚCI, wtedy nie będą głoszone nauki, mające podłoże w groźbie i strachu.

 1 list Jana 4:8
Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością.

1 list Piotra 1:16
Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.

Zapraszam do pochodnego tematu ODPOWIEDZIALNOŚĆ

nadswiadomosc.wordpress.com

Chmurka tagów

%d blogerów lubi to: